RISC โดย MQDC รวมพลังภาครัฐ – เอกชน สร้างย่านสู้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เพื่อคนเดินเท้า ติดตั้ง “Fresh One” เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Air Purifier) ระดับเมืองใจกลางกรุงเทพฯ

(เรียงจากซ้ายไปขวา) นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) และ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) ร่วมกันเปิดตัวเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง ภายใต้ชื่อ Fresh One (เฟรซ วัน) สร้างย่านสู้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เพื่อคนเดินเท้าด้วยระบบเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) จำนวน 6 เครื่อง อัตราการฟอกอากาศได้สูงสุด 9,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างRISC โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ร่วมกับพันมิตรนำโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2020 (Bangkok Design Week 2020) และ RSTA ติดตั้งบริเวณหน้าอาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ ย่านราชประสงค์ กรุงเทพฯ
  • ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์      คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ตอกย้ำแนวคิด  ‘For All Well-Being’ อย่างต่อเนื่อง ร่วมกับพันธมิตรนำโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2020 (Bangkok Design Week 2020) และสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง ภายใต้ชื่อ Fresh One (เฟรซ วัน)
  • สร้างย่านสู้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เพื่อคนเดินเท้า ด้วยเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) จำนวน 6 เครื่อง อัตราการฟอกอากาศได้สูงสุด 9,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง บริเวณใจกลางกรุงเทพฯ ย่านราชประสงค์

21 กุมภาพันธ์ 2563 กรุงเทพฯ – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC โดยบริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ตอกย้ำพันธกิจหลักในเรื่อง ‘For All Well-Being’ หรือ การสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับสรรพสิ่งบนโลกอย่างต่อเนื่อง โดยหลังจากเปิดตัวเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา จึงได้ร่วมกับพันธมิตรประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพ 2020 (Bangkok Design Week 2020) สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศระดับเมืองที่ได้พัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นอีก ภายใต้ชื่อ “Fresh One (เฟรซ วัน)” ซึ่งเป็นเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) จำนวน 6 เครื่อง ที่สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ในอัตราสูงสุด 9,000 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง และสามารถกรองฝุ่นพิษ PM 2.5 โดย “Fresh One (เฟรซ วัน) ได้ติดตั้งแล้วที่บริเวณหน้าอาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ ย่านราชประสงค์ กรุงเทพฯ ตลอดทั้งปี 2563 เพื่อทำการฟอกอากาศ และเก็บข้อมูลสภาพอากาศ การทำงานของระบบและตัวเครื่องเชิงลึกตลอดปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องฟอกอากาศในระดับคนเดินเท้าให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น ตลอดจนวิเคราะห์ปริมาณและชนิดของฝุ่นที่เก็บได้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลคุณภาพอากาศของเมืองต่อไป

รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนหรือ RISC กล่าวว่า “RISC โดย MQDC มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับงานวิจัยคุณภาพชีวิตภายในอาคารเป็นหลัก เนื่องจากคนเราใช้ชีวิตในอาคารกว่า 90% ต่อวัน แต่จากปัญหาวิกฤตของคุณภาพอากาศเมื่อปีที่แล้ว เป็นแรงผลักดันที่ทำให้ RISC ต้องการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ครอบคลุมภายนอกอาคาร เราจึงต่อยอดและพัฒนานวัตกรรม “เครื่องฟอกอากาศระดับเมือง” ขึ้นมา 2 เทคโนโลยี จากการศึกษาถึงระบบที่มีประสิทธิภาพในการฟอกอากาศได้แก่ 1. หอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด (Hybrid Air Purifier Tower) ซึ่งถูกนำมาใช้กับ “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศระดับเมือง ที่เปิดตัวไปเมืองกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมา และ 2. เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic air purifier) ที่ถูกนำมาใช้กับ “Fresh One” ที่ในขณะนี้กำลังติดตั้งบริเวณ หน้าอาคารแมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ ย่านราชประสงค์ กรุงเทพฯ”

สำหรับเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิตจะใช้เทคโนโลยีการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต ด้วยการปล่อยประจุบวกให้ไปจับกับฝุ่นละอองแล้วดูดเข้าไปติดที่ระนาบที่มีขั้วตรงข้าม อากาศที่ออกมาจึงเป็นอากาศสะอาด โดยผ่านแผ่นกรองที่สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ สามารถช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5

รศ.ดร.สิงห์-อินทรชูโต-หัวหน้าคณะที่ปรึกษา

“สาเหตุที่ RISC เลือกพัฒนาเครื่องฟอกอากาศระดับเมือง 2 เทคโนโลยี เพราะจากการศึกษาพบว่า เป็นเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงในการฟอกอากาศ และไม่จำเป็นต้องมีการดูแลรักษามากนัก เหมาะสำหรับการฟอกอากาศระดับเมือง นอกจากนั้น ยังมีแผนเก็บข้อมูลการทำงานของเครื่องฟอกอากาศตลอดปี 2563 นี้ เพื่อดูประสิทธิภาพเครื่องฟอกที่มี สภาวะอากาศต่างกันในแต่ละฤดูกาล ด้วยอุณหภูมิ ความชื้น ความเร็วลมและทิศทางลมต่างกัน เพื่อเข้าใจพฤติกรรมฝุ่นที่เกิดขึ้น ตลอดจนนำฝุ่นที่เก็บได้นำไปวิเคราะห์ที่มาและสาเหตุของฝุ่น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุได้อย่างตรงจุดยิ่งขึ้น ก่อนขยายผลออกไปยังสาธารณชนเป็นวงกว้างในอนาคต ตามเป้าหมายของ MQDC และ RISC ที่ตั้งใจให้เกิดขึ้น ไม่ใช่เพียงเฉพาะลูกบ้านของโครงการ MQDC เท่านั้น แต่รวมถึงประชาชนทุกคน” รศ.ดร.สิงห์ กล่าว

ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศและการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า “สวทช. รู้สึกยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับ RISC ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนที่พร้อมเผชิญกับความท้าทายทางนวัตกรรมที่มีมากมายในโลกนี้ ในการพัฒนาเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต Fresh One (เฟรซ วัน) หรือเครื่องฟอกอากาศขนาดใหญ่เพื่อช่วยสร้างอากาศบริสุทธิ์ให้กับเมืองในครั้งนี้ เป็นการต่อยอดทางแนวคิดที่มีประโยชน์ต่อสังคม โดยทาง สวทช. และ RISC ได้นำความเชี่ยวชาญและความมุ่งมั่นในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาพัฒนาเพื่อสร้างประโยชน์และเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนให้กับทุกคน เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Fresh One (เฟรซ วัน) จะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาวิกฤตทางสภาพอากาศให้กับสังคม”

นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “ในฐานะผู้จัดงาน Bangkok Design Week 2020  ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่ Bangkok Design Week 2020 ได้รับเกียรติจากทาง RISC ในการนำเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต ‘Fresh One (เฟรซ วัน)’ และหอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด “ฟ้าใส” มาเป็นส่วนหนึ่งของโชว์เคสในงาน เราภูมิใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการจัดแสดงผลงานที่มีคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ อีกทั้งทำให้ Bangkok Design Week 2020 สามารถกระจายพื้นที่การจัดแสดงผลงานได้มากขึ้น และเป็นการขยายฐานผู้ชมงานได้กว้างขึ้นด้วย ปัญหาวิกฤตทางสภาพอากาศถือเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน ซึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่างาน Bangkok Design Week 2020 จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนตระหนักถึงปัญหาสภาพอากาศและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อไป” 

นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ (RSTA) กล่าวว่า “สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ มีความภูมิใจที่ MQDC เลือกมาเป็นสมาชิกสมาคมฯ และมีส่วนในการร่วมพัฒนาย่านราชประสงค์ ผมขอชื่นชมเจตนารมณ์ในการสร้างคุณภาพชิวิตที่ดีอย่างยั่งยืนที่ไม่ได้จำกัดเฉพาะแค่เพียงลูกบ้านของ MQDC เท่านั้น แต่ยังตระหนักถึงสังคมส่วนรวมอีกด้วย ซึ่ง RISC นับได้ว่าเป็นองค์กรที่มีบุคคลกรที่มีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ผมจึงเชื่อมั่นว่าการติดตั้ง Fresh One (เฟรซ วัน) หรือเครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต จำนวน 6 เครื่องในย่านราชประสงค์ซึ่งเป็นหัวใจของกรุงเทพมหานครและมีผู้คนสัญจรถึง 600,000 คนต่อวัน จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยบรรเทาวิกฤตทางอากาศบริเวณราชประสงค์ และหวังว่า MQDC จะนำข้อมูลฝุ่นที่เก็บได้ไปวิเคราะห์ เพื่อต่อยอดในการพัฒนาเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและแก้ไขปัญหาจากต้นเหตุได้อย่างตรงจุด และขยายออกไปยังสาธารณชนเป็นวงกว้างในอนาคตตามวิสัยทัศน์ของ MQDC ต่อไป”

ทั้งนี้ “Fresh One” เครื่องฟอกอากาศแบบไฟฟ้าสถิต ตั้งอยู่หน้าอาคารแมกโนเลียส์ ราชดําริ บูเลอวาร์ด ถนนราชดำริ และ “ฟ้าใส” หอฟอกอากาศอัตโนมัติแบบไฮบริด ตั้งอยู่ที่บริเวณสวนหย่อม Family Park ของโครงการ 101 True Digital Park โดยทั้งสองเครื่องจะทำการติดตั้งตลอดปี 2563

 

เกี่ยวกับ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC)

บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ดำเนินธุรกิจการพัฒนา ลงทุน และจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประกอบด้วย บ้าน คอนโดมิเนียม โครงการมิกซ์ยูส และธีมโปรเจคชั้นนำระดับสากล พร้อมดำเนินธุรกิจภายใต้คำมั่นสัญญา ‘for all well-being’

MQDC พัฒนาที่อยู่อาศัยและโครงการมิกซ์ยูสภายใต้แบรนด์ “แมกโนเลียส์” (Magnolias) “วิสซ์ดอม” (Whizdom) ดิ แอสเพน ทรี (The Aspen Tree) มัลเบอร์รี่ โกรฟ (Mulberry Grove) และ “เดอะ ฟอเรสเทียส์” (The Forestias) เพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและสร้างการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

MQDC ได้ให้การรับประกัน 30 ปีในโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกโครงการเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม

การประยุกต์ปรัชญา ‘นวัตกรรมแห่งความยั่งยืน’ MQDC มุ่งมั่นที่จะนำพาภาคธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไปสู่ความยั่งยืน ดังนั้น MQDC ได้ให้การสนับสนุนงานด้านการวิจัยและนวัตกรรม โดยได้จัดตั้งศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)  ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัยแห่งแรกของเอเชียที่มุ่งเน้นด้านการส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกสรรพสิ่งบนโลก

MQDC ดำเนินงานพร้อมกับการคำนึงถึงสิ่งมีชีวิตบนโลก มากกว่านั้นยังมีเป้าหมายในการพัฒนาความยั่งยืนเพื่อสังคมโดยรวม ข้อมูลเพิ่มเติม www.mqdc.com,

