เงินปอนด์แตะอัตราตำ่สุด หลังจากแผนลดภาษี

เงินปอนด์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุด เมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์ เนื่องด้วยการปรับลดภาษีครั้งใหญ่ของสหราชอาณาจักรในรอบ 50 ปี โดยนายกรัฐมนตรี Kwasi Kwarteng ได้ยืนยันกับประชาชนว่า จะมีการลดภาษีเพิ่มเติม และคาดหวังว่าจะมีการกู้ยืมเพิ่มมากขึ้น แต่ในขณะที่เงินปอนด์ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับเงินดอลล่าร์แล้ว ส่งผลให้ การนำเข้าสินค้าและบริการต่าง รวมถึงนำ้มัน ก๊าซ มีราคาที่เพิ่มสูงมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีความกังวลที่ว่า การลดภาษีและการกู้ยืมของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น อาจจะทำให้อัตราเงินเฟ้อภายในประเทศเพิ่มสูงขึ้นได้เช่นกัน โดยทางรัฐบาลได้บังคับให้ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทั้งนี้เพื่อเพิ่มต้นทุนการจำนองรายเดือน สำหรับเจ้าของบ้านหลายล้านคน ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ธนาคารแห่งประเทศอังกฤษได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 2.25% เพื่อลดอัตราเงินเฟ้อลง อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาสตร์ก็ได้คาดการณ์ว่า ธนาคารอาจเรียกประชุมฉุกเฉินในสัปดาห์นี้ เพื่อมีการปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกครั้ง 

โดย BBC News

 

Pound hits record low after tax cut plans

The pound has fallen to a record low against the dollar, In the wake of The UK’s biggest tax cuts in 50 years. Prime Minister ‘Kwasi Kwarteng’ has assured the public that There will be additional tax cuts and expect more borrowing but while the pound remained low relative to the dollar, imports of goods and services, including oil and gas, will be more costly. There is also concern that tax cuts and increased government borrowing may cause inflation in the country to rise as well. The government has forced the Bank of England to raise interest rates. This is to increase the monthly mortgage cost for millions of homeowners which last week, the Bank of England has raised interest rates to 2.25% to reduce inflation. However, economists have predicted that The bank may call an emergency meeting this week to increase interest rates again

By BBC News