RISC ผนึกกำลัง MQDC GC และ Carpet Maker จัดงาน UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019 ตอกย้ำแนวคิด Sustainnovation

  • ครั้งแรกของโลกด้วยการนำขยะขวดพลาสติกมาผ่านกระบวนการ Upcycling จนกลายเป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน อย่าง พรมทอมือที่ทำจากขยะขวดพลาสติกจากท้องทะเล ที่สวยงามและสามารถนำมาใช้งานได้จริง
  • UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019 การแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนานวัตกรรม จากกระบวนการ Upcycling วัสดุเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสามารถใช้งานจริงในที่อยู่อาศัยหลากหลายรูปแบบ
  • เปิดให้ชม 13 – 19 กันยายนนี้ ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

13 กันยายน 2562 – กรุงเทพฯศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ที่มุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาแนวคิดผ่านนวัตกรรมจากความร่วมมือกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้แนวทาง ‘Sustainnovation’  คือการค้นหานวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืนในทุกโครงการของ MQDC ที่เราให้ความสำคัญตั้งแต่ขั้นตอนการก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาทำให้เกิดประโยชน์ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC ซึ่งมีการนำหลัก Circular Economy มาปรับใช้พร้อมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนหันมาใช้ชีวิตในรูปแบบ GC Circular Living และพันธมิตรจากหลากหลายวงการ จัดงานแถลงข่าวและเปิดงาน UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019 การแสดงผลงานการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมจากกระบวนการ Upcycling เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสามารถใช้งานจริงในที่อยู่อาศัย

โดยมีไฮไลท์คือการเปิดตัวพรมทอมือที่ทำจากขยะขวดพลาสติกจากท้องทะเลครั้งแรกของโลก พร้อมการเสวนา UPCYCLING FOR A BETTER WORLD จากตัวแทนแต่ละภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อการขับเคลื่อน ตั้งแต่ปัญหาขยะและสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการส่งเสริมให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์ Upcycled จริง นำโดย คุณวิสิษฐ์  มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)  รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)  คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC) คุณสุนทร ไกรตระกูล ประธานกรรมการบริษัท บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณอเล็กซ์ เรนเดล จาก ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTRE THAILAND (EEC Thailand) ณ เฮลิกซ์ การ์เด้น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

คุณวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าวว่า “ความมุ่งมั่นตั้งใจของ MQDC นับตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทภายใต้แนวคิด For all Well-being เรารู้ว่าการก่อสร้างอาคารหนึ่งหลังใช้ทรัพยากรจำนวนมาก และสร้างขยะจำนวนมากเช่นกัน ที่ผ่านมา MQDC พยายามหารูปแบบการก่อสร้างสมัยใหม่มาใช้ในอาคารของเราทุกโครงการ เพื่อลดปริมาณขยะ แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพของการก่อสร้างที่ดีเยี่ยมจนเราได้รับข้อมูลเรื่องวัสดุก่อสร้างในรูปแบบ Upcycling ที่ทำจากขยะ จากทีมวิจัยของ RISC โดย MQDC และพันธมิตร จึงได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม Upcycling เพื่อใช้ในโครงการต่าง ๆ ด้วยการใช้วัสดุก่อสร้างจากขยะพลาสติก เช่น อิฐปูทางเท้า พื้นปูถนน ที่รับน้ำหนักและทนทานไม่ต่างจากอิฐหรือบล็อกปูถนนปกติที่ใช้กันอยู่ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในไทยที่วงการอสังหาริมทรัพย์นำพลาสติกที่ผ่านกระบวนการ Upcycling มาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างในโครงการ และยังเตรียมขยายการใช้พลาสติกมาเป็นส่วนผสมของวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นมิติใหม่ของการก่อสร้าง และเราเชื่อว่าจะทำให้อสังหาริมทรัพย์เติบโตควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมที่ดีได้”

