6 วิธีการเพื่อการเป็นผู้นำอุดมสติ

เรียบเรียงโดย ธีรเมธ อมาตยกุล

1. รับฟัง ไม่ใช่เพียงโต้ตอบ แต่ต้องเข้าใจ

ดั่งคำกล่าวของ สตีเวน อาร์ โควีย์ (Stephan R. Covey) “คนส่วนใหญ่มักไม่รับฟังด้วยเจตนาที่จะเข้าใจ แต่พวกเขามักรับฟังด้วยเจตนาที่จะโต้ตอบ” เราทุกคนอาจประสบกับสถานการณ์เช่นนี้มาก่อน เมื่อเราทำได้เพียงยิ้มกว้างและพงกศรีษะตามคู่สนทนา แม้ว่าเราจะจับใจความสำคัญของเรื่องที่ผู้พูดกล่าวได้จริง แต่แทนที่จะใส่ใจกับเรื่องนั้นอย่างเต็มที่ เรามัวยุ่งอยู่กับการเตรียมมุขตลกเฮฮาให้กับคำตอบของเราอยู่ ถึงตอนนั้น สิ่งสำคัญของการสนทนาอาจหลุดลอยไปแล้วก็เป็นได้ การรับฟังผู้อื่นด้วยสติ นับว่าเป็นวิธีการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสนทนา วิธีการคือ ตั้งใจรับฟัง พร้อมเปิดความคิดให้กับข้อสงสัยต่างๆ จ้องมองคู่สนทนาด้วยสายตามุ่งมั่นและสังเกตุอากัปกิริยา ภาษากายต่างๆ เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมและสารที่คู่สนทนาต้องการสื่อสาร

2. ฝึกการดูแลตนเอง

ลองเปลี่ยนหนึ่งสัปดาห์ของคุณให้กลายเป็น “สัปดาห์แห่งความสุขสมบูรณ์”  นั่นคือการมุ่งเน้นทำให้ตนเองมีความสุขในทุกรอบด้าน ทั้งมิติด้านร่างกายและจิตใจ สำหรับมิติด้านร่างกาย อาจเริ่มจากการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้เหมาะสมตามหลักโภชนาการ การพักผ่อน เล่นกีฬา ฝึกโยคะ ฝึกการกำหนดลมหายใจ สำหรับมิติด้านจิตใจ เช่น การทำสมาธิ การช่วยเหลือผู้อื่น หรือแม้แต่กระทั่งการพบปะกับเพื่อนฝูงเพื่อสร้างมิตรภาพ เป็นต้น

3. จัดการปัญหาด้วยมุมมองแบบผู้ไม่รู้

บ่อยครั้งเมื่อเราช่ำชองในทางด้านใดด้านหนึ่ง เรามักจะมุ่งเน้นหาหนทางที่ดีที่สุดในการทำงานหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างไรก็ตาม การเปิดความคิดใหม่ด้วยมุมมองแบบผู้เริ่มต้นหรือผู้ไม่รู้ สามารถทำให้เกิดแนวคิดและความสร้างสรรค์ใหม่ๆ ขึ้นได้ กลยุทธ์นี้เปิดโอกาสให้ได้ตั้งคำถาม คิดและวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้อื่นๆ ที่อาจจะยังไม่เคยคาดคิดมาก่อน การจัดการปัญหาด้วยมุมมองแบบผู้ไม่รู้ จึงใช้ได้ดีทั้งในระดับตัวเองและในระดับองค์กร

4. เปลี่ยนจากคำว่า “จะเป็นอย่างไรถ้า…” เป็น “คืออะไร…”

คำถามเช่น “จะเป็นอย่างไร ถ้าฉันตกงาน” “จะเป็นอย่างไรถ้าฉันล้มป่วย” หรือ “จะเป็นอย่างไรถ้าเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในวันพรุ่งนี้” เป็นความคิดซึ่งเกิดได้ทั่วไป ตามธรรมชาติและช่วยทำให้มนุษย์รู้จักวางแผนในอนาคตเพื่อป้องกันสถานการณ์นั้นๆ ที่อาจเกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม จิตใจของเราอาจยึดติดกับมุมมองเชิงลบมากเกินไป และส่งผลทำให้เกิดภาวะตื่นตระหนก วิธีการหลีกเลี่ยงคือ พยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด มองเห็นในสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าอย่างถ่องแท้ และสัมผัสประสบการณ์ที่มีอยู่ตอนนี้ให้เต็มที่ เปลี่ยนจากคำว่า “จะเป็นอย่างไรถ้า” มาเป็นคำว่า “คืออะไร” คำถามนี้จะทำให้คุณเป็นคนรอบรู้และเปิดใจกว้างอยู่ตลอดเวลา โดยไม่พะว้าพะวังถึงสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น

5. ตรวจร่างกายของคุณ

มีงานวิจัยกล่าวว่า มนุษย์ใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตไปกับระบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ตื่นจนถึงเข้านอน คนเรามักทำสิ่งต่างๆ เป็นวงจรอัตโนมัติจนกระทั่งละเลยสิ่งสำคัญที่สุดนั่นคือการตรวจสอบร่างกายของตัวเอง ความเครียด ความกดดัน ความเศร้า และสิ่งติดลบต่างๆ ล้วนเกิดจากการทำงานของร่างกาย เพียงแต่เราอาจไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยตาเปล่า ด้วยเหตุนี้ การตรวจสอบร่างกาย ตั้งแต่การสังเกตการเต้นของหัวใจ ความตึงของกล้ามเนื้อ รูปแบบการหายใจ จึงนับว่าสำคัญและส่งผลต่ออารมณ์และความรู้สึกนึกคิดทั้งสิ้น

