อาหารแปรรูปขั้นสูงเชื่อมโยงกับความเสี่ยงของโรคมะเร็ง

นักวิจัยค้นพบว่าคนที่กินอาหารที่ผ่านการแปรรูปเป็นพิเศษมีความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูงขึ้น อาหารดังกล่าวเป็นอาหารที่มีคำที่ไม่สามารถจดจำได้และไม่สามารถทราบได้ในรายการของ ส่วนผสม อาหารส่วนใหญ่ได้รับการแปรรูปในระดับหนึ่งแต่โดยทั่วไปแล้วอาหารที่ผ่านการแปรรูป เป็นพิเศษจะมีแคลอรี่ โซเดียมและน้ำตาลบรรจุมากขึ้น

การวิจัยแสดงให้เห็นว่าคนที่อาศัยอาหารที่ผ่านการแปรรูปเป็นพิเศษมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคอ้วน และมีน้ำหนักเกิน พวกเขายังมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจและการไหลเวียนหรือโรค เบาหวาน การศึกษาพบว่า การรับประทานเนื้อสัตว์แปรรูปจำนวนมากเช่น ฮอทดอกก็ถูกผูกติดอยู่ กับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของมะเร็งลำไส้ใหญ่

นักวิจัยเห็นการเชื่อมโยงมะเร็งใหม่นี้เมื่อพวกเขาวิเคราะห์บันทึกอาหารตลอด 24 ชั่วโมงของ ผู้ใหญ่เกือบ 105,000 คนในกลุ่ม NutriNet-Sante ซึ่งเป็นกลุ่มประชากรทั่วไปในประเทศฝรั่งเศส ประชาชนบันทึกสิ่งที่พวกเขากินจากรายการอาหาร 3,300 รายการที่ถูกจัดหมวดหมู่ตามวิธีการ แปรรูปโดยใช้ระบบที่เรียกว่า NOVA

สิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบคือการเพิ่มสัดส่วนของอาหารที่ผ่านการแปรรูปในอาหารเพิ่มขึ้น 10% มีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นอย่างมากของความเสี่ยงต่อมะเร็งโดยรวมและมะเร็งเต้านมมากกว่า 10%

 

Ultra-processed foods linked to increased cancer risk

Researchers discovered that people who eat more ultra-processed foods have a higher risk of cancer. Such foods are the ones with unrecognizable and unpronounceable words on the list of ingredients — anything from the candy that turns your tongue blue to healthier-sounding canned soups packed with artificial flavors, additives or emulsifiers. Most food is processed to some degree, but ultra-processed foods are typically much more calorie-, sodium- and sugar-packed.

Research has long showed that people who live on ultra-processed food tend to be more obese and overweight. They’re also more likely to have heart and circulation problems or diabetes, studies have found. Eating a lot of processed meat like hot dogs has also been tied to an increased risk of colorectal cancer.

Researchers saw this new cancer link when they analyzed 24-hour dietary records of nearly 105,000 adults in the NutriNet-Sante cohort, a general population group in France. The individuals recorded what they ate from a list of 3,300 food items that were then categorized by how processed they were, using a system called NOVA.

What the scientists found was that a 10% increase in the proportion of ultra-processed foods in the diet was associated with a significant increase of greater than 10% in risks for overall cancer and breast cancer.

Source : CNN