“เราจึงผนึกกำลังกับพันธมิตร Upcycling ในการนำวัสดุที่ใช้แล้ว นำไปพัฒนาเป็นองค์ประกอบอาคารส่วนต่างๆ ให้กับอสังหาริมทรัพย์ในโครงการต่าง ๆ ทั้งภายในอาคารจนถึงภายนอกอาคาร ตั้งแต่ผนังห้อง หลังคา เฟอร์นิเจอร์ ทางเดินเท้า และส่วนตกแต่งพื้นที่สีเขียวของโครงการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “เศรษฐกิจแบบหมุนเวียน” หรือ Circular Economy ที่นำผลิตภัณฑ์และวัสดุที่ใช้แล้วมาใช้ซ้ำเพื่อทำให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง” คุณวิสิษฐ์ กล่าว 

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ในฐานะ    ผู้จัดงาน กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้ทุกคนทราบกันดีว่าโลกมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นจนไม่สามารถกำจัดหมด RISC ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยที่ให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนและการแบ่งปันองค์ความรู้ ที่มีนักวิจัยหลากหลายด้าน จึงได้ร่วมมือกับกลุ่มพันธมิตรในการคิดค้น และพัฒนาแนวทางวิธีการกำจัดขยะ โดยนำนวัตกรรมกับเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้เพื่อช่วยลดปัญหาขยะและเพิ่มมูลค่าให้กับขยะหลากหลายรูปแบบ”

“เรามีการวิจัยเรื่องการนำกระบวนการ Upcycling มาออกแบบและสร้างเป็นผลิตภัณฑ์จากขยะให้มีมูลค่าเพิ่ม (Upcycle Up Value) ซึ่งผลงานที่พัฒนาและคิดค้นขึ้นนี้มีความสวยงามไม่ต่างจากผลิตภัณฑ์ใหม่และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง โดยในวันนี้เรามีผลงานและนวัตกรรมบางส่วนมาจัดแสดงในงาน โดยเฉพาะพรมทอมือที่ทำจากขยะขวดพลาสติกจากท้องทะเลครั้งแรกของโลก และงานออกแบบและผลิตภัณฑ์อื่นๆ โดยผลงานทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น ซึ่ง RISC ยังต้องอาศัยความร่วมมือจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ช่วยกันพัฒนาต่อยอดผลงานในการผลิตเชิงอุตสาหกรรมต่อไป และผมมองว่าถ้าทุกคนร่วมมือกัน ตามความถนัดหรือความเชี่ยวชาญของตนเอง ทุกคนก็จะสามารถช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้โลกของเราได้” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว 

คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร บริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจภายใต้หลัก Circular Economy หรือเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน โดยให้ความสำคัญต่อการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทุกคนสามารถร่วมมือกันได้ รวมไปถึงการบริหารจัดการขยะผ่านการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นแนวทางที่จำเป็นต่อการขับเคลื่อนโลกของเราให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างยั่งยืน เรามีการเดินหน้าในหลายโครงการที่สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ โครงการ Upcycling the Oceans, Thailand เป็นการเก็บขยะพลาสติกจากทะเลและชายหาดมาผ่านกระบวนการผลิตเป็นสินค้าแฟชั่น อาทิ เสื้อ กระเป๋า โครงการ ThinkCycle Bank มุ่งให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในการจัดการขยะให้กับเด็กและเยาวชน และโครงการ PPP Rayong โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการขยะ เป็นต้น”

“สำหรับการร่วมมือกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และ MQDC นับเป็นก้าวสำคัญของ GC สู่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากวัสดุ Upcycling จะถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวาง ช่วยจุดประกายและสร้างความตื่นตัวให้กับสังคม ด้วยคุณสมบัติของวัสดุที่คงทน แข็งแรง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเราริเริ่มโครงการ Upcycling Plastic Waste ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมการแปรรูปขยะพลาสติกให้กลายเป็นวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้กับขยะพลาสติก โดยในครั้งนี้หน้าที่หลักของ GC คือการร่วมพัฒนาด้าน Upcycling Material สำหรับการตกแต่งบ้านและสิ่งก่อสร้างต่างๆ สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาทิ Upcycled Carpet พรมที่ทอโดยเส้นใย Recycle ที่มาจากขวดน้ำ PET, Concrete Edging Block for Curbs and Walkways บล็อกคอนกรีตผสมขยะพลาสติกสำหรับถนนและทางเดิน และ Landscape Elements การพัฒนาวัสดุตกแต่งภูมิทัศน์รอบอาคารจากขยะพลาสติก เช่นคอนกรีตและวัสดุไม้เทียมจากขยะพลาสติก เป็นต้น” คุณวราวรรณ กล่าว

