อินเดียวิตก! ทัชมาฮาลเปลี่ยนสีจากปัญหาแมลง

ทัชมาฮาล สถานที่สัญลักษณ์ของประเทศอินเดีย กำลังเผชิญปัญหาพื้นผิวหินอ่อนเปลี่ยนสี โดยเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีน้ำตาลและสีเขียว อันเนื่องมาจากปัญหามลพิษและแมลงจำนวนมหาศาลที่มาเกาะที่พื้นผิวของทัชมาฮาล ทำให้ศาลสูงอินเดียออกคำสั่งให้รัฐบาลขอความช่วยเหลือจากต่างชาติให้เข้ามาช่วยซ่อมแซมสิ่งมหัศจรรย์ของโลกแห่งนี้

ทัชมาฮาล ตั้งอยู่ในเมืองอัครา ทางตอนเหนือของรัฐอุตตระประเทศ เป็นสิ่งก่อสร้างในช่วงคริสตศตววรรษที่ 17 สร้างขึ้นโดย พระจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโมกุลผู้มีรักมั่นคงต่อพระมเหสีของพระองค์ สิ่งมหัศจรรย์ของโลกจากหินอ่อนที่โด่งดังไปทั่วโลกในตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนสีของผิวหินอ่อน มีสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงมาจาก ภาวะมลพิษ จากการก่อสร้างและบรรดาโรงงานที่ตั้งอยู่รอบนอกของเมือง รวมไปถึงของเสียจากแมลงที่เกาะบริเวณพื้นผิว

” ราวกับว่าถึงมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลอยู่ แต่ก็ไม่ยอมจะดำเนินการใดๆ ซึ่งนั้นอาจแปลว่ารัฐไม่ได้ให้ความสนใจเลยก็ได้ ” ผู้พิพากษาท่านหนึ่งกล่าวพร้อมกับสั่งให้รัฐบาลขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในอินเดียและต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ทั้งนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ครั้งแรก ก่อนหน้านี้ รัฐบาลอินเดียเคยสั่งปิดโรงงานกว่าหนึ่งพันแห่งในบริเวณรอบที่ตั้งของสุสานหินอ่อนแห่งนี้เพื่อที่รักษาความเงางามของผิวหินอ่อนให้คงอยู่ นอกจากนี้ ทัชมาฮาลยังเคยได้รับการชำระล้างด้วยโคลนเพื่อกำจัดฝุ่นและสิ่งสกปรกต่างๆ มาแล้วก่อนหน้านี้

ในแต่ละปีทัชมาฮาลได้ต้อนรับนักท่องเที่ยวราว 7-8 ล้านคนต่อปี ขณะที่เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ทางการอินเดียได้สั่งให้จำกัดนักท่องเที่ยวเข้าชมเพียง 40,000 คนต่อวันเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่อนุสรณ์อายุสี่ร้อยปีแห่งนี้ อย่างไรก็ตาม มาตรการเหล่านี้ก็ไม่สามารถหยุดความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้

“พวกเราต้องรักษาสิ่งนี้ไว้” ศาลสูงอินเดียกล่าวและได้ให้เวลาทางการหนึ่งสัปดาห์เพื่อดำเนินการจัดการปัญหานี้

 

The Taj Mahal is changing colour because of insect droppings – and India is worried

India’s iconic Taj Mahal has turned a sickly color. Its regal white walls have been stained brown and green by insects and pollution, and the country’s Supreme Court is urging the government to do more to protect one of the world’s most famous buildings.

Located in Agra in the northern state of Uttar Pradesh, the 17th Century mausoleum, famed across the globe for its white marble facade, has turned shades of yellow, brown, and green, India’s Supreme Court said, according to the Hindustan Times. Construction, increasing pollution, and excrement from insects drawn to the nearby Yamuna River are thought to be among the culprits.

“Even if you have the expertise, you are not utilizing it. Or perhaps you don’t care,” the court’s justices said, ordering the government to consult experts in India and abroad to address the issue.

The problem is not a new one. The government previously closed thousands of nearby factories in an effort to preserve the monument’s shining facade, the BBC reports. And the Taj Mahal undergoes periodic mud washes to absorb dirt and other contaminants.

The Taj Mahal receives 7 to 8 million visitors annually, according to the Indian government, and is considering limiting domestic tourists to 40,000 per day in an effort to protect the nearly 400-year-old palace, The Guardian reported in January.

But those efforts seem to have done little to stop the discoloration, and the Supreme Court justices are giving Indian authorities a week to respond.

“We need to save it,” they said.

The Taj Mahal was built by the Mughal Emperor Shah Jahan as a funeral memorial to his wife, Mumtaz Mahal.

http://time.com/5262395/taj-mahal-india-change-color-supreme-court/