เผยรายงานค่าความเสียหายต่อบุคคลและเศรษฐกิจจากปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน

รายงานฉบับใหม่ของ UN IPCC เผยให้เห็นถึงหายนะอันใหญ่หลวงจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายช่วยกันสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและครอบคลุมในแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 

บริษัท ออร์บ มีเดีย (Orb Media Inc.) เปิดเผยรายงานฉบับใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงหายนะอันใหญ่หลวงจากระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นและฝนตกหนักทั่วโลก ขณะที่มูลค่าความเสียหายต่อมนุษย์และภาคการเงินจากปัญหาน้ำท่วมได้ทะยานสูงขึ้นและคงอยู่เป็นระยะเวลานานกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ 

อุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่พบบ่อยมากที่สุดทั่วโลก ในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์พยายามที่จะคำนวณผลกระทบระยะยาวที่มีต่อห่วงโซ่อุปทานโลก ตัวเลข GDP รายได้ภาคครัวเรือน และความไม่เสมอภาคนั้น ผลพวงของอุทกภัยที่เกิดจากภาวะโลกร้อนก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ 

ปัจจุบัน 40% ของประชาชนทั่วโลกอาศัยอยู่ห่างจากแนวชายฝั่งในระยะ 100 กิโลเมตร (63 ไมล์) และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การขยายเมืองในลักษณะนี้ บวกกับภาวะโลกร้อนและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ล้าสมัย ล้วนเป็นปัจจัยที่ตอกย้ำให้ปัญหาน้ำท่วมรุนแรงและสร้างความเสียหายมากกว่าเดิม 

ศาสตราจารย์อามีร์ จีนา จากมหาวิทยาลัยชิคาโก กล่าวว่า “หากเราคำนวณเพียงแค่ค่าเสียหายของบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วม ค่าใช้จ่ายเพื่อการเยียวยาช่วยเหลือ และค่าซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐาน เราก็อาจพลาดค่าใช้จ่ายแฝงจำนวนมหาศาลที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วม” ทั้งนี้ ความเสียหายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากอุทกภัยทั้งต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนก็คือค่าเสียโอกาสซึ่งความเสียหายทำให้เกิดการสูญเสียรายได้ โอกาสทำมาหากิน และโอกาสอื่นๆ ในชีวิต

 

Reports on Personal and Economic Toll of Climate Change-Related Flooding Worldwide

Catastrophic impact of rising sea levels confirmed in new UN IPCC report calling for rapid, far-reaching and unprecedented changes

New Orb Media Inc. reporting illuminates the catastrophic impact rising sea levels and more extreme rainfall are having globally. New research suggests that the human and financial costs of flooding are already much higher and longer-lasting than previously suspected.

Worldwide, floods are the most frequent form of natural disaster. As economists strive to calculate the long-term effects on global supply chains, national GDPs, household income, and inequality, the consequences of climate change related flooding are becoming increasingly clear.

Today, 40 percent of the world’s population lives within 100 kilometers (63 miles) of a coastline – and that number is increasing. This urbanization, combined with climate change and outdated infrastructure, compound to make floods more intense and damaging.

“If we’re only adding up the direct cost of a flood on the houses that were inundated, and the price it took to bail those out, and the price it takes to repair infrastructure, and other things like that, then we’re potentially missing large hidden costs associated with those floods,” observes Professor Amir Jina, University of Chicago.

The biggest loss from any catastrophic flood, to both businesses and people, is opportunity cost associated with loss of livelihood, income, and other life opportunities.