ด้าน คุณสุนทร ไกรตระกูล ประธานกรรมการบริษัท บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในพันธมิตร Upcycling กล่าวว่า “Carpet Maker เป็นบริษัทที่ผลิตพรมคุณภาพสูงที่ส่งให้กับบริษัทชั้นนำทั่วโลก และสถานที่สำคัญ เช่น พระราชวัง เรือ Super Yacht  Private Jet รวมทั้ง Hi End Fashion หลาย Brand  ดัง ๆ ในยุโรป ผมเองมีความหลงใหลในหัตถกรรมพื้นบ้านและความประณีตในงานฝีมือที่ผลิตโดยชาวบ้านในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย จึงได้เปิดโรงงานทอพรมมาตรฐานสากลที่อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ชาวบ้านมีโอกาสในการทำงานที่ใกล้บ้าน ได้อยู่กับครอบครัว ดูแลลูกและพ่อแม่ ผู้สูงอายุ”

“ผมเห็นว่าปัญหาของขยะพลาสติกในปัจจุบันมีความรุนแรงและมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่และเป็นปัญหาที่ใกล้ตัวมากขึ้นทุกวัน ดูเหมือนทุกคนให้ความสำคัญกับปัญหานี้ แต่จะมีกี่คนที่ลงมือทำในสิ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้  เมื่อได้มีโอกาสพูดคุยกับ ดร.สิงห์ RISC ก็ได้เห็นโอกาสที่ผมจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ผมชอบคำว่า Upcycling มันดูต่างจาก Recycle เพราะมันเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่เป็นปัญหาให้กลายมาเป็นของที่มีคุณค่าสูงขึ้น

ทางบริษัท Carpet Maker จึงได้ร่วมคิดค้นและพัฒนาพรมทอมือที่ทำจากเส้นใยแปรรูปขยะขวดพลาสติกจากทะเลมาเป็นผลิตภัณฑ์พรมที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าพรมทั่วไปในท้องตลาด อาทิ ป้องกันคราบสกปรก เชื้อรา นุ่ม ดูแลง่ายและป้องกันไฟในระดับมาตรฐานสากล ASTM D2859 เป็นต้น”

“เราได้นำเอานวัตกรรมและเทคนิคการผลิตพรมทอมือที่เรามีมากว่า 30 ปีผสมผสานกับการออกแบบของดีไซน์เนอร์ชั้นนำ เพื่อทำให้เกิดพรมทอมือ Upcycling Carpet ที่มีดีไซน์สวยงาม หรูหรา คุณสมบัติที่โดดเด่นประโยชน์ใช้สอยที่เหมาะกับโอกาสและสถานที่ต่าง ๆ และแก้ปัญหาขยะพลาสติกในทะเล ซึ่งคาดว่าหากเปิดตัวแล้ว น่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกของผู้บริโภคในการเลือกของใช้ภายในบ้านที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี สำหรับท่านที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่ www.thecarpetmaker.comคุณสุนทร กล่าว 

