เปิดตัว Obodroid ผู้พัฒนาหุ่นยนต์สัญชาติไทย รองรับความต้องการธุรกิจอสังหาฯและธุรกิจในอนาคต

17 ธันวาคม 2563, กรุงเทพฯบริษัทโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obodroid) จัดงานเสวนาLiving with Robots เมื่อหุ่นยนต์มาอยู่ในชีวิตเรา” เพื่อเปิดตัวบริษัทอย่างเป็นทางการและแนะนำหุ่นยนต์ภายใต้การพัฒนาของ Obodroid ซึ่งจะมีการนำไปใช้จริงภายในพื้นที่อยู่อาศัยและใช้ชีวิต รวมถึงโครงการของ MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) โดยมีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตของผู้คนอย่างยั่งยืน 

นายพลณัฏฐ์ เฉลิมวรรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัทโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obodroid) เปิดเผยว่า Obodroid บริษัทวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์บริการและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน จับมือกับพันธมิตร MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย พัฒนาหุ่นยนต์เพื่อตอบโจทย์การดำเนินธุรกิจทั้งในด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านอื่นๆ จนครอบคลุมถึงภาคการบริการทั่วไป หุ่นยนต์ดังกล่าวจะเข้ามาเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตที่ดีให้แก่ผู้อยู่อาศัยและประชาชนทั่วไป หุ่นยนต์สัญชาติไทยที่นำมาจัดแสดงในงาน ได้แก่ ‘ไข่ต้ม (KAITOMM)’ หุ่นยนต์เพื่อน/ผู้ช่วยส่วนตัว (Companion/Personal Assistant Robot) ‘เอสอาร์วัน (SR1)’ หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังมีหุ่นยนต์และเทคโนโลยีที่ทางบริษัทฯ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนามาจัดแสดงด้วย อาทิเช่น ‘ปิ่นโต (PINTO)’ หุ่นยนต์ส่งของเพื่อช่วยการส่งของระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยในโรงพยาบาล รวมทั้ง ‘กระจก (MIRROR)’ แท็บเล็ตพร้อมแอพพลิเคชั่นเพื่อใช้ในการสื่อสารทางไกล ที่สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วย และลดความเสี่ยงจากการรับเชื่อไวรัส COVID – 19 สู่การนำไปใช้จริงในโรงพยายาลต่างๆ ในเกือบทุกภาคส่วนของประเทศไทย

“Obodroid ให้ความสำคัญกับการพัฒนาหุ่นยนต์บริการและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยคำนึงถึงการนำไปใช้งานและก่อให้เกิดประโยชน์ สร้างคุณค่าในการยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิตของคนไทยได้จริงอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้หุ่นยนต์สามารถทำงานและอยู่ร่วมกันกับการอยู่อาศัยและใช้ชีวิตของมนุษย์ได้อย่างกลมกลืน เช่น สามารถทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับโครงการที่พักอาศัยและสามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติและมีประสิทธิภาพ ซึ่ง Obodroid เป็นบริษัทที่รวบรวมวิศวกรชั้นนำของประเทศไทยที่มีความรู้ความชำนาญในด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) มารวมไว้ด้วยกัน บริษัทมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์บริการ (Service Robots) เพื่อนำไปใช้งานจริงในการบริการด้านต่างๆ อาทิเช่น หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย, หุ่นยนต์ต้อนรับ, หุ่นยนต์โฆษณา, หุ่นยนต์ส่งของ, หุ่นยนต์เพื่อน/ผู้ช่วยส่วนตัว เป็นต้น” นายพลณัฏฐ์ กล่าว

