Caring for Leather Bags : เทคนิคการดูแลกระเป๋าหนังใบโปรด

หากจะพูดถึงไอเท็มที่หนุ่มสาวสายแฟชั่นชอบสะสม สิ่งที่นึกถึงเป็นอันดับแรก ๆ ก็คงจะเป็นกระเป๋าหนังแบรนด์เนมใบโปรด ซึ่งนอกจากจะราคาสูงแล้ว การดูแลรักษาก็ค่อนข้างยากเช่นเดียวกัน The Thailanders จึงขอเสนอเทคนิคการดูแลกระเป๋าหนังให้ใช้งานได้นานและดูใหม่อยู่เสมอ

การเก็บรักษากระเป๋าหนังควรเก็บในที่ที่มีอากาศถ่ายเทเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเชื้อรา หากมีกระเป๋าหลายใบต้องไม่วางชิดติดกัน เนื่องจากสารเคมีบนกระเป๋าอาจติดกันและทำให้เกิดรอยด่างได้ กระเป๋าใบที่ไม่ได้ใช้งานบ่อยควรหากระดาษหรือถุงเป่าลมใส่ไว้เพื่อคงรูปทรงของกระเป๋าให้ไม่เสีย นอกจากนี้แสงแดดก็เป็นสิ่งที่ควรระวังไม่ให้โดนกระเป๋าเป็นเวลานาน ๆ เพราะจะทำให้สีของกระเป๋าซีดลงได้