ด้าน คุณอเล็กซ์ เรนเดล นักแสดงชื่อดังหัวใจรักสิ่งแวดล้อม และผู้ก่อตั้ง ENVIRONMENTAL EDUCATION CENTRE THAILAND หรือ EEC Thailand กล่าวว่า “ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยมีหลากหลายประเด็น ไม่ว่าจะเป็น ปัญหามลพิษทางอากาศ หรือปัญหาของขยะที่เราพบเห็นกันบ่อย และตอนนี้เรื่องของขยะทะเลกำลังเป็นปัญหาที่สำคัญของการอนุรักษ์ในประเทศไทย ซึ่งไทยถูกจัดอยู่ในอับดับต้น ๆ ของโลกที่ทิ้งขยะลงสู่ทะเลมากที่สุด และส่วนใหญ่ขยะที่พบในทะเลคือขยะพลาสติก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้สัตว์ทะเลต้องจบชีวิตลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และกำลังเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงระบบนิเวศที่กำลังถูกทำลายด้วยมือของมนุษย์ โดยจุดนี้เองทำให้เราเกิดความรู้สึกที่อยากจะรักษาและปกป้องไม่ใช่แค่ในระยะสั้น แต่เรามองถึงระยะยาว”

“เวลาผมไปออกค่าย EEC เราจะมีกิจกรรมที่หลากหลาย หนึ่งในนั้นคือการพาเด็ก ๆ ไปดำน้ำ โดยทุกคนจะพบความสวยงามของโลกใต้ทะเล แต่ในขณะเดียวกับ เราก็จะพบกับขยะที่ถูกทิ้งลงสู่ทะเลมากมาย ทำให้ผมนั่งคิดว่า เราจะมีวิธีการจัดการกับปัญหานี้อย่างไร ตรงนี้ผมมองว่าเป็นโจทย์ที่ยากและท้าทายมาก โดยในการทำค่ายของ EEC นั้นเราจะพาเด็ก ๆ ไปสัมผัสถึงความสวยงามของธรรมชาติ และเรียนรู้ด้วยตัวของเขาเอง ไม่ใช่จากรูปภาพ เพราะผมมีความเชื่อเสมอว่า การศึกษาและการได้สัมผัสประสบการณ์จริง จะทำให้เด็ก ๆ เกิดความรักในสิ่งที่เขากำลังเรียนรู้ และเมื่อเขารักและเข้าใจ เขาก็พร้อมที่จะปกป้องมันมากขึ้น และเราต้องให้ความรู้ ความเข้าใจ ถึงผลดีและผลเสียของขยะแต่ละชนิด เช่น พลาสติกไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไป แต่มีประโยชน์มากมายทั้งในชีวิตประจำวันไปจนถึงวงการแพทย์ได้ด้วยหากมีการจัดการที่ดี สุดท้ายแล้วปัญหาดังกล่าวไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น แต่มันคือปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น” คุณอเล็กซ์ กล่าว 

เกี่ยวกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) คือศูนย์นวัตกรรมชั้นนำด้านความยั่งยืน ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 990 ตารางเมตร
แบ่งออกเป็น 8 โซน มีการติดตั้งระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) ตรวจจับการใช้พลังงานและตรวจจับคุณภาพอากาศ (IAQ) และควบคุมในทุกพื้นที่ เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ RISC เป็นสำนักงานแห่งแรกในประเทศไทยที่กำลังได้รับการรับรองมาตรฐานโดย the WELL Building Standard from the International WELL Building Institute (IWBI) ระดับ Gold ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาวะ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบเพื่อสุขภาวะและความยั่งยืน ทั้งนี้ RISC มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นที่ตั้งของ Eco Material Library ซึ่งมีการรวบรวม แสดงรายละเอียดและตัวอย่างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 400 รายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ RISC สามารถติดตามได้ที่ www.risc.in.th

เกี่ยวกับ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม และโครงการมิกซ์ยูสชั้นนำระดับสากล พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘for all well-being’

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการมิกซ์ยูสภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” (The Forestias) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

การประยุกต์ปรัชญา ‘นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน’ MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสรรพสิ่งบนโลก

MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com,

เกี่ยวกับ พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล หรือ GC ผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต มีการดำเนินธุรกิจ  โดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมกับส่งเสริมให้มีการนำหลัก 5Rs ได้แก่การลดการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) การแปรรูปนำมาใช้ใหม่ (Recycle) การใช้ทรัพยากรแบบหมุนเวียน (Renewable) และการปฏิเสธการใช้ (Refuse) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (BioPlastic) ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติถือเป็นพลาสติกทางเลือก และได้ตั้งบริษัท เอ็นวิคคโค เพื่อผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงอีกด้วย

