BEYOND ANIMATION FILM FESTIVAL l เทศกาลภาพยนตร์แอนิเมชั่น

12 ภาพยนตร์หลากหลายแนว ทั้งคอเมดี้ดราม่า นิทานปรัชญาและอื่นๆ
4 มาสเตอร์คลาสกับผู้เชี่ยวชาญ
1 ภารกิจท้าทายกับการส่งผู้ชนะรางวัลไปประกวดแอนิเมชั่นที่ตลาดภาพยนตร์แอนิเมชั่นนานาชาติระดับโลก (MIFA)
และ เทศกาลภาพยนตร์ Annecy International Animation Film Festival

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำ ประเทศไทย และ สมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์
กราฟิกส์ไทย ภูมิใจเสนองานเทศกาลภาพยนตร์แอนิ เมชั่น Beyond Animation Festival ครั้งที่ 2
(หรือชื่อเดิมว่า Franco-Thai Animation Film Festival) จัดขึ้นที่กรุงเทพ และเชียงใหม่ ด้วยความร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญภาพยนตร์แอนิเมชั่นชาวไทยและชาวฝรั่งเศส งานนี้มีจุดประสงค์เพื่อเปิดทัศนคติที่มีต่อภาพยนตร์แอนิเมชั่น และเพื่อแสดงความหลากหลายของเนื้อหาที่ซ่อนเร้นอยู่ในภาพยนตร์แอนิเมชั่นอีกด้วย โดยงานนี้จะจัดแสดงภาพยนตร์แอนิเมชันในรูปแบบ 2 และ 3 มิติ, AR, VR และการ์ตูน

ทำไมต้องเป็นภาพยนตร์แอนิเมชั่น ?

แอนิเมชั่นอยู่ทั่วทุกหนแห่ง : ในโรงภาพยนตร์ ในทีวี ในโฆษณาและในเทศกาลระดับโลก เช่น งานประกาศรางวัล
ออสการ์ (Academy Award) และงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ และนี่คืออุตสาหกรรมแห่งความ
เป็นเลิศสำ หรับทั้งประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส

สำหรับประเทศฝรั่งเศส เป็นผู้ผลิตภาพยนตร์แอนิเมชั่นมากเป็นอันดับ 3 ของโลก และอันดับ 1 ในทวีปยุโรป มี
โรงเรียนและสตูดิโอที่มีชื่อเสียง รวมถึงเทศกาลหรือตลาดภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่สำ คัญที่สุดในโลก: เทศกาล
ภาพยนตร์แอนิเมชั่นนานาชาติอานน์ซี และ ตลาดภาพยนตร์แอนิเมชั่นนานาชาติ (MIFA)ประเทศไทยมีผู้เชี่ยวชาญในการผลิตภาพยนตร์ ทั้งในแง่ผสมผสานความซับซ้อนและความคิดสร้างสรรค์ความหลากหลายของสตูดิโอและหลักสูตรการเรียนการสอนเฉพาะทางในระดับมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญชาวไทยยังขาดวิสัยทัศน์ในระดับสากล สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จึงมีความประสงค์ที่จะนำ เครือข่ายผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้ที่ทำ งานในอุตสาหกรรมระดับโลกเข้ามา รวมทั้งภาพยนตร์แอนิเมชั่นฝรั่งเศสที่หลากหลายเพื่อให้เกิดพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ไทย-ฝรั่งเศส

จุดประสงค์

Beyond Animation มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ เพื่อปลุกจิตสำ นึกสาธารณะเกี่ยวกับความหลากหลายใน
ภาพยนตร์แอนิเมชั่น และเพื่อช่วยให้นักเรียน นักศึกษาได้ฝึกฝนทักษะใหม่ๆและเข้าถึงงานแอนิเมชั่นระดับสากล

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านี้ เป้าหมายของเรารวมถึง:

  • นักเรียน นักศึกษา
  • วัยรุ่นหรือกลุ่มผู้ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่น
  • วัยทำงาน
  • ครอบครัว
  • ผู้ชมทั่วไป

ดาวโหลดข่าวประชาสัมพันธ์

 

BEYOND ANIMATION FILM FESTIVAL

12 movies including comedies, dramas, philosophical tales, and more
4 masterclasses and mentoring sessions
1 amazing challenge sending animation professionals to the MIFA and Annecy film festivals

The French Embassy in Thailand and TACGA are proud to present the second edition of
the Beyond Animation Festival (ex Franco-Thai Animation Film Festival) in Bangkok and
Chiang Mai.

In collaboration with Thai and French professionals, the event aims to show what lies beyond our stereotypes on animation andto show the diversity of content hiding behind
that format, showcasing 2D and 3D Animation, AR, VR, NFTs and Comics.

Why Animation?

Animation is everywhere: in cinemas, on TV, in the selections of the biggest festivals
(Academy Award, Cannes Film Festival), in advertising. It is an industry of excellence for
both Thailand and France. France is the third worldwide / first European producer of animation films. It has renowned schools and studios as well as the most important festival/market in the world: Annecy Internat

Thailand demonstrates a genuine expertise, combining sophistication and creativity. The
diversity of studios and specialized school programs are the most concrete evidences of it.
However, Thai professionals lack international visibility. The French Embassy in Thailand thus wishes to bring in its network of professionals working in the global industry, as well as a diversity of French animation films, in order to foster a fruitful creative dynamic and to enhance cooperation between our two countries.

Strategy

Beyond Animation has a double objective: to raise public awareness of animation in all of its diversity and to help students to master new skills and gain access to the international animation scene.

To achieve these goals, our targets include:

  • Students
  • Young and connected audiences
  • Professionals
  • Families
  • General public

Download News Release