ออสเตรเลีย: เพิ่มจำนวนผู้อพยพถาวรเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ

ออสเตรเลียกำลังเพิ่มขีดจำกัดของการย้ายถิ่นถาวรเป็นครั้งแรกในรอบทศวรรษ เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจำนวนมหาศาล ปีงบประมาณนี้จะใช้คนมากถึง 195,000 คน เพิ่มขึ้น 35,000 คน การระบาดใหญ่ของโควิด19 และนโยบายการเข้าเมืองที่เข้มงวดของออสเตรเลียได้เพิ่มช่องว่างการจัดบุคลากรในหลายภาคส่วน รัฐบาลกล่าวว่า แรงงานจากประเทศต่างๆ รวมทั้งจีน อินเดีย และ สหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นแหล่งอพยพอันดับต้น ๆ ของออสเตรเลีย จำเป็นต้องช่วยเหลือพวกเขา

โดยมีตำแหน่งงานว่างมากกว่า 480,000 ตำแหน่งทั่วประเทศ แต่ด้วยการว่างงานในระดับต่ำสุดเกือบ 50 ปี นายจ้างกำลังดิ้นรนเพื่อให้ผู้คนเพิ่มขึ้น ในอุตสาหกรรมการบริการ การดูแลสุขภาพ การเกษตร และการค้าที่มีทักษะได้รับผลกระทบอย่างหนักเป็นพิเศษ การขาดแคลนคนงานทำให้สนามบินเกิดความโกลาหล เกิดการปล่อยให้ผลไม้เน่าบนต้นไม้ และสร้างแรงกดดันมหาศาลต่อโรงพยาบาล การประชุมสุดยอดงานระดับชาติในแคนเบอร์ราในสัปดาห์นี้

 

Australia: Permanent migration cap raised for first time in decade

Australia is raising its cap on permanent migration for the first time in a decade to help fill massive workforce shortages. It will take up to 195,000 people this financial year – an increase of 35,000. The pandemic and Australia’s tough border policies have exacerbated staffing gaps in many sectors. Workers from countries including China, India and the UK – Australia’s top sources of migration – are needed to fill them, the government says.

There are more than 480,000 job vacancies across the country, but with unemployment at an almost 50-year low, employers are struggling to fill the gaps. The hospitality, healthcare, agriculture and skilled trade industries have been particularly hard hit. Worker shortages have thrown airports into chaos, left fruit to rot on trees, and put immense pressure on hospitals, a national jobs summit in Canberra this week.

By BBC News