ข้อมูลเพิ่มเติม www.pttgcgroup.com

เกี่ยวกับ คาร์เปท เมกเกอร์  (ประเทศไทย)

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2529 โดย คุณสุนทร ไกรตระกูล จากความหลงใหลในงานศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นอันปราณีตและสลับซับซ้อน ของชาวบ้านในชุมชนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คุณสุนทร ได้ตัดสินใจตั้งโรงงานผลิตพรมทอมือขึ้นครั้งแรกบนพื้นที่ 56 ไร่ ในอำเภอบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น โดยในช่วงเริ่มต้นมีคนงานร่วมปณิธานเพียงแค่ 7 คน

ปัจจุบันบริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก ด้านการผลิตพรมคุณภาพสูงตามความต้องการของลูกค้าด้วยประสบการณ์ในธุรกิจผลิตพรมมานานกว่าสามทศวรรษ เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านพรมอย่างแท้จริง

เราใส่ใจตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบในการผลิต โดยเฉพาะเส้นใยธรรมชาติที่มีคุณสมบัติที่ดี เพื่อให้มั่นใจว่าพรมของเรามีคุณสมบัติดีเยี่ยมและเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกในด้านสินค้าที่มีคุณภาพสูง

บริษัทฯ มีความภาคภูมิใจในฝีมือหัตถกรรม ความเชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมการถักทอที่ได้รับการถ่ายทอดเป็นมรดกผสมผสานกับประสบการณ์ ช่วยให้พนักงานมีทักษะฝีมือในการวาดลาย การทอ และการแกะพรมขั้นสูง        ตลอดเส้นทางการทำธุรกิจผลิตพรม เราให้ความสำคัญกับพันธสัญญาที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก ทุกย่างก้าวได้สะท้อนในปรัชญาของเราที่ว่า “ความสำเร็จของเราคือความเพิ่งพอใจสูงสุดของลูกค้า และคุณภาพชีวิตที่ดี  ของพนักงาน” ข้อมูลเพิ่มเติม www.carpetmaker.co.th

สื่อมวลชนกรุณาติดต่อ :

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)

ฝ่ายการตลาดสื่อสารองค์กร

พันธมาศ เมืองรัตน์ (ตุ๊กตา)    M: +66 62 895 3636  E: Pantamas_ma@dtgsiam.com

วรดนู นิมมิต (ทิมมี่)   M: +66 81 309 7799  E: Voradanu_ni@dtgsiam.com

มลทิพย์ เจนธรรมพัฒน์ (แอ๊ง)  M: +66 89 921 1266  E: Molthip_ja@dtgsiam.com

ที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์:  บริษัท เอ็กซ์ตราวาแกนซ่า พีอาร์ จำกัด

คุณกิตติพงษ์ สัจจพลากร (เอ็กซ์)   M: +66 82 498 8842   E: x_ecodesign@yahoo.com

 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (GC)

หน่วยงานสื่อสารองค์กร

ศิริพร สุขะปุณณพันธ์   M:+66 82 489 1199 E: Siriporn.su@pttgcgroup.ocm

จินตรัตน์ สายอินทวงศ์  M:+66 81 803 6607 E: chintarat.s@pttgcgroup.com

 

RISC, MQDC, GC, Carpet Maker team up to organize UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019

“Sustainnovation” provides the core upcycling vision

  • In a world debut, beautiful and practical hand-woven carpets made from discarded plastic bottles from the sea will be displayed among other upcycled items for daily use.
  • UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019 is now showcasing numerous upcycling design projects, developments, and innovations that turn discarded materials into valuable products with various household uses.
  • The event is on 13–19 September this year at the Helix Garden, 5th floor of the EmQuartier, Bangkok.