ดร. มหิศร ว่องผาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี (CTO) บริษัทโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Obodroid) กล่าวว่า สำหรับ ‘ไข่ต้ม (KAITOMM)’ เป็นหุ่นยนต์เพื่อน/ผู้ช่วยส่วนตัว (Companion/Personal Assistant Robot) ที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคนทุกวัย ทำให้ใช้ชีวิตได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ตอบสนองไลฟ์สไตล์ที่ทำให้การเชื่อมต่อกับทุกสิ่งบนโลกใบนี้เป็นไปได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยสามารถรับคำสั่งและพูดคุยกับผู้ใช้งานในภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ สามารถเชื่อมต่อกับระบบบ้านอัจฉริยะ (Home Automation) เพื่อสั่งการเปิด/ปิดไฟ รวมทั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในที่พักอาศัยได้ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับวัดค่าสัญญาณชีพต่างๆเพื่อช่วยดูแลสุขภาพของเจ้าของผู้ใช้งาน และหุ่นยนต์มีกล้องภายในตัว สามารถใช้เป็นกล้องวงจรปิด หรือโทรวีดีโอคอลได้ และมีฟังก์ชั่นอื่นๆของหุ่นยนต์สามารถตั้งเตือน ตั้งปลุก เล่นเพลง สวดมนต์ เช็คสภาพอากาศ และอื่นๆอีกมากมาย เหมาะสำหรับใช้ในที่พักอาศัยเพื่อเป็นผู้ช่วยผู้ดูแลให้กับผู้ใช้งานได้ในทุกเพศทุกวัย

‘เอสอาร์วัน (SR1)’ หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย มีระบบเดินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ได้อัตโนมัติ (Auto-Navigation System) ประกอบด้วยกล้องรอบตัว 360 องศา เพื่อเก็บข้อมูลภาพและเสียงที่เกิดขึ้นในสถานที่ต่างๆ ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence หรือ AI) ในหุ่นยนต์ตัวนี้คือ เทคโนโลยีการตรวจจับวัตถุในซอร์ฟแวร์ของตัวหุ่นยนต์ ทำให้สามารถตั้งค่าโปรแกรมในการตรวจจับวัตถุต่างๆตามที่ต้องการ เช่น ใบหน้า สิ่งของ สิ่งมีชีวิต หรืออาวุธ  พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งเตือนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยรับทราบได้ทันที นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นการโทรฉุกเฉินที่ผู้อยู่อาศัยหรือผู้คนรอบๆสามารถกดปุ่มเพื่อโทรขอความช่วยเหลือฉุกเฉินจากตัวหุ่นยนต์ได้ในทันที เหมาะสำหรับการใช้งานในโครงการที่อยู่อาศัย ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ต่างๆ ที่ต้องดูแลรักษาด้านความปลอดภัย

นอกจากนี้ทีมงาน Obodroid ยังรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสร่วมทำงานกับทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MI Workspace) ในการผลิตหุ่นยนต์ต้นแบบ ‘ปิ่นโต (PINTO)’ หุ่นยนต์รถเข็นส่งอาหารผู้ป่วย (Quarantine Delivery Robot) ที่สามารถควบคุมการเคลื่อนที่จากระยะไกลได้ และ หุ่นยนต์ ‘กระจก (MIRROR)’ เป็นแท็บเลตใช้สำหรับสื่อสารทางไกล สามารถใช้พูดคุยระหว่างคนไข้กับเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ได้ทันที โดยไม่ต้องกดรับสาย และคนไข้สามารถกดเรียกหาพยาบาลได้เมื่อต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งช่วยลดทั้งความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 จากการสัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรง รวมทั้งดูแลทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย ไม่สะสมให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคต่อไปได้อีก ซึ่งสามารถตอบโจทย์คณะแพทย์และพยาบาลในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตนี้ได้เป็นอย่างดี โดยหุ่นยนต์ปิ่นโตและแท็บเล็ตกระจกนี้ เป็นการใช้งานแบบอิสระและเบ็ดเสร็จ ไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งเครื่องมือหรือโครงสร้างอื่นใดเพิ่มเติม จึงทำให้แพทย์และพยาบาลสามารถใช้งานได้ทันที ซึ่งในปัจจุบันหุ่นยนต์และอุปกรณ์แท็บเล็ตชุดนี้ได้ถูกกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

ดร.การดี เลียวไพโรจน์ หัวหน้าคณะที่ปรึกษาฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) กล่าวว่า FutureTales Lab by MQDC จับสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับอนาคตของหุ่นยนต์ (future of robotics) พบว่า การเติบโตของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด ซึ่ง International Federation of Robotics (IFR)  พบว่า ในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ จะมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 31% หรือ 48 ล้านตัว ภายในปี 2564 โดยกลุ่มหุ่นยนต์ที่โตที่สุด คือ กลุ่มหุ่นยนต์ใช้สำหรับงานบริการตามที่อยู่อาศัย (Service Robot)  ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน จนกลายเป็นส่วนของกระบวนการดิสรัป (Disruption) ของหลากหลายวงการหากก้าวตามไม่ทัน  ทั้งนี้ไทยจะเป็นผู้นำด้านหุ่นยนต์ในอาเซียน เพื่อต้อนรับ Robotic Economy ข้อมูลจากทาง IFR สะท้อนว่า ภูมิภาคเอเชียถือเป็นตลาดสำคัญอันดับหนึ่งของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ของโลก โดยมีสัดส่วนมากกว่า 60% ของตลาดโลก คาดการณ์ว่าในปี 2564 ตลาดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมของประเทศไทยจะมีอัตราการเติบโตเฉลี่ย 19% ซึ่งจะมีการขยายตัวเร็วที่สุดสูงเป็นอันดับ 1 ในอาเซียน และเป็นอันดับ 4 ในระดับโลก รองจากบราซิล 33% อินเดีย 26% และจีน 22%

