Brexit: สหราชอาณาจักรจะมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในยุโรป

Getty Images

สหราชอาณาจักรจะต้องจัดการเลือกตั้งในยุโรป แม้ว่าจะมีความหวังจากรัฐบาลว่าจะมีการทำข้อตกลงกับ Brexit ในตอนนี้ รองผู้อำนวยการฝ่ายพฤตินัยของนายกรัฐมนตรีกล่าว

การลงคะแนนจะเกิดขึ้นในวันที่ 23 พฤษภาคม แต่ Theresa May กล่าวว่าสหราชอาณาจักรจะไม่ต้องมีส่วนร่วม หากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเห็นด้วยกับแผนการของ Brexit ก่อน

ตอนนี้ David Lidington พูดว่า “น่าเศร้า” จะเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้กระบวนการเสร็จสิ้นก่อนวันที่สหราชอาณาจักรจะต้องมีส่วนร่วมตามกฎหมาย

เขากล่าวว่ารัฐบาลจะพยายามทำให้ล่าช้า “สั้นที่สุด”

สหราชอาณาจักรมีกำหนดจะออกจากสหภาพยุโรปในวันที่ 29 มีนาคม แต่เมื่อไม่มีข้อตกลงใด ๆ ที่ตกลงกันโดยรัฐสภา

การที่สามารถออกจากกลุ่มไปก่อนหน้านี้ แต่ถ้าสหราชอาณาจักรยังไม่ได้ออกภายในวันที่ 23 พฤษภาคม นี่จะเป็นหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องมีส่วนร่วมในการสำรวจทั่วสหภาพยุโรป

 

Brexit: UK will take part in European elections, says David Lidington

Getty Images

The UK will have to hold European elections, despite hopes from the government a Brexit deal would be done by then, says the PM’s de facto deputy.

The vote is due on 23 May, but Theresa May said the UK would not have to take part if MPs agreed a Brexit plan first.

Now, David Lidington says “regrettably” it is “not going to be possible to finish that process” before the date the UK legally has to take part.

He said the government would try to make the delay “as short as possible”.

The UK was due to leave the EU on 29 March, but as no deal was agreed by Parliament, the EU extended the deadline to 31 October.

It can leave the bloc earlier, but if the UK has not left by 23 May, it is legally obliged to take part in the EU-wide poll and to send MEPs to Brussels.

Source: BBC News