13 September 2019, Bangkok – Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) and Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) join hands with PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) and partners from various sectors to organize the press conference and opening of UPCYCLING FOR A BETTER WORLD 2019, a spectacular showcase of upcycling design projects, developments, and innovations destined to transform unwanted materials into valuable items fit for everyday household use.

As an organizing partner, MQDC is committed to creating and developing innovative ideas through collaborations within and outside Thailand – all under the vision of Sustainovation. This involves searching for innovative ideas for sustainability at every MQDC property development, taking into account everything from construction efficiency to eliminate waste and the ongoing use of resources in accordance with the circular economy. Like MQDC, GC has adapted the concept of the circular economy to encourage all sectors to embrace GC Circular Living.

Upcycling projects on display at the show include the world debut of hand-woven carpets made from discarded plastic bottles from the sea. Additionally, there will be a seminar on “Upcycling for a Better World” with speakers from all sectors that play an important role in driving the upcycling trend, from waste management and environmental conservation to the promotion of the real-world use of upcycled products. These are led by Mr. Visit Malaisirirat, CEO of Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC); Assoc. Prof. Dr. Singh Intrachooto, Chief Adviser of Research & Innovation for Sustainability Center (RISC); Ms. Warawan Tippawanich, Senior Vice President – Corporate Affairs, PTT Global Chemical Public Company Limited (GC); Mr. Soonthorn Kraitrakul, President and Owner of Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd.; and Mr. Alex Rendell, a representative from Environmental Education Centre Thailand (EEC Thailand).

“From the inception of the company, MQDC has had a strong commitment to doing business under the concept of ‘For All Well-being’. We know that the construction of a building requires a massive amount of resources, and at the same time produces a large quantity of waste,” said Mr. Visit Malaisirirat, CEO of Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC).

“For years, we have been trying to find more sophisticated models of building that allow for waste reduction in every project without compromising our quality excellence. Finally, after learning more about upcycling from a research team at RISC, MQDC started to work with partners to develop innovative upcycled materials for different uses in our projects. Some of them are paving blocks and road paving slabs, which are made from discarded plastics and with a weight-bearing capacity and durability equivalent to that of today’s typical paving bricks or blocks. It is the first time in Thailand for the property development sector to employ upcycled materials in construction projects. Also, we are in the process of expanding the use of upcycled plastics as a component in other building materials. This is an exciting new chapter for the construction industry, and we believe it will help the industry grow while helping create a better environment.

“We are collaborating with upcycling partners to transform used materials into a component in both interior and exterior building materials, including wall and roof systems, furnishings, paving blocks and slabs, and decorative materials for the project’s green areas. We will continue to do our best to achieve the goal of building a circular economy, seeking ways of retaining the value of used materials and products by reusing or upgrading them for other productive applications,” said the CEO.

“Today, all of us know well that millions of tons of garbage are exponentially dumped on earth and these cannot be fully managed,” said Assoc. Prof. Dr. Singh Intrachooto, Chief Adviser of Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), one of the event’s organizing partners. “As a research agency focusing on sustainable development and environmental preservation, RISC has a dedicated team of specialist researchers ready to share knowledge on this matter. Therefore, we are partnering to invent and develop guidelines and more effective methods for waste handling through innovations and technologies to minimize waste and create value from discarded materials in various forms.

“At RISC, we are researching how to apply the upcycling process in product design and development as well as value creation. As a result, upcycled objects we have created and developed are as attractive and beautiful as newly manufactured products, and most importantly, they can be truly used in everyday life. We have some upcycled projects and innovations on display at this event. Among other items, there is the world debut of hand-woven carpets made from discarded plastic bottles from the sea. It is just a beginning as part of the upcycling movement, and RISC still needs the collaboration from various agencies and organizations to further develop for commercial purposes. I believe a concerted effort from all parties, in their areas of specialization and expertise, can change the world.”

Ms. Warawan Tippawanich, Senior Vice President – Corporate Affairs, PTT Global Chemical Public Company Limited (GC), said: “We do business in accordance with the circular economy and always attach importance to the most effective use of resources and creating greater awareness of natural and environmental conservation, a sense of responsibility in which all of us share. We also value appropriate garbage sorting as an essential factor for successful waste management, which will pave the way for moving the world forward in a sustainable way.”

