RISC โดย MQDC นำเสนอนวัตกรรม “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” ทางออกสำหรับการทิ้งหน้ากากอนามัยให้ถูกวิธี ในช่วง COVID-19 สู่ภาคประชาสังคม ชุมชน และประชาชนทั่วไป

บรรยายใต้ภาพ(เรียงจากซ้ายไปขวา): นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร และนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบ "ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ" หรือ "Red Zip Lock" จำนวน 102,000 ใบ จากนางสาวแสงรวี โฆสิตไพศาล ผู้อำนวยการ อาวุโสฝ่ายกลยุทย์การสร้างแบรนด์และการตลาด บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) และดร.จิตพัต ฉอเรืองวิวัฒน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เพื่อนำไปใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
  • ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) นำเสนอนวัตกรรม “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” Red Zip-Lock เพื่อกำจัดหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วโดยไม่กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
  • พร้อมส่งมอบสู่ลูกบ้าน MQDC และภาคประชาสังคม ประมาณ 50,000 ใบ และส่งมอบผ่านสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร  ประมาณ 100,000 ใบ เพื่อกระจายต่อไปยังชุมชนและประชาชนทั่วไป  รวมการส่งมอบทั้งสิ้นประมาณ 150,000 ใบ
  • สามารถลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่เก็บขยะ จากคุณสมบัติของพลาสติกที่ลดการแพร่กระจายเชื้อได้ดี และยังใช้พลาสติกคุ้มค่า สามารถใส่หน้ากากอนามัยใช้แล้วได้ไม่ต่ำกว่า 6 ชิ้น ต่อถุงแดง 1 ใบ ลดภาระสิ่งแวดล้อม

4 มิถุนายน 2663, กรุงเทพฯรศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) นำเสนองานวิจัยนวัตกรรม “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” หรือ “Red Zip-Lock” เพื่อเป็นทางออกของประชาชนในการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วให้ถูกวิธี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19  โดยเบื้องต้นทาง MQDC มอบ  “ถุงแดงซิปล็อก

จำกัดเชื้อ” ให้กับ Whizdom Club ลูกบ้านทุกโครงการของ MQDC และภาคประชาสังคม ประมาณ 50,000 ใบเรียบร้อยแล้ว และได้ใส่ใจถึงประชาชนทุกคนที่ไม่ใช่แค่เฉพาะลูกบ้านตามพันธกิจ “For All Well-Being” หรือการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับทุกสิ่งบนโลก โดยมอบผ่านทางสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ประมาณ 100,000 ใบ เพื่อกระจายต่อไปยังชุมชนและประชาชนทั่วไป รวมการมอบนวัตกรรม “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ”สู่สังคม จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150,000 ใบ

“หน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วถือเป็น “ขยะติดเชื้อ” เนื่องจากมีสารคัดหลั่งที่เกิดจากการไอ หรือจาม สามารถแพร่เชื้อได้ ดังนั้นหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่เชื้อ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่เก็บขยะ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการทิ้ง หรือกำจัดด้วยวิธีการเฉพาะทางอย่างถูกต้อง  ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ หรือ Red Zip-Lock ถือเป็น“นวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” หรือ Sustainnovation ที่จะมาตอบโจทย์ดังกล่าว  โดยเฉพาะช่วยให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จากการที่มองเห็น “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” ที่มีการใส่หน้ากากอนามัยใช้แล้วได้ชัดเจน ช่วยเพิ่มความระมัดระวังได้มากขึ้น ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถคัดแยกถุงแดงออกมาจากขยะทั่วไปได้ เพื่อที่จะนำถุงแดงเหล่านี้จะถูกนำไปกำจัดทิ้งอย่างถูกวิธี ไม่ปะปนไม่กับขยะประเภทอื่นๆ และยังเป็นการใช้พลาสติกได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากถุงแดง 1 ใบสามารถบรรจุหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วได้ถึง 6 ชื้น นับว่าเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางด้วย.” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  กล่าวว่า ขอขอบคุณทาง ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) และบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ที่เข้ามามีส่วนร่วมกับกรุงเทพฯในการสนับสนุนการผลิต “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” หรือ Red Zip-Lock ประมาณ 100,000 ใบ เพื่อกระจายต่อไปยังชุมชนและประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพฯ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดความเสี่ยงเจ้าหน้าที่เก็บขยะของกรุงเทพฯ สอดคล้องกับแนวทางจัดการขยะในแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี พ.ศ. 2556-2575 ซึ่งมีเป้าหมายการจัดการขยะที่ต้นทางอย่างมีประสิทธิภาพ และมีวิสัยทัศน์ ที่มุ่งเน้นจัดการขยะที่แหล่งกำเนิดโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวคิดของเสียเหลือศูนย์ (Zero waste Management) ทั้งนี้ขยะติดเชื้อของกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มาจากโรงพยาบาลซึ่งจะนำไปเผาที่เตาเผาขยะติดเชื้อ โดยศูนย์กำจัดขยะหนองแขมมีปริมาณขยะติดเชื้อมากถึง 42 ตันต่อวัน และศูนย์กำจัดขยะอ่อนนุชมีปริมาณขยะติดเชื้อ 60 ตันต่อวัน โดยกิจกรรมการรณรงค์เพื่อส่งเสริมการทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกต้องในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 นั้นได้นำไปสู่การสร้างถังขยะเฉพาะ ณ สำนักงานเขต 50 แห่ง

