เครื่องบินเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของแอร์บัสในอนาคต

เครื่องบินแอร์บัสขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมด้านการบินและอวกาศได้เปิดเผยแผนการสำหรับเครื่องบินไร้มลพิษเชิงพาณิชย์ลำแรก ซึ่งเป็นเครื่องบินโดยสารที่มีการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน โดยเครื่องบินจะสามารถให้บริการได้ภายในปี 2578

การใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีศักยภาพในการลดผลกระทบด้านสภาพอากาศของการบินได้อย่างมาก โดยนักวิเคราะห์ชี้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ไฮโดรเจนถูกขนานนามว่าเป็นผู้ช่วยชีวิตการเดินทางทางอากาศสมัยใหม่

 

Airbus looks to the future with hydrogen planes

Aerospace giant Airbus has unveiled plans for what it hailed as the first commercial zero-emission aircraft which is the hydrogen-fueled passenger planes, the planes could be in service by 2035.

The use of hydrogen had “the potential to significantly reduce aviation’s climate impact” however, analysts point out that it is not the first time that hydrogen has been touted as the savior of modern air travel.

By BBC