“สังคมจะเปิดใจยอมรับการใช้งานหุ่นยนต์มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน มากกว่าจะเป็นเพียงสัญลักษณ์ของความทันสมัย ถูกเร่งด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ส่งผลให้ผู้คนเปิดใจกับการใช้หุ่นยนต์มากขึ้น เพราะความจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องความสะอาด (Hygiene) และการรักษาระยะห่างทางสังคม กรณีศึกษาจากประเทศจีนที่ทางเครือโรงแรม Huazhu Hotels Group ที่มีสาขาโรงแรมกว่า 5,700 แห่งทั่วประเทศ จัดเตรียมบริการแบบไร้การสัมผัส (non-contact)  โดยการติตตั้งหุ่นยนต์เสริมบริการด้านต่างๆ เช่น ให้ข้อมูล นำทาง เสิร์ฟอาหาร เป็นต้น เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าในระหว่างภาวะโรคระบาดที่เกิดขึ้น สะท้อนภาพบวกของการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้ในชีวิตประจำวันในอนาคตที่ว่า หุ่นยนต์จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างหลีกเลี่ยงได้ยาก หรือกลายเป็นเรื่องปกติใหม่สำหรับภาพอนาคตของมนุษย์ อย่างไรก็ตามความกังวลว่าหุ่นยนต์จะมาแย่งงาน แต่ในทางกลับกัน อุตสาหกรรมหุ่นยนต์นี้จะสร้างงานแทนที่จะแย่งงาน รวมทั้งในระยะยาว ซึ่งหุ่นยนต์มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากขึ้น จะสามารถมาทดแทนหุ่นยนต์ภาคบริการมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์ดูแลรักษาสุขภาพ และ ผู้สูงอายุ เป็นต้น ผลที่ตามมา การบริการของมนุษย์จริง จะมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตาม”ดร.การดี กล่าว

เกี่ยวกับบริษัทโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

บริษัท โอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัทพัฒนาหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เป็นบริษัทที่รวบรวมวิศวกรชั้นนำของประเทศไทยที่มึความรู้ความชำนาญในด้านหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Robotics & AI) มารวมไว้ด้วยกัน บริษัทมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์บริการ (Service Robots) เพื่อนำไปใช้งานจริงในการบริการด้านต่างๆ อาทิเช่น หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย, หุ่นยนต์ต้อนรับ, หุ่นยนต์โฆษณา, หุ่นยนต์ส่งของ, หุ่นยนต์ผู้ช่วยส่วนตัว เป็นต้น โดยมีวัตถุประส่งค์เพื่อให้หุ่นยนต์สามารถ รับรู้ เข้าใจและปฏิสัมพันธ์กัับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งทำงานบริการและปฏิบัติภารกิจต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของทุกชีวิต พร้อมทั้งมีวิสัยทัศน์ที่จะทำให้หุ่นยนต์ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต ในทุกๆพื้นที่ได้อย่างกลมกลืน บริษัทโอโบดรอยด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เกิดจากการร่วมมือกันเป็นพันธมิตรระหว่างบริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ และ MQDC (บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ซึ่งเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย

 

Obodroid Launches as Thai Robot Developer to Support Real Estate and Future Business Demand

17 December 2020, Bangkok Obodroid Corporation Limited held “Living with Robots”, a seminar to launch the company and its robots, which will serve residential projects including those of MQDC (Magnolia Quality Development Corporation Limited), enhancing quality of life and sustainability. 

Mr. Polnut Chalermwan, CEO of Obodroid, said the company develops service robots and artificial intelligence (AI) technology to provide sustainable quality of life in partnership with the leading property developer MQDC. The robots will operate in residential properties and other business segments, extending to general services, raising life quality for residents and the general public.