6. ตระหนักถึงเรื่องการตัดสินใจและความลำเอียง

การตัดสินใจและความลำเอียงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเราอยู่เสมอ การตัดสินใจเช่น “การประชุมครั้งนี้ไม่ได้สาระ” หรือความคิดลำเอียง เช่น “ฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า นายจิมจะเป็นคนดื่มกาแฟจนหมด เขาช่างเห็นแก่ตัวเสียจริง!” สามารถโผล่เข้ามาในชั่ววูบของความคิดคนเราได้ แต่ก่อนจะคิดหรือตัดสินใจ ลองใช้เวลาคุยกับตัวเองและตระหนักถึงสิ่งที่จะพูดก่อน จัดระเบียบความคิดว่า เหตุผลที่เราคิดเช่นนั้น เกิดขึ้นจากอะไร สร้างพื้นที่ในจิตใจให้เป็นระเบียบ เปิดรับ และวิเคราะห์ พร้อมสติยึดโยงอยู่กับความเป็นจริง โดยมีเหตุผลทำหน้าที่เสมือนเป็นตราชั่งทางจิตช่วยให้เราตัดสินใจและคิดได้อย่างรอบคอบมากยิ่งขึ้น

www.psychologytoday.com

 

6 Steps Towards Mindful Leadership

by Psychology Today

1. Listen, Not Just To Respond, But To Understand

“Most people do not listen with the intent to understand; they listen with the intent to reply.” -Stephen R. Covey. We’re all guilty of it. We smile and nod at the person speaking. We even get the gist of what they’re saying. But instead of fully paying attention, we’re busy preparing our own brilliantly hilarious responses. It’s a natural tendency, but when our attention is split, we miss out on many communicative signals. Mindful listening is a wonderful way to improve the quality of your conversations. For this strategy, the goal is to approach your conversations with full attention and curiosity. look them in the eye and keep your focus on what they are saying. Absorb the entirety of the speaker’s communication with the intention to understand. Then respond with appropriate kindness and compassion.

2. Practice Self-Care

For this strategy, pay attention to your own sense of well-being for a full week. Take notice when you’re exhausting yourself trying to help others, and adjust accordingly. Decide that you’ll say no when you need to preserve energy. Actually take one of your sick days and relax. Exercise. Spend time with friends. Engage in a breathing practice. Fully detach from work when you’re not there. Keep your own health and happiness in mind, so you can better support those around you.

3. Approach Problems With A Beginner’s Mind

Often when we get to be masterful in a skill, we become myopic about best practices. We resort to muscle memory and get stuck in old patterns of problem-solving. Instead of considering every option, we do as we have always done. For this strategy, approach problems with more of a beginner’s mind. Imagine for a moment that you know very little or nothing about a problem or topic. Become curious, ask more questions and open yourself up to new possibilities.

4. Shifting From “What If” To “What Is”

We constantly think things like “what if I lose my job,” “what if I get sick” or “how will I survive if that big earthquake happens tomorrow.” These thoughts are natural and can be productive in helping us plan for the future. Oftentimes though, our minds get trapped considering negative outcomes. For this strategy, the goal is to transform “what if” thoughts into “what is” thoughts. Instead of ruminating on potentially negative scenarios, we want to direct our thoughts to what is around us at this moment. Stay present in your environment instead of drifting off into negative hypotheticals. Take note of the effects of this strategy on your well-being.

5. Scan Your Body

Research suggests that we spend much of our life on autopilot. And it’s not uncommon to feel anxious or negative, without noticing the effects of these feelings on our behavior. It’s times like these that it can be helpful to stop and take notice of our bodies. When we pause and guide our awareness to our posture, heart rate, breathing patterns and muscular tension – we may realize that we are in an angry or frustrated emotional state. For this strategy, engage in body scans as you go about your day. Stop and take notice of your breath, heart rate and degree of physical comfort. Perhaps take a moment to relax or rev up your energy depending on your current set of circumstances.

6. Take Notice Of Judgments And Biases

It’s a natural tendency to make snap judgments about everything around us. Almost unconsciously, thoughts just pop into our heads. We think things like “that meeting was useless” and “I can’t believe Jim drank all the coffee, he’s so selfish!!” Seriously, listen to your mental chatter for a few hours and you’ll notice an unyielding flow of judgments and evaluations. For this strategy, we want to become more aware of our snap judgments and biases. Keep your attention on how you’re evaluating what goes on around you. By making ourselves aware of our experience, we become more able to take our judgments with a grain of salt. When we notice a thought like “Jim’s a selfish coffee-fiend,” we create space to evaluate if the statement is true, false or just a product of the fact that we never really liked Jim.

ติดตามเนื้อหาเพิ่มเติมได้ใน เดอะไทย์แลนด์เดอร์ส The Thailanders Issue 10 ธันวาคมกุมภาพันธ์ 2563

Keep reading more interesting contents like this in The Thailanders Issue 10 December-February 2020