The Givers Network เครือข่ายผู้ให้ระดับสากล ร่วมจุดประกายสังคมแห่งการให้ “ให้ด้วยกัน…ยิ่งให้ได้ไกล”

30 กันยายน 2562, กรุงเทพฯเครือข่ายผู้ให้ The Givers Network เตรียมจัดงานประชุมประจำปีครั้งที่ 2 ในวันที่ 5 ตุลาคม นี้ที่ประเทศไทยภายใต้แนวคิด ‘ให้ด้วยกัน…ยิ่งให้ได้ไกล Together we can give better’ เพื่อรวมพลังการให้ของผู้ใจบุญและองค์กรการกุศล ร่วมกันตอบโจทย์ปัญหาสังคมได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

“การให้ร่วมกันนั้นเป็นเคล็ดลับในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัด ทำให้สามารถเข้าถึงบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือได้ทั่วถึงกว่า” กล่าวโดย ดร. วิทย์ สุนทรนันท์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิธนินท์ เทวี เจียรวนนท์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งเครือข่าย The Givers Network ร่วมกับ Asia Philanthropy Circle (APC) และ Thai Young Philanthropist Network (TYPN)

“The Givers Network เป็นเวทีสำหรับองค์กรการกุศลและผู้ให้ได้ร่วมกันขยายผลลัพธ์ทางสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ” ดร. วิทย์ กล่าว

“ทั่วโลกมีการบริจาคเพื่อการกุศลมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ (หรือกว่า 1.5 แสนล้านบาท) ในแต่ละปี แต่กลับยังคงมีคนที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้มากถึง 1 คนในประชากรทุกๆ 10 คน และทุกๆ 10 คนจะมี 1 คนที่อยู่ในสภาพยากจนข้นแค้น โดยในปีนี้อาจมีเด็กมากถึง 6 ล้านคน ต้องเสียชีวิตด้วยโรคที่สามารถป้องกันได้หากรับวัคซีนเพียงพอ ซึ่งชี้ชัดว่าการให้ที่มากมายในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถขจัดให้ปัญหาหมดไปได้”

The Givers Network ร่วมสร้างสรรค์การให้ที่หวังผลได้มากขึ้น ด้วยการแลกเปลี่ยนมุมมองและความคิด แบ่งปันทรัพยากรและข้อมูล บนหลักการพื้นฐาน 3 ประการ คือ 1. เห็นถ่องแท้ (ถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ)  2. เข้าใจจริง (เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ที่เกิดผลยิ่งกว่า) และ 3. ให้อย่างเกิดผล (สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่า)

“เราเปิดรับทุกคนมาร่วมกันใส่ใจดูแลผู้คนและโลกใบนี้ มาร่วมค้นหาโอกาสใหม่ๆในการให้และค้นพบแนวทางใหม่ๆในการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมที่มากขึ้นไปด้วยกันที่เว็บไซต์ The Givers Network งานสัมมนาที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปียังเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ให้ได้พบปะและรับแรงบันดาลใจจากตัวอย่างการให้ของบุคคลที่สร้างการเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ในหลากหลายมิติ”

สำหรับงานสัมมนาประจำปีของ The Givers Network ในปีนี้ จัดขึ้นในวันที่ 5 ตุลาคม ณ โรงแรมวอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก ดร.การดี เลียวไพโรจน์ เป็นผู้ดำเนินรายการ และวิทยากร 5 ท่านที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ของการให้ที่สร้างพลังบวกและแง่คิดแก่ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ให้และผู้คนที่ทำงานด้านการกุศล

“กรุงเทพถูกเลือกเป็นสถานที่จัดงานในครั้งนี้ เพื่อสะท้อนภาพของสังคมผู้ให้ในเอเชียที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยมิตรไมตรีและความเอื้ออาทรต่อสังคม เราจึงได้พบกับองค์กรและบุคคลจำนวนมากที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อตอบโจทย์ปัญหาของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปทุกขณะ The Givers Network จึงทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการทำงานร่วมกันของผู้ให้ เพื่อสร้างผลลัพธ์ที่มากยิ่งขึ้น” ดร. วิทย์ กล่าวทิ้งท้าย

วิทยากรทั้ง 5 ท่านที่จะมาจุดประกายสังคมแห่งการให้ “ให้ด้วยกัน…ยิ่งให้ได้ไกล Together we can give better”  นำโดย

  • มร.บิลล์ โซเมอร์วิลล์ เจ้าของสูตรสำเร็จ “การให้” ง่ายๆที่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่
  • ด.ญ.ระริน สถิตธนาสาร (น้องลิลลี่) นักสิ่งแวดล้อมรุ่นจิ๋ว กับภารกิจกอบกู้โลก
  • คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะมีบทบาทไหนในสังคม
  • นพ.วรวิทย์ ตันติวัฒนทรัพย์ หมอชนบทที่คุณค่าของทุกชีวิต คือความหมายของ 27 ปีแห่งความเสียสละ
  • ด.ญ.ไหน แซ่เติ๋น เด็กหญิงธรรมดาที่ต้นทุนในชีวิตไม่ใช่ข้อจำกัดของการให้

ข้อมูลเพิ่มเติม The Givers Network https://youtu.be/k1L4BWAKRY4

สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ที่ https://giversnetwork.org/

#TheGiversNetwork #IamAGiver

เกี่ยวกับ The Givers Network

The Givers Network เปิดตัวครั้งแรกในวันที่ 15 กันยายน 2561 ในงานประชุม The Givers Network 2018, Bangkok

“Together we can give better ให้ด้วยกัน ยิ่งให้ได้ไกล” ภายใต้ปรัชญาการดำเนินงาน “ให้” 3 ข้อ คือเห็นถ่องแท้ (ถึงคนที่ต้องการความช่วยเหลือ) – เข้าใจจริง (เพื่อพัฒนาแนวทางการให้ที่เกิดผลยิ่งกว่า) -ให้อย่างเกิดผล (สู่ผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่กว่า)

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ :

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ)

ทีมประชาสัมพันธ์ The Givers Network

วรดนู นิมมิต (ทิมมี่) M: +66 81 309 7799 E: Voradanu_ni@dtgo.com

มลทิพย์ เจนธรรมพัฒน์ (แอ๊งจี้) M: +66 95 952 3942 E: Molthip_ja@dtgo.com

นภัสร์ชนันท์ ศรีนวลดี (พิม) M: +66 86 959 6171E: Napachanan_sr@dtgo.com

 

The Givers Network unites givers and charities to show how ‘Together we can give better’

30 September 2019, BangkokThe Givers Network is holding its 2nd annual forum, in Thailand on 5 October, under the concept ‘Together we can give better’ to bring givers and charities together for ‘smarter’ giving to better help people in need.

‘Smarter’ giving is vital to boost the impact of available resources and donations, said Dr. Wit Soontaranun, vice chairperson and treasurer of the Dhanin Tawee Chearavanont Foundation, which co-founded the network with the Asia Philanthropy Circle (APC) and the Thai Young Philanthropist Network (TYPN).

“The Givers Network is a force multiplier for charities and givers, making each act of giving more effective,” he said.

“Worldwide, over $5 billion is given each year to charity. Yet more than 1 in 10 people cannot read or write. More than 1 in 10 people are in extreme need. This year, 6 million children will die from diseases they could have been vaccinated against. We keep on giving but the problems persist.”

The Givers Network makes giving ‘smarter’ by providing a platform to share ideas, resources, and information. The network has three core elements: seeing more (better awareness of needs), learning well (improved solutions), giving better (achieve greater results).

“We invite everyone who cares about people and the planet to join us,” said Dr. Soontaranun.

“Through The Givers Network website, you will find new chances to give and new approaches to have greater impact on the world. Our forums also provide a chance to meet inspirational figures who are changing the world with their giving.”

The Givers Network will hold its annual forum, which is free to attend, at Waldorf Astoria Bangkok on 5 October. With Dr. Karndee Leopairote as MC, 5 leading speakers will share compelling stories and wisdom for an audience of givers and charity professionals.

“Bangkok is the venue chosen to reflect continuously growing Asian giving communities” said Dr. Soontaranun.

“Driven by the instinctive Asian concern for our communities, there has been an increasing number of organizations and individual who focus on meeting ever evolving societal and environmental needs. The Givers Network looks forward to gathering all these diverse givers so each of us can have more impact.”

The 5 speakers are Bill Somerville, a renowned social impactor known for “keeping it simple” in giving; Lilly Satidtanasarn, a young environmentalist with a “save the earth” mission; Mechai Viravaidya, a leading Asian changemaker whatever his role; Worawit Tantiwattanasap, a rural doctor with a 27-year devotion to saving lives; Nai Saetoen, a young girl who provides a living example of giving beyond oneself.

Please click the link https://youtu.be/k1L4BWAKRY4

For more about joining The Givers Network or attending the forum, please visit https://giversnetwork.org/

Hashtag #TheGiversNetwork #IamAGiver

About The Givers Network

The Givers Network debuted on 15 September 2018 at The Givers Network 2018, Bangkok conference.

With the founding principle “Together we can give better”, the platform has three core elements: seeing more (better awareness of needs), learning well (improved solutions), giving better (achieve greater results).

Media inquiries, please contact:

DTGO Corporation Company Limited (DTGO)

PR for The Givers Network

Voradanu Nimmit (Timmie) M: +66 81 309 7799 E: Voradanu_ni@dtgo.com

Molthip Janethammapat (Angy) M: +66 095 952 3942 E: Molthip_ja@dtgo.com

Napachanan Srinualdee (Pim) M: +66 86 959 6171 E: Napachanan_sr@dtgo.com