เดอะ ฟอเรสเทียส์ (THE FORESTIAS) โครงการแฟลกชิปจากแมกโนเลีย (Magnolia) ที่รังสรรค์เมืองแห่งความสุขอันรายล้อมไปด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกมากมายเพื่อร่วมกันออกแบบและพัฒนาสู่การเป็นต้นแบบของที่อยู่อาศัยบนพื้นฐานของการสร้าง ‘ความสุขที่ยั่งยืน’ ให้แก่ผู้คน โดยการออกแบบโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ในรูปแบบ Mixed-Use (มิกซ์ยูส) อย่าง The Forestias by MQDC

เดอะ ฟอเรสเทียร์ (The Forestias) เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ Mixed Use Lifestyle นับว่าเป็นโมเดลแรกของโลกที่มีทั้งที่อยู่อาศัย พื้นที่ค้าปลีก อาคาร สำนักงาน ศูนย์สุขภาพ สถานศึกษา อาคารนวัตกรรมที่รายล้อมไปด้วยป่าที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ และมนุษย์สามารถอยู่ได้ นับเป็นมิติใหม่กับการใช้ชีวิตท่ามกลางระบบนิเวศธรรมชาติครั้งแรกของโลกที่มี ผืนป่าและพื้นที่สีเขียวมากถึง 50% รวมทั้งยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาพักผ่อนและแอบอิงธรรมชาติขนาดใหญ่ภายในพื้นที่โครงการ และทางโครงการยังเปิดโอกาสให้ชุมชนและบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาพักผ่อนในบรรยากาศอันเป็นธรรมชาติขนาดใหญ่ภายในพื้นที่โครงการ นอกจากนั้นทางโครงการยังตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับผู้อยู่อาศัยและการผสมผสานกับระบบนิวเวศและธรรมชาติที่สมบูรณ์ด้วยองค์ประกอบหลัก 4 ประการดังนี้

  • 50 Shades of Nature : การสร้างโครงการที่รวบรวมพืชพันธุ์กว่า 38 สายพันธุ์ และสัตว์เป็นจำนวน 123 สายพันธุ์ เพื่อให้เติบโตและใช้ชีวิตอยู่กับผู้อยู่อาศัย นับเป็นการสร้างพื้นที่ป่าธรรมชาติ ทั้งป่าทึบ ป่าเพื่อผู้อยู่อาศัย ป่าสำหรับกิจกรรม และพาวิลเลี่ยนสไตล์ธรรมชาติ
  • Connecting 4 Generations : การออกแบบโครงการเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยทั้ง 4 รุ่นได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างเป็นสุข ทั้งการทำกิจกรรมต่างๆและการพบปะ แลกเปลี่บนความคิดเห็นภายในครอบครัว
  • Community of Dreams : การจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันอย่างหลากหลาย โดยมีพื้นที่ส่วนกลาง เช่น พื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่การทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวนพักผ่อน และการเตรียมเมืองให้พัฒนาตามเทคโนโลยียุคใหม่ในอนาคตได้ อาทิ การจัดส่งพัสดุด้วยโดรน ระบบรถยนต์ไร้คนขับ เป็นต้น
  • Sustainnovation for Well-being : การสร้างแนวคิดใหม่ของการใช้ชีวิตทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นการนำเทคโนโลยีมาออกแบบเมืองให้กลมกลืนกับธรรมชาติ อาทิ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เอื้อต่อการประหยัดพลังงานหรือปลอดมลพิษหรือการใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานหมุนเวียน

โดยเดอะ ฟอเรสเทียร์ (The Forestias) จะตั้งอยู่บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ในบริเวณบางนา-ตราด กิโลเมตรที่ 7 และจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในปีพ.ศ. 2561 ซึ่งคาดว่าจะเสร็จภายในปีพ.ศ. 2565 สามารถติดตามข้อมูลได้ที่ http://www.theforestias.com/ และ Facebook : https://www.facebook.com/theforestias/