“เอ็นไอเอ – ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดยเอ็มคิวดีซี” ชวนรับฟังการรับมืออนาคต ผ่านรายการ “Futures Meme”

กรุงเทพฯ 18 ตุลาคม 2564- สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ โดย บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือ FutureTales Lab by MQDC เปิดตัว รายการ “Futures Meme” ซึ่งเป็นรายการ Podcast ที่จะมา “อัพเดต” เทรนด์และความเปลี่ยนแปลงอนาคตในมิติต่าง ๆ อาทิ สังคม เศรษฐกิจ การดำเนินชีวิต  ผ่านการนำเสนอด้วยชุดข้อมูล งานวิจัยให้แก่ผู้ที่สนใจ พร้อมด้วยแนวทางการตั้งรับและพัฒนาโซลูชันที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม

ทั้งนี้ รายการ Futures Meme จะออกอากาศทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ทาง Soundcloud และ Facebook ของ NIA โดยมีทั้งหมด 13 ตอน สำหรับผู้ที่สนใจสามารถรับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตศาสตร์ และการเตรียมตัวเพื่อก้าวเข้าสู่สังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงได้ที่ https://soundcloud.com/niathailand/sets/futures-meme เริ่มตอนแรกวันที่ 22 ตุลาคม นี้ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC

 

 

“NIA & FutureTales Lab by MQDC” Invite You to Hear the Future with “Futures Meme”

FutureTales Lab by Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) are launching “Futures Meme” a podcast on coming social, economic, and lifestyle changes, presenting research and seeking solutions through technology and innovation.

Futures Meme will air on the 2nd and 4th Friday of the month on NIA’s Soundcloud and Facebook with a total of 13 episodes. Get set to step into the future at https://soundcloud.com/niathailand/sets/futures-meme from 22 October. Find out more at https://www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC