MQDC ตอกย้ำพันธกิจ For All Well-Being ยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย เพื่อความสุขอย่างยั่งยืน ตอบรับวิถีใหม่แห่งอนาคต

 • เน้นการออกแบบบ้านและการบริการ เพื่อดูแลสุขภาพจิตลูกบ้าน
 • จับมือพันธมิตรให้บริการดูแลสุขภาพจิตผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมแพ็คเกจบริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต

21 สิงหาคม 2563 กรุงเทพฯ –  บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) สานต่อ    พันธกิจ ‘For All Well-Being’ สร้างความสุขให้ทุกชีวิตอย่างยั่งยืน จัดเสวนา “MQDC Mental Health Forum2020” ณ FutureTales Lab และทาง Facebook Live ด้วยคอนเซ็ปท์ “ปลดล็อกความเครียดของคนต่างวัย ให้สุขใจอย่างยั่งยืน” พร้อมประกาศการบริการดูแลลูกบ้านรูปแบบใหม่ ด้วยการมอบบริการดูแลสุขภาพจิตลูกบ้านทุกวัย ให้พร้อมรับมือปัญหาและช่วยบรรเทาความเครียดจากภาวะเศรษฐกิจ-สังคมเปลี่ยนแปลงจากโซเชียลดิสรัปชั่นและสถานการณ์โควิด-19

นายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการ กลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า เพื่อสานต่อพันธกิจ For All Well-Being มุ่งสร้างความสุขให้ทุกชีวิตอย่างยั่งยืน นอกจากการให้ความสำคัญตามมาตรฐาน MQDC Standard อาทิ รับประกันโครงสร้างอาคาร 30 ปี ใช้วัสดุตกแต่งภายในและภายนอกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้อยู่อาศัย นอกจากความมุ่งมั่นสร้างคุณภาพชีวิตจากภายนอกแล้ว เรายังให้ความสำคัญลงลึกไปถึงสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้ทุกชีวิตภายใต้โครงการ MQDC ใช้ชีวิตด้วยความสุขอย่างยั่งยืน

โดยเราได้ร่วมกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)  และ ศูนย์วิจัยอนาคตศึกษา ฟิวเจอร์เทลส์ แล็บ บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (FutureTales Lab by MQDC) ร่วมกันจัดเสวนาระดมสมองร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต ในหัวข้อ “MQDC Mental Health Forum 2020” เพื่อนำเสนอแนวทางป้องกัน บรรเทาปัญหาด้านสุขภาพจิตให้กับผู้ที่สนใจ รวมทั้งแบ่งปันองค์ความรู้สู่สาธารณะ

จากสภาพปัญหาสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน ทำให้เราทุกคนต้องมีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านของชีวิต ในส่วนของ MQDC เราได้เล็งเห็นถึงสภาพปัญหาและได้นำมาต่อยอด โดยเร็วๆ นี้ เราจะมีบริการที่เรียกว่า  “MQDC Mental Health Service” มอบให้กับลูกบ้านทุกโครงการ เป็นการยกระดับมาตรฐานการให้บริการของโครงการภายใต้ MQDC ที่เราอยากแบ่งปันว่า MQDC นั้นเป็นแบรนด์ที่เติมเต็มคุณภาพในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีคุณค่ามากกว่าคำว่า “ที่อยู่อาศัย”

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) สรุปว่า การสร้างสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้าง (Built-environment) ช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดี (good mental health) ประกอบไปด้วย 7 ปัจจัยหลัก ได้แก่

