Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort

เรียบเรียงโดย อริสา จารุไพบูลย์

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ผู้คนจำนวนมากได้รับผลกระทบอย่างหนักจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น หลากหลายองค์กรจึงได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านความเป็นอยู่ วิถีชีวิต ด้านอุปโภค บริโภค รวมถึงการสนับสนุนเชิงธุรกิจ ซึ่งจากสถานการณ์นี้เอง บรรณาธิการบริหารนิตยสาร The Thailanders ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเดินทางเชิงวัฒนธรรม ร่วมมือกับผู้บริหารแบรนด์เครื่องประดับชั้นนำอย่าง Beauty Gems พาบุคคลชื่อดังหลากหลายท่านเดินทางไปจังหวัดเชียงรายเพื่อสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งกระจายรายได้สู่ชุมชน ซึ่งการเดินทางในครั้งนี้ได้เข้าพักที่โรงแรม Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort ถือเป็นโรงแรมชั้นนำที่มีทั้งกิจกรรมและการบริการที่ดีเยี่ยม

โดยการเดินทางทริปนี้ ได้เดินทางผ่านรถของโรงแรมตลอดจนการเช่ารถทัวร์ รถบัส ภายใต้ความตั้งใจสนับสนุนและกระจายรายได้ไปในทุกภาคส่วนอย่างเต็มความสามารถ ซึ่งกิจกรรมแรกเริ่มจากการดูแลช้าง โดยสารผ่านการบริการรถรับส่งของโรงแรมไปยังแคมป์ช้างเพื่อให้อาหารช้างในพื้นที่ การทำกิจกรรมนี้นอกจากจะได้สนับสนุนโรงแรมแล้ว ยังถือว่าได้ช่วยโรงแรมเรื่องค่าอาหาร อนุรักษ์และสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีให้ช้างไทยไปในตัว

ส่วนกิจกรรมถัดมาคือการเยี่ยมชม House of Opium ( MUSEUM ) พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น สถานที่ซึ่งจัดแสดงเครื่องมือและเครื่องใช้ในการสูบฝิ่นของผู้คนในอดีต รวบรวมทั้งประวัติของสามเหลี่ยมทองคำ สถานที่ปลูกฝิ่น การปลูกและสูบฝิ่น ตลอดจนแสดงอุปกรณ์ที่ใช้สูบฝิ่นให้ได้ชม รวมทั้งมีการขายของที่ระลึก การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่นนั้น ถือเป็นอีกหนึ่งทางที่ช่วยสนับสนุนสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ในประเทศไทยให้คงอยู่ต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น มากไปกว่านั้นการเดินทางในครั้งนี้ยังได้แวะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์บ้านดำ สถานที่ซึ่งรวมรวมผลงานด้านศิลปะไว้มากมาย ถูกสร้างขึ้นโดย อ.ถวัลย์ ดัชนี ศิลปินแห่งชาติที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรม ปฏิมากรรม  ลักษณะของบ้านดำจะเป็นกลุ่มบ้านศิลปะแบบล้านนา ทุกหลังทาด้วยสีดำ ในบ้านแต่ละหลังจะประดับด้วยเขาสัตว์และไม้แกะสลักที่มีลวดลายงดงาม ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของเชียงรายที่ได้แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์และศิลปะแบบล้านนาอย่างทรงคุณค่าที่สุด

การเดินทางในครั้งนี้นับว่าเป็นการร่วมใจกันจากบุคลากรหลากหลายท่าน ให้ความสำคัญจัดกิจกรรมเพื่อสัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น เยี่ยมชมและสนับสนุนชุมชนภายใต้สถานการณ์ในช่วงโควิด-19 นับเป็นการกระจายรายได้ ช่วยเหลือเชิงธุรกิจ อุดหนุนอาหาร สนับสนุนการเดินทางท้องถิ่น รวมทั้งสร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่อีกด้วย

 

 

Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort 

The executive editor of The Thailanders, along with the executives of the leading jewelry brand Beauty Gems, recognize the importance of cultural travel in supporting the local economies around Thailand. Together, they traveled to Chiang Rai to help the local community. During this trip, they stayed at the Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort, a premier hotel with excellent service and activities.

The hotel provided transportation to an elephant camp where the group was able to feed local elephants. A portion of the profits made by the hotel go towards the conservation and support of Thai elephants. After, the group visited the House of Opium, a museum that showcases the history of the so-called Golden Triangle, the region between Myanmar, Thailand and Laos where opium was commonly grown and smuggled.

The group also stopped to visit the nearby Baan Dam Museum, also known as the Black House or Black Temple, was created by Thawan Duchanee, a nationally recognized artist who is skilled in painting and sculpture. The location involves a large number of buildings, all painted in black, with intricate carvings and installations that challenge viewers to ponder their meanings. With a somewhat macabre atmosphere, Baan Dam is a departure from more traditional tourist locations in Thailand, though it draws inspiration from traditional architecture in the country.

Although travel is difficult for many people during the era of COVID-19, those who are able to do so have the opportunity to not only appreciate the bounty of beautiful and interesting locations in Thailand, but also to help support local communities during this challenging time.