GEM เผยผู้ประกอบการส่วนใหญ่คว้าโอกาสเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจ

จากรายงาน GEM ระดับโลกประจำปี 2560/2561ที่ได้มีการเผยแพร่ในเดือนก.พ. โดยมีผู้สนับสนุนอันประกอบด้วยมหาวิทยาลัยBabson College, มหาวิทยาลัยUniversidad Del Desarrollo, มหาวิทยาลัย UniversitiTun Abdul Razakและมูลนิธิความเป็นผู้ประกอบการเกาหลี (Korea Entrepreneurship Foundation) ระบุว่า ผู้ประกอบการจำนวนมากถึง 74% ทั่วโลกได้เริ่มต้นทำธุรกิจตามโอกาสที่ได้รับ ไม่ใช่เพราะความจำเป็น

“ที่ผ่านมา เกิดความเข้าใจผิดบ่อยครั้งว่า ความจำเป็นเป็นปัจจัยผลักดันให้เกิดผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในภูมิภาคต่างๆ อาทิ แอฟริกา หรือละตินอเมริกา แต่ความเป็นจริงคือ โอกาสต่างหากที่เป็นปัจจัยขับเคลื่อนความเป็นผู้ประกอบการที่พบบ่อยมากที่สุดในเกือบทุกๆประเทศที่เราทำการสำรวจในปี 2560” นายไมค์ เฮอร์ริงตัน กรรมการผู้จัดการ GEM กล่าว “ผลสำรวจครั้งนี้ออกมาสอดรับกับข้อเท็จจริงนั้น เพราะ GEM ก็ได้สังเกตเห็นรูปแบบที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา” ประเทศที่เข้าร่วมในการสำรวจประจำปี 2560/2561 ของ GEM มีจำนวน 54 ประเทศ ซึ่งมีจำนวนประชากรคิดเป็นสัดส่วน 68% ของประชากรโลก และมีจีดีพีในสัดส่วน 86% ของจีดีพีโลก รายงานฉบับนี้ยังคงเป็นผลการศึกษาผู้ประกอบการเพียงฉบับเดียวที่มีผู้ร่วมสำรวจมากที่สุดในโลกเป็นปีที่ 19 ติดต่อกันแล้ว

กิจกรรมความเป็นผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น (Total Early-Stage Entrepreneurial Activity หรือ TEA) ซึ่งประเมินและวัดทั้งกลุ่มผู้ประกอบการที่ทำเพราะความจำเป็น และผู้ประกอบการที่ทำเพราะได้รับโอกาส อยู่ในระดับสูงสุดในละตินอเมริกาและแคริบเบียน (LAC) ซึ่งมีประชากรวัยทำงานจำนวนไม่ถึง 1 ใน 5 ในภูมิภาคนี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้ประกอบการในระยะเริ่มต้น ขณะที่ TEA ต่ำสุดอยู่ในยุโรปที่อัตรา 8% อเมริกาเหนือยังเป็นภูมิภาคที่มีอัตราส่วนผู้ประกอบการมากที่สุด (29.5%) ที่คาดหวังว่า จะสร้างงาน 6 ตำแหน่งหรือมากกว่านั้นในอีก 5 ปีข้างหน้า ส่วนภูมิภาคที่มีอัตราส่วนต่ำสุดได้แก่ แอฟริกา ซึ่งมีผู้ประกอบการเพียง 17% ที่วางแผนจะสร้างงาน 6 ตำแหน่งหรือมากกว่านั้นในอีก 5 ปีข้างหน้าภูมิภาค LAC และอเมริกาเหนือมีผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิงในอัตราสูงสุด (17% และ 13%) ทั้งสองภูมิภาคนี้ยังมีผู้ประกอบการที่เป็นเยาวชนในอัตราสูงสุดด้วย (17% และ 14%) แต่อัตราผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิงและเยาวชนต่ำสุดในยุโรป (6% และ 7% ตามลำดับ)

