ไวรัสโควิด 19 ที่อินโดนีเซีย: การฉีดวัคซีนมีกลุ่มเป้าหมายที่อายุน้อยกว่า

อินโดนีเซียกำลังเปิดตัวโครงการฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้กับคนจำนวนมากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อพยายามหยุดการแพร่ระบาดของไวรัส รวมทั้งทำให้เศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้ง

แต่ประเทศกำลังใช้แนวทางที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ อาทิ การมุ่งหน้าฉีดวัคซีนไปที่กลุ่มคนวัยทำงานที่อายุน้อยกว่า 18 ไปจนถึง 59 ปี แทนกลุ่มสูงอายุ

ประธานาธิบดี โจโค วิโดโด วัย 59 ปี อาสาเข้ารับการฉีดเป็นคนแรก ส่วนรองประธานาธิบดี Ma’ruf Amin วัย 77 ปี จะไม่ได้รับการฉีดเพราะอายุที่มากเกินไป

 

Indonesia coronavirus: The vaccination drive targeting younger people

Indonesia is rolling out a mass free Covid-19 vaccination programme in an attempt to stop the spread of the virus and get its economy going again.

But the country is taking a markedly different approach to others. Instead of vaccinating elderly people in the first phase, after frontline workers, it will target younger working people aged 18 to 59.

President Joko Widodo, 59, has volunteered to be first in line. Vice-President Ma’ruf Amin, 77, will not get the jab early as he is too old.

By BBC News