She continued, “We are making good progress with many of our upcycling projects. For example, tangible results can be achieved in Upcycling the Oceans – Thailand, in which we collect plastic waste from the sea and beaches before transforming it into fashion products such as T-shirts and bags. ThinkCycle Bank seeks to share practical knowledge and create better understanding of appropriate waste handling among children and youths. PPP Rayong is to promote cooperation between the public and private sectors in waste management.

“Partnering with RISC and MQDC is an important next step for GC as we enter into the property development field. Upcycled materials will be used extensively, and these will help inspire people and awaken society with outstanding qualities like durability, strength, and eco-friendliness. Additionally, we have initiated the Upcycling Plastic Waste project to transform discarded plastics into value-added materials, thus giving new life to waste. Our main responsibility in this project is to co-develop upcycled materials for home decoration and building construction: for instance, upcycled carpets made from recycled fabrics from PET, concrete edging blocks for curbs and walkways, and landscape elements from plastic waste, used concrete, and engineered wood.”

Mr. Soonthorn Kraitrakul, President and Owner of Carpet Maker (Thailand) Co., Ltd., as an upcycling partner, explained: “Carpet Maker supplies premium-quality carpets to leading companies worldwide and high-end fashion brands in Europe, as well as very exclusive customers like palaces, super yachts, and private jets. Personally, I have a passion for handicrafts and meticulous craftwork from Thailand’s northeastern villages. Therefore, I decided to open a world-class carpet factory in Banphai District, Khon Kaen, with an aim to create jobs for local villagers, and help them to live with their families and take care of their aging parents.

“I see today’s plastic waste has become an increasingly serious problem and has an adverse effect on human well-being. It becomes closer and closer to us every day. It seems that most people are paying attention to this issue, but only a few take action to solve it. After a discussion with Dr. Singh, RISC saw an opportunity for me to take part in solving the environmental problem. I like the word UPCYCLING. It is different from RECYCLE because it turns a problem into a value-added object. For this reason, Carpet Maker has developed a hand-woven carpet collection made of fabrics from discarded plastics from the sea. The qualities of these carpets are superior to others in the market: for example, they are stain proof, impressively resistant to fungi, soft and easy to care for, and in compliance with the globally recognized ASTM D2859 flammability standard.

“We have combined our carpet-weaving technique, which has been developed and used for more than 30 years, with leading contemporary design to make this upcycled carpet collection luxuriously beautiful but outstandingly functional. It is suitable for many occasions and places, and definitely helps reduce plastic waste in the sea. Once introduced, the collection will be a favorite choice for conscious consumers who are looking for household items that truly reflect the need for environmental preservation.”

For more information about the collection, visit www.thecarpetmaker.com

Mr. Alex Rendell, a famous actor with a heart for the environment and the founder of Environmental Education Centre Thailand (EEC Thailand), said: “Thailand is facing many environmental issues, from air pollution to frequently occurring garbage problems and so on. And currently the spotlight is on sea garbage, which has become a big challenge for the country’s preservation efforts. Thailand is ranked among the top 10 countries in the world for generating sea waste. Most of these are single-use plastics that inevitably endanger the lives of sea animals. This situation signals the ongoing destruction of ecosystems by humans, and as a result, gives us the urge to preserve and protect them in the long run rather than taking short-term actions.”

He continued, “When going out for an EEC field trip, we carried out a variety of activities. One of these was to go snorkeling with children. While enjoying the underwater beauty, we were often struck by a lot of sea waste almost everywhere. This made me sit and think about how to deal with that problem. For me, it is quite difficult and challenging.