 1. Thermal comfort การสร้างสภาวะน่าสบายด้วยระบบธรรมชาติ (passive) และเครื่องกล (active) อย่างสมดุล
 2. Air Quality การลดมลพิษทางอากาศ การระบายอากาศที่ดี และสร้างอากาศบริสุทธิ์
 3. Lighting Quality การออกแบบพื้นที่ที่มีแสงธรรมชาติ และแสงประดิษฐ์อย่างเพียงพอต่อทุกกิจกรรมในการใช้ชีวิต
 4. Acoustic Quality การออกแบบพื้นที่โดยคำนึงถึงคุณภาพของเสียงที่เหมาะสม และลดเสียงรบกวนจากภายนอก
 5. Health and safety การเลือกวัสดุที่ดีต่อสุขภาพ และสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับทุกคน
 1. Living with Nature การสร้างพื้นทีสีเขียวเพื่อสร้างความเชื่อมโยงของการอยู่ร่วมกับธรรมชาติ และสิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างลงตัว
 2. Living Quality การออกแบบพื้นที่สำหรับกิจกรรมหลากหลาย เพื่อการพักผ่อนและส่งเสริมสุขภาพจิต การรับประกันและดูแลโครงการ 30 ปี เพื่อการอยู่อาศัยอย่างไร้ความกังวล

 

ด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพจิต ได้ร่วมกันสรุปประเด็นต่างๆ ที่น่าสนใจสำหรับคนทุกวัยได้นำไปใช้ดูแลตนเองและครอบครัว เริ่มจาก ดร.นพ.วรตม์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษกกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า เทคนิคการดูแลสุขภาพจิตเด็ก วัยรุ่น และครอบครัวนั้นต้องเข้าใจถึงลักษณะครอบครัวในยุคปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปทั้งขนาด หน้าที่ วิถีชีวิต รวมถึงช่องว่างระหว่างวัย เด็กๆ ในยุคนี้ก็มีจุดแข็ง โอกาส และความแตกต่างกันกับเด็กในอดีต แต่ก็ยังมีความคล้ายกันในหลายมิติ

ปัญหาด้านสุขภาพจิตที่พบได้บ่อยในช่วงนี้ ได้แก่ ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาการใช้สื่อจอ ปัญหาการเรียน และการมีแรงผลักดัน (passion) ของตนเอง ซึ่งทัศนคติและทักษะการดูแลลูกที่สำคัญที่พ่อแม่ยุคใหม่ควรต้องมีให้มากขึ้น คือการรับฟัง การเข้าอกเข้าใจลูก การปรับลดความคาดหวัง และการให้แรงเสริมทางบวกในการเลี้ยงดูลูกแทนการลงโทษ

ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช อาจารย์สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การทำงานในปัจจุบันที่มีความกดดันแข่งขันในงาน รวมทั้งเทคโนโลยีที่ทำให้คนเชื่อมต่อกับงานได้ตลอดเวลาทำให้คนเกิดความเครียดได้ ซึ่งความเครียดในการทำงานมีทั้งความเครียดที่ดีและความเครียดที่เป็นอุปสรรค เมื่อความเครียดถูกสะสมไปเรื่อย ๆ และไม่ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมจะทำให้เกิดภาวะหมดไฟในคนทำงานได้วิธีกระตุ้นพลังในการทำงานที่สำคัญ คือ การพักฟื้นทางความคิดจากงาน หรือการ ‘ปิดสวิตซ์จากงาน’ ส่วนวิธีการจัดการปัญหา ควรใช้การเผชิญกับปัญหาแบบมุ่งเน้นไปยังปัญหา (problem-focused coping strategy) มากกว่าการมุ่งเน้นไปยังอารมณ์ และมุ่งเน้นไปยังการได้รับการสนับสนุนทางสังคม จะสามารถช่วยป้องกันการเกิดภาวะหมดไฟได้

นพ.อรรถพล สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง จิตแพทย์ และอาจารย์ประจำ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การดูแลสุขภาพจิตสำหรับผู้สูงอายุ คือ การทำให้ผู้สูงอายุเห็นคุณค่าของตัวเอง มีความตั้งใจในการใช้ชีวิตที่เหลือในช่วงบั้นปลายอย่างมีความหมาย ซึ่งการมีสุขภาพจิตดี มีองค์ประกอบสำคัญหลายส่วน ได้แก่ การดูแลความต้องการพื้นฐาน สุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขภาพความสัมพันธ์ และสุขภาพทางจิตวิญญาณ โดยผู้ดูแลจะต้องทำความเข้าใจ และเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำสิ่งที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า ด้วยการรับฟัง เปิดใจ และจัดหากิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้ทำมากขึ้น

นางสาววิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ นักวิจัยด้านการคาดการณ์อนาคต FutureTales Lab โดยบริษัท MQDC    กล่าวถึงอนาคตของการดูแลสุขภาพจิตในประเทศไทยว่า จะดีขึ้นหรือแย่ลง มีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญหลายตัว จากการวิเคราะห์ด้วยมิติ STEEPV พบปัจจัยที่สำคัญในมิติต่างๆ ดังนี้ ทางสังคม ได้แก่ สภาพสังคม การมีความสัมพันธ์ในครอบครัว การมีผู้สนับสนุนทางสังคม ทางเทคโนโลยี ได้แก่ นวัตกรรมทางการแพทย์ (Innovative Medicine) ทางสิ่งแวดล้อม ได้แก่ สภาพของที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน โรงเรียน รวมถึงสภาพแวดล้อมภายในเมือง ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การมีรายได้และการมีงานทำ ทางการเมืองการปกครอง ได้แก่ นโยบายการดูแลสุขภาพจิต และทางค่านิยม ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพจิตของผู้คนในสังคม ซึ่งจากปัจจัยทุกมิติดังกล่าวเป็นสิ่งที่ทุกภาคส่วนควรให้การส่งเสริมเพื่อพัฒนาภาพอนาคตไปในทางที่ดี เพราะเรื่องสุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญไม่แพ้สุขภาพกาย สุขภาวะที่ดีของประชาชนจะส่งผลต่อภาพรวมในอนาคตของสังคมและประเทศเช่นกัน

นายกฤษฐ์สยุทธ ชววิทยาธรรม ผู้อำนวยการ บริษัท MQDC กล่าวเสริมว่า MQDC มุ่งมั่นที่จะสร้างสังคมผู้อยู่อาศัยที่มีความสุขมาอย่างต่อเนื่อง เราให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพกายเทียบเท่าสุขภาพจิตที่ดีมาโดยตลอด หลังช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เราเน้นการดูแลลูกบ้านใน 3 ด้าน ได้แก่ สุขอนามัยและความปลอดภัยห่างไกลโควิด-19 (Safety) สุขภาพและภูมิคุ้มกันที่ดีต่อร่างกาย (Healthy) และส่งเสริมสังคมแห่งการแบ่งปันและการเรียนรู้ของผู้พักอาศัย (Community)  แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศไทยบรรเทาลงและอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง

สิ่งหนึ่งที่เราเล็งเห็นคือผลกระทบทางด้านจิตใจในความเป็นอยู่ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งสภาพเศรษฐกิจ การใช้ชีวิตในสังคมแบบวิถีใหม่ รวมถึงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม ทางเราจึงได้เตรียมเสนอสิทธิพิเศษด้วยการร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อให้ลูกบ้านเข้าถึงบริการทางด้านสุขภาพจิตผ่านแอพพลิเคชั่นและแพ็กเกจพิเศษจากโรงพยาบาลชั้นนำได้อย่างสะดวกมากขึ้น

 

MQDC Follows Mission of “For All Well-Being” with Mental Health Support for Residents in the New Normal

 • Focus on residential design and services will enhance well-being for MQDC residents.
 • MQDC and its partners will offer mental health support through an app, linking with top hospitals.

21 August 2020, Bangkok – Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) has continued its mission of “For All Well-Being” to bring sustainable happiness to all life with “MQDC Mental Health Forum 2020” at FutureTales Lab and on Facebook Live. Held to nurture mental well-being at all ages for sustainable happiness, the forum launched a new service for residents. In a first for the property industry, residents of all ages can receive help with the stresses and challenges of economic and social change in the COVID crisis.

Mr. Keerin Chutumstid, President of the Property & Service Business Group at MQDC, said: “To carry on its mission of ‘For All Well-Being’ to create sustainable happiness for all life, in addition to focusing on the MQDC Standard, including the 30-year warranty for residences, the use of healthy, eco-friendly interior and exterior materials, and caring for external quality of life, MQDC also focuses strongly on the mental health of its residents, so every life at each MQDC project lives with truly sustainable happiness.