ทั้งนี้ทีมนักวิจัยของ RISC นำโดย น.ส.พันธ์พิสุ จุลพันธ์วัฒนา สถาปนิกวิจัยอาวุโส และ น.ส.ทิพทับทิม ภูมิพาณิชย์ สถาปนิกวิจัยอาวุโส ได้ทำการค้นคว้าหาข้อมูลว่าทำไมหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วจำนวนมากถึงถูกทิ้งในถังขยะทั่วไป ผ่านการสำรวจประชาชนจำนวน 2,250 คน พบว่ากว่า 90.4% ทราบถึงการทิ้งหน้ากากอนามัยผิดวิธีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อต่อผู้อื่น อย่างไรก็ตามมีเพียง 22.3% เท่านั้นที่ทิ้งถูกวิธี คือ การแยกลงถังขยะติดเชื้อ และ 32.8% พยายามใส่ถุงแยกก่อนทิ้งลงถังทั่วไป โดยส่วนใหญ่กว่า 36.3% จะถอดทิ้งลงถังขยะปกติ ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้อง เมื่อดูในรายละเอียดจะพบว่า สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทิ้งหน้ากากใช้แล้วไม่ถูกต้อง กว่า 70% นั้น เกิดจากการที่ไม่สามารถหาถังขยะติดเชื้อได้ และ 24.4% ไม่ทราบว่าจะไปทิ้งที่ไหน

RISC จึงนำเสนอ “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” หรือ Red Zip-Lock นวัตกรรมสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วใส่ในถุงซิปล็อกสีแดง ทำให้ง่ายต่อการคัดแยก เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจที่พบว่า กว่า 95% เห็นด้วยหากมีข้อกำหนดให้แยกทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วในถุงขยะติดเชื้อสีแดง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บขยะรู้และกำจัดอย่างถูกวิธี และกว่า 55.3% เห็นว่า ถุงแดงสำหรับทิ้งหน้ากากอนามัยใช้แล้วสะดวกสุด และเป็นการใช้พลาสติกตรงตามคุณสมบัติกันน้ำ ลดการแพร่กระจายเชื้อ และใช้อย่างคุ้มค่าเนื่องจากสามารถใส่หน้ากากอนามัยได้หลายชิ้นก่อนทิ้ง นอกจากนั้น ยังได้มีการแทรกแนวคิดการเขียนข้อความขอบคุณ ส่งต่อกำลังใจ และความห่วงใยสู่เจ้าหน้าที่เก็บขยะ บน “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” หรือ Red Zip-Lock อีกด้วย

สำหรับภาคประชาสังคมที่ติดต่อเข้ารับ “ถุงแดงซิปล็อกจำกัดเชื้อ” หรือ Red Zip-Lock ประกอบด้วย “พยาบาลชุมชน” เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ และ คนไข้ที่กลับออกจาก การเข้าเฝ้าระวังอาการ เครือข่าย infoAid เป็นสื่อกลาง “กลุ่มเปราะบาง” กลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ คนไร้บ้าน คนพิการ ผู้หญิง ผู้หญิงตั้งครรภ์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ส่งต่อให้ผ่านกว่า 10 มูลนิธิ ได้แก่ มูลนิธิสถาบันแพทย์แผนไทยและะหมอพื้นบ้านภาคใต้ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน มูลนิธิเครือข่ายเพื่อนกะเทยเพื่อสิทธิมนุษยชน มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) มูลนิธิเพื่อ เยาวชนชนบท มูลนิธิไทยอาทร โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา (โรงเรียนนอกกะลา) บ้านอุ่นไอรักเพื่อเด็กกำพร้าและ ผู้ด้อยโอกาส ศูนย์บริการคนพิการตำบลชมภู เครือข่ายเด็กและเยาวชนจังหวัดมหาสารคาม กลุ่มเพื่อนตะวันออก (ทีมทำงานคนไร้บ้านภาคตะวันออก) แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ แผนงานสุขภาวะผู้หญิงและความเป็นธรรมทางเพศ (ต.ป่ามะม่วง)  และ โครงการ Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District ตลอดจนองค์กรต่างๆ

 

RISC by MQDC Presents Innovative “Red Zip-Lock” for Proper Disposal of Masks during COVID-19 to Protect Communities and People from Infection