“During an EEC field trip, we bring children to explore the beauty of nature and get firsthand experience rather than learning from a picture. It is because I always believe that real-world education and experience can give children a passion for what they are learning. And with a passion and understanding, then they will be increasingly willing to protect it. So, we need to educate them and give them a better understanding of the pros and cons of each type of waste. For example, plastics are not always the main culprit. Sometimes they have a lot of benefits in our daily life and even for the medical and healthcare industry, if we manage them in a proper and sustainable way. Most of all, it is not an individual’s problem or an organizational issue. It involves everyone taking part and caring for the environment in an efficient manner – for a better world good for living in,” said Mr. Rendell.

About Research & Innovation for Sustainability Center (RISC)

Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) by Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) is a leading research center devoted to well-being and sustainability. RISC is located in the heart of Bangkok, covering 990 sq. m. and consisting of 8 zones. The facility is equipped with Intelligent Systems and IAQ technologies to assure the well-being of its users.

Attentively designed with well-being of all lives and sustainability in mind, RISC was the first office in Thailand built to the specifications of the WELL Building Standard from the International WELL Building Institute (IWBI).
RISC serves as a center dedicated to reducing the impact of our lifestyles on the environment and improving the real estate industry. RISC contains the Eco-Materials Library, a resource hub of over 400 environment-friendly materials with details and samples.

For more information about RISC, visit www.risc.in.th

 

About Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC)

Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) is a property developer that develops, invests in, and manages residential, mixed-use, and ‘theme’ projects, including retail and hotels, with a corporate commitment ‘For All Well-being’. MQDC brands include Magnolias, Whizdom, The Aspen Tree, and Mulberry Grove, catering for a range of healthy, sustainable lifestyles. The company provides an industry-leading 30-year warranty on its residential units, in line with its exceptional construction standards.

Under its philosophy of ‘sustainnovation’, MQDC aims to lead its sector in sustainability. The company supports the Bangkok-based Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), Asia’s first research base for sustainable building with a focus on well-being. MQDC is determined to operate with concern for all life on Earth, advancing this agenda through sustainable development, for the wider benefit of society. For more information, visit www.mqdc.com

About PTT Global Chemical Public Company Limited (GC)

PTT Global Chemical Public Company Limited (GC) is Thailand’s leading chemical company for better living. GC is committed to conducting our business in line with the concept of the “Circular Economy,” ensuring the efficient use of resources and providing the greatest benefits for daily living, while promoting the 5Rs: Reduce, Reuse, Recycle, Renewable, and Refuse. Through our concept pf “Circular Living,” GC encourages individuals and communities to live in a more environmentally-friendly way.  GC develops BioPlastic and compostable products and packaging as an alternative choice and has established ENVICCO Limited to manufacture high-quality recycled plastic resins.

About CARPET MAKER (THAILAND) Co., Ltd

Established in 1986 by Mr. Soonthorn Kraitrakul, Carpet Maker is known for the intricate and exquisite craftsmanship of villagers in Northeastern Thailand.

Mr. Soonthorn Kraitrakul selected a 22-acre site in Ban Phai, Khon Kean province to establish his first hand-tufted carpet factory with an initial staff of only 7 workers. Silk-weaving craftsmanship has been famous in the Ban Phai area for many years. Unique designs have been passed down over generations among the weavers.

At Carpet Maker our greatest pride is our wide range of products specifically with the highest-quality materials, including wool, silk, and bamboo. We serve a diverse customer base drawn from top fashion brands, residential settings, private yachts and jets, royal residences and palaces to large hotel projects.

Throughout our carpet journey, a commitment to continuous improvement always takes priority. Our philosophy is reflected in every step.

 

Media contact:

Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC)

Corporate Marketing and Communications

Pantamas Maungratana (Tookta)  M: +66 (0) 62 895 3636 E: Pantamas_ma@dtgsiam.com

Voradanu Nimmit  (Timmie) M: +66 (0) 81 309 7799 E: Voradanu_ni@dtgsiam.com

Molthip Janethammapat  (Ang) M: +66 (0) 89 921 1266 E: Molthip_ja@dtgsiam.com

 

PR Consultant: Extravaganza PR Co., Ltd

Kittipong Sajaphalakorn (X)  M: +66 (0) 82 498 8842   E: x_ecodesign@yahoo.com