“We worked with the Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) and the FutureTales Lab by MQDC, a futurology center, to organize ‘ MQDC Mental Health Forum 2020 ’, a brainstorming session with experts to find ways to prevent and mitigate mental health issues and share knowledge with the public.

“Amid the current social changes, we all need to be prepared in all areas of our lives. MQDC has seen and is addressing these challenges. We will soon have “MQDC Mental Health Service” for the residents of every project, raising the standards of service at MQDC projects and showing that MQDC is a brand that enhances life through quality and value rather than just residences.”

Assoc. Prof. Dr. Singh Intrachooto

Assoc. Prof. Dr. Singh Intrachooto, Chief Advisor to Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), said that a built environment to promote good mental health has 7 key factors:

 1. Thermal comfort: comfortable conditions in all areas, both inside and outside the building
 2. Air quality: reduced air pollution plus good ventilation for freshness
 3. Lighting quality: design featuring natural light and appropriate artificial lighting for all activities in life
 4. Acoustic quality: soundproofing design that reduces noise from outside
 5. Health & safety: use of materials that ensure safety for all
 6. Living with Nature: green areas that connect people with nature and other living beings
 7. Life quality: spaces for activities and leisure with the assurance of a 30-year structural warranty for worry-free living

Specialists in mental health jointly summarized various issues at the forum to help people of all ages take care of themselves and their families. Dr. Waroj Chotipitayasunon, a spokesperson for the Department of Mental Health under the Ministry of Health, presented well-being techniques for children, adolescents, and families. It is important to understand that family characteristics have recently changed in terms of size, function, lifestyle, and the age gap. Children now have different strengths, opportunities, and differences, although they resemble children of past generations in many aspects.

Leading mental health issues today include relationship problems. Problems with online media, studying, and childcare skills affect modern parents. Listening to understand children matters most, teaching through reducing expectations and providing positive reinforcement instead of punishing.

Dr. Jennifer Chavanovanich, a lecturer in Industrial and Organizational Psychology at Chulalongkorn University, said that competitive pressure at work plus technology that keeps people constantly connected can cause stress. Work stress can build up and, unless managed properly, can lead to burnout. The best way to stimulate the workforce is to enable them to recuperate and switch off from work. Problem-focused coping strategies should be applied rather than focusing on emotions. A focus on getting social support can also help prevent burnout

Dr. Attapon Sukonthaphirom Na Phatthalung, a psychiatrist and lecturer in the Faculty of Medicine at Chulalongkorn University, said that older adults need to appreciate themselves to enjoy well-being. Living life meaningfully has several key elements: care, basic needs, physical health, mental health, relationships, and spiritual well-being. Caregivers must understand and let older adults value themselves by listening, opening up, and providing more creative activities.

Ms. Wipattra Totemchokchaikarn, a Foresight Researcher at FutureTales Lab by MQDC, spoke on the future of mental healthcare in Thailand. A STEEPV analysis found key factors in social conditions and family relationships. Technology will impact through areas such as medical innovations. The environment matters for conditions at home, work, school, and in the city. Economic issues include income and employment. Politics and governance are important for mental well-being policies. Knowledge and understanding of mental health care for people in society can help every sector develop for the future. Because mental well-being is as important as physical health, the well-being of the people will affect the overall overlook for society and the country too.”

Mr. Krissayuth Chavavitayatham, MQDC Vice President, said that MQDC is committed to creating a happier living society. The company has always focused on physical and mental well-being. After the COVID-19 epidemic, MQDC looked after its residents’ safety and health and promoted a community of sharing and learning, which continues even during the COVID-19 crisis in Thailand.

“We see the psychological impact of changes, both in economic conditions and society, including climate and the environment. We are therefore preparing to offer special privileges through partnerships to give residents access to mental health services through apps and special packages, conveniently available from leading hospitals.”

#MQDC #ForAllWellBeing #MQDCFORALLWELLBEING