Caption (from left): Ms. Silapasuay Raweesangsoon, Permanent Secretary of Bangkok Metropolitan Administration (BMA), and Mr. Sakchai Boonma, Deputy Governor of Bangkok Metropolitan Administration (BMA), received 102,000 Red Zip-Lock from Ms. Sangravee Kositpaisal, SVP of Branding and Marketing Strategy of Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC), and Dr. Jittapat Choruengwiwat, SVP of Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), for 50 districts of Bangkok at Bangkok City Hall.
  • Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) by MQDC presents an innovation “Red Zip-Lock” for disposing of used surgical masks safely for health and the environment.
  • About 150,000 bags are ready to deliver to MQDC residents and civil society (50,000) and to communities and the public through the Bangkok Office of the Permanent Secretary (100,000).
  • The plastic bags can reduce the risk of infection for garbage collectors and can each hold 6 used masks to cut waste and the environmental burden.

 

4 June 2020, Bangkok – Assoc. Prof. Dr. Singh Intrachooto, Chief Advisor to the Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), said that RISC by MQDC presents innovative research-based “Red Zip-Lock” for appropriate disposal of used masks during the COVID-19 outbreak.

Under its mission of “For All Well-Being” for the sustainable well-being of all life, MQDC is countering infection risk by distributing 150,000 bags. Whizdom Club members, residents of MQDC projects, and civil society will receive a total of 50,000. Through the Office of the Permanent Secretary for Bangkok, MQDC will give another 100,000 to communities and the general public.

“Used masks are classed as infectious waste because secretions from coughing and sneezing can spread disease. They pose a high risk of spreading infection, especially to garbage collectors, so it is essential they are disposed of correctly. The ‘Red Zip-Lock’ are an innovation for sustainability or ‘sustainnovation’ that addresses the issue. The high visibility of the bags, in particular, protects garbage collectors from the risk of infection. Masks can now be seen clearly, helping workers separate the red bags from general waste for appropriate disposal, separated from other types of waste. The red bags are also an efficient use of plastic, since each can contain up to 6 used masks, so are another way to reduce environmental problems,” said Assoc. Prof. Dr. Singh.

Mr. Sakchai Boonma, Deputy Governor of Bangkok, said that he would like to thank the Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) and Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) for helping Bangkok with its “Red Zip-Lock”. About 100,000 bags will be distributed to communities and the general public in Bangkok to reduce the risk for garbage collectors in line with waste management guidelines in the 20-Year Development Plan for Bangkok for 2013-32. The plan aims for efficient waste management with a vision of participation from all sectors under the concept of “Zero Waste”. Bangkok’s infectious waste comes mostly from hospitals and is incinerated. The Nong Kham waste disposal center can handle up to 42 tons of infectious waste daily and the Onnut center can process 60 tons. The campaign will promote correct disposal of used masks during the outbreak. Specialized bins have been set up at 50 district offices during the COVID-19 pandemic.

A RISC research team led by Ms. Panpisu Julpanwattana, Senior Sustainable Designer, and Ms. Tiptaptim Bhumibhanit, Senior Sustainable Designer, researched why many used masks are thrown away in general trash. A survey of 2,250 people found that 90.4% are aware that discarded masks affect the environment and pose an infection risk. But only 22.3% of respondents dispose of them in infectious waste bins. The survey found 32.8% put used masks in bags and then general trash and 36.3% put them directly with standard waste. The study found that 70% of respondents dispose of masks incorrectly because they cannot find a bin for infectious trash, while 24.4% do not know where to dispose of them.

RISC therefore developed the “Red Zip-Lock” as an innovation for disposing of used masks. The bags can completely resolve the issue, in the view of 95% of survey respondents. The bags let garbage collector identify used masks and dispose of them correctly. The red bags present the most convenient solution, with waterproof plastic to prevent infection and capacity for several masks, according to 55.3% of respondents. Written text can also be added to let users thank and encourage garbage collectors.

For civil society, the “Red Zip-Lock” are given to community nurses in Pom Prap Sattru Phai District and Samphanthawong District and recovered patients. The infoAid network helped identify vulnerable groups such as children, the elderly, the homeless, people with disabilities, women, pregnant women affected by COVID-19. Ten foundations assisted: Thai Traditional Medicare Foundation and Southern Folk, Labour Protection Network Foundation, The Foundation of Transgender Alliance for Human Right, Service Workers in Group Foundation (SWING), Foundation for Rural Youth (FRY), Thai Arthon Foundation, Lamplaimat Pattana School (non-profit private school), Baan Oon I-Rak for Orphans and the Underprivilegd, Chomphu Sub-district Disabled Service Center, Maha Sarakham Children and Youth Network, Eastern Friends Group (Eastern Homeless Workers Team), Women’s Wellbeing and Gender Justice Program, Women’s Wellbeing and Gender Justice Program (Pa Mung Sub-District) and Care the Whale: Climate Action Collaboration @Ratchada District Project and other organizations.