เฮอริงตันระบุว่า ความเป็นผู้ประกอบการและนวัตกรรมยังคงเป็นคานอำนาจที่สำคัญในการสร้างงาน และมีส่วนสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ และเสถียรภาพ และข้อมูลของ GEM ยังคงเป็นส่วนสนับสนุนที่ทรงคุณค่าในการกำหนดนโยบายทั่วโลก GEM ได้ติดตามองค์ประกอบด้านระบบนิเวศของความเป็นผู้ประกอบการ 12 ด้าน ซึ่งถูกจัดว่าเป็นส่วนสนับสนุนที่สำคัญต่อการสร้างภาวะแวดล้อมเชิงกระตุ้นสำหรับผู้ประกอบการ และผู้ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ โดยรวมแล้ว อเมริกาเหนือมีภาวะแวดล้อมของกรอบการเป็นผู้ประกอบการเชิงกระตุ้นมากที่สุด ขณะที่แอฟริกามีภาวะแวดล้อมที่เอื้อน้อยที่สุด

โครงการศึกษาความเป็นผู้ประกอบการทั่วโล (GEM) ริเริ่มขึ้นในปี 2542 ในรูปแบบการดำเนินงานร่วมกันของมหาวิทยาลัย Babson College และมหาวิทยาลัย London Business School ในช่วงเริ่มต้น มี 10 ประเทศเข้าร่วมโครงการนี้ และหลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นเป็น 73 ประเทศในการสำรวจประจำปี 2547 GEM มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใคร เนื่องจาก GEM ศึกษาพฤติกรรมของผู้ประกอบการรายบุคคลในส่วนที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นและการบริหารธุรกิจ ซึ่งต่างจากชุดข้อมูลความเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่ประเมินบริษัทที่ใหม่กว่าและมีขนาดเล็กกว่า ทีมนักวิชาการของ GEM ในประเทศที่เข้าร่วมแต่ละประเทศนั้น เป็นสมาชิกของโครงการวิจัยเฉพาะที่เปิดให้เข้าถึงความรู้แบบกลุ่มของนักวิจัยและสถาบันที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกบางส่วน ซึ่งมีส่วนร่วมในการวิจัยความเป็นผู้ประกอบการ

 

GEM Shows Most Entrepreneurs Start Businesses Out of Opportunity Not Necessity

A robust 74% of entrepreneurs around the world have started businesses in pursuit of an opportunity rather than out of necessity – this according to the Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2017/18 Global Report released in February with sponsors Babson CollegeUniversidad Del DesarrolloUniversitiTun Abdul Razak, and Korea Entrepreneurship Foundation.

“There is often a misperception that necessity drives most entrepreneurs in regions like Africa or Latin America. The reality is that opportunity is overwhelmingly the most common driver of entrepreneurship in nearly every economy we surveyed in 2017,” comments Mike Herrington Executive Director of GEM. “This finding is consistent – GEM has observed a stable pattern in recent years.”

Fifty-four economies participated in the 2017/18 annual GEM survey, covering 68% of the world’s population and 86% of the world’s GDP. In its 19th consecutive year, the report continues to serve as the largest single study of entrepreneurs in the world.

Total Early-Stage Entrepreneurial Activity (TEA) – measuring both necessity and opportunity entrepreneurs – is highest in Latin America and the Caribbean (LAC) where just under one-fifth of working-age adults are engaged in early-stage entrepreneurial activity. TEA rates are lowest in Europe at 8%.

North America is also the region with the highest proportion of entrepreneurs (29.5%) expecting to create six or more jobs in the next five years. The lowest performing region is Africa where just 17% of entrepreneurs planned to create six or more jobs in five years.LAC, and North America, demonstrate the highest rates of women entrepreneurship (17% and 13%). These two regions also have the highest rates of youth entrepreneurship (17% and 14%). The lowest rates or women and youth entrepreneurship are found in Europe (6% and 7% respectively).

According to Herrington, entrepreneurship and innovation remain key levers to create jobs and contribute to economic growth and stability and GEM data continues to make a valuable contribution to policy formulation globally.GEM tracks 12 entrepreneurship eco-system components that are considered important contributors to building a stimulating environment for entrepreneurs and those with entrepreneurial intentions. Overall, North America has the most conducive entrepreneurial framework conditions and Africa the least favourable.

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) was initiated in 1999 as a joint venture of Babson College and the London Business School. Starting with 10 participating economies, the project expanded to include 73 economies in its 2014 survey. GEM is unique because, unlike most entrepreneurship data sets that measure newer and smaller firms, GEM studies the behaviour of individuals with respect to starting and managing businesses. GEM academic teams in each participating economy are members of an exclusive research project that provides access to the collective knowledge of some of the world’s most renowned researchers and institutions involved in entrepreneurship research.