The company’s debut showcased KAITOMM, a companion/personal assistant robot, and SR1, a security robot. Obodroid has also jointly developed PINTO, a delivery robot linking medical personnel and hospital patients, and MIRROR, a tablet to help medical teams and reduce the risks of exposure to COVID-19 in hospitals across Thailand.

“Obodroid is focused on developing service robots and AI technology to serve the people of Thailand and provide enhanced, sustainable quality of life. Robots focused on quality of life can provide security at residences, for example, and interact naturally and efficiently with users. Obodroid unites Thailand’s leading engineers in robotics and AI. The company focuses on research and development for service robots in functions such as security, receptionist, advertising, delivery, companion, personal assistant,” said Mr. Chalermwan.

Dr. Mahisorn Wongphati, Chief Technology Officer (CTO) of Obodroid, said that KAITOMM is a companion/personal assistant robot that makes life easier for all ages, connecting them quickly and easily with everything on the planet. The robot understands commands and can talk with users in Thai and English. It can link with home automation to control lights and electrical equipment. It can also connect with medical devices to measure vital signs to help maintain its user’s health. A built-in camera can be used for security and video calls. Other functions include reminders, alarms, prayers, and weather checks. KAITOMM is suitable for use in residences as an assistant caregiver for users of all ages.

SR1 is a security robot that can follow a set route through its Auto-Navigation System. It carries a 360-degree camera to collect information, images, and sounds. The robot has artificial intelligence (AI) to identify items such as faces, objects, animals, or weapons and to send swift alerts to security staff. An emergency call function lets residents or bystanders instantly request emergency assistance. SRI is suitable for maintaining security at residences, department stores, and other large spaces.

Obodroid’s team is proud and honored to have worked with the Faculty of Engineering of Chulalongkorn University (MI Workspace) to produce PINTO, a prototype Quarantine Delivery Robot that can be controlled remotely, and MIRROR, a mini robot tablet to help patients communicate with medical staff or request assistance without having to touch buttons. This technology reduces the risk of patients spreading COVID-19 and helps keep surfaces free from pathogens, helping doctors and nurses in this critical situation. The robot and tablet are independent of other systems and can be installed without additional tools or structures, letting doctors and nurses use them immediately. The robot and tablet have been distributed to hospitals in every region of Thailand.

Dr. Karndee Leopairote, Chief Advisor of FutureTales Lab by MQDC, said that the futurology center has gathered valuable data about the future of robotics. The International Federation of Robotics (IFR) forecasts exponential growth for the robotics industry of 31% to 48 million devices by 2021. Service robots will be the leading segment, becoming part of everyday life and disrupting many established industries unless they adjust. Thailand will lead ASEAN in robotics, welcoming the Robotic Economy. IFR data shows that Asia is the world’s leading market for robotics, accounting for over 60% of the global market. Thailand’s industrial robot market is forecast to expand 19% in 2021, the fastest growth in ASEAN and the fourth highest globally, after Brazil (33%), India (26%), and China (22%).

“Society will open up to accept the use of robots as part of everyday life, rather than just a symbol of modernity. Accelerated by the COVID-19 epidemic, more and more people are open to using robots to enhance hygiene and maintain social distance. A case study from China’s Huazhu Hotels Group, with over 5,700 branches nationwide, found that robots providing services such as giving information or serving food made customers more confidence during the epidemic. Reflecting the positive image of robot technology in daily life, robots will inevitably become a part of society and the ‘new normal’. While there are concerns that robots will compete for jobs, the robot industry will create employment. In the long term, robots will become closer to humans, helping in the service sector in areas like healthcare and eldercare, and enhancing the value of actual human services,” said Dr. Leopairote.

About Obodroid Corporation Limited

Obodroid Corporation Limited is a company that develops robots and artificial intelligent (AI) technology for better quality of living of all lives. Obodroid brings together Thailand’s top engineers in robotics and artificial intelligence to develop service robots for roles in security, reception, advertising, delivery, operations, personal assistance. Obodroid enables robots to sense, understand, and interact with humans, performing services and tasks that benefit all lives on earth. The company aims for robots to become an integral part of life in every sphere. Obodroid was formed through a partnership between HG Robotics, a specialist in robots and automation, and MQDC (Magnolia Quality Development Corporation Limited), a leading property developer in Thailand.