เกี่ยวกับศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC) โดย บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC)   คือศูนย์นวัตกรรมชั้นนำด้านความยั่งยืน ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 990 ตารางเมตร
แบ่งออกเป็น 8 โซน มีการติดตั้งระบบอัจฉริยะ (Intelligent System) ตรวจจับการใช้พลังงานและตรวจจับคุณภาพอากาศ (IAQ) และควบคุมในทุกพื้นที่ เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้ใช้งาน นอกจากนี้ RISC เป็นสำนักงานแห่งแรกในประเทศไทยที่กำลังได้รับการรับรองมาตรฐานโดย the WELL Building Standard from the International WELL Building Institute (IWBI) ระดับ Gold ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการรับรองอาคารที่ส่งเสริมสุขภาวะ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในการออกแบบเพื่อสุขภาวะและความยั่งยืน ทั้งนี้ RISC มุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวงการอสังหาริมทรัพย์ และเป็นที่ตั้งของ Eco Material Library ซึ่งมีการรวบรวม แสดงรายละเอียดและตัวอย่างวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกว่า 400 รายการ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของศูนย์ RISC สามารถติดตามได้ที่ www.risc.in.th

 

RISC by MQDC Joins Public-Private Collaboration to Build a Neighborhood to Fight Toxic PM2.5 with “Fresh One” Electrostatic Urban Air Purifier in Heart of Bangkok

Mr. Chai Srivikorn, President of Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA), and Assoc. Prof. Dr. Singh Intrachooto, Chief Advisor to the Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), jointly launched “Fresh One” to build a neighborhood to fight toxic PM2.5 for pedestrians. “Fresh One” is an electrostatic air purifier with 6 units and can purify up to 9,000 cubic meters of air each hour. RISC by MQDC has collaborated with the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Bangkok Design Week 2020, and RSTA to install the “Fresh One” urban air purifier in front of Magnolias Ratchadamri Boulevard at Ratchaprasong in Bangkok.
  • Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) by Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) continues to apply its guiding principle of ‘For All Well-Being’. In partnership with the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Bangkok Design Week 2020, and the Ratchaprasong Square Trade Association (RSTA), RISC is installing the “Fresh One” urban air purifier.
  • “Fresh One” will help build a neighbourhood to fight toxic PM2.5 with its 6 electrostatic air-purifying units, cleaning up to 9,000 cubic meters of air each hour at the center of Bangkok in Ratchaprasong.

21 February 2020, Bangkok – Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) by Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC), focusing on its key mission of “For All Well-Being” to enhance life for all living beings, following the launch of the “Fahsai” hybrid automatic air purification tower in January is working with the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), Bangkok Design Week 2020, and the Ratchaprasong Square Traders Association (RSTA) to install the “Fresh One” urban air purifier at the heart of Bangkok.

“Fresh One” is an electrostatic air purifier with 6 units and can purify up to 9,000 cubic meters of air each hour, filtering out PM2.5 dust. The air purifier will be installed in front of Magnolias Ratchadamri Boulevard on Ratchadamri Road in Ratchaprasong throughout 2020 to purify air and gather data. The device will collect information throughout the year to improve the efficiency of the air purifier operations at the pedestrian level, including by analyzing the amount and type of dust collected to help develop highly efficient next-generation urban air purifiers.

Assoc. Prof. Dr. Singh Intrachooto, Chief Advisor to the Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), said: “RISC by MQDC is following its commitment to sustainable quality of life. In the past, we have focused mainly on research for indoor quality of life as people spend over 90% of their days inside buildings. But last year’s air quality crisis has prompted RISC to pursue research outside buildings. We are therefore extending and developing innovative urban air purifiers with 2 technologies that research has found to be effective in air purification: 1. Hybrid air purifier tower, which was used with ‘Fahsai’, an air purifier launched in the middle of January; 2. ‘Electrostatic air purifier’, with ‘Fresh One’, now being installed in front of Magnolias Ratchadamri Boulevard on Ratchadamri Road in Ratchaprasong in Bangkok.”

Electrostatic air purifiers use electrostatic precipitation technology. They give dust a charge then capture it with material carrying the opposite charge, releasing clean air. The systems have no air filters and their components can be easily removed and washed. “Fresh One” can filter out small dust and PM2.5 and can purify up to 9,000 cubic meters of air each hour.

“RISC chose to develop an urban air purifier with the second technology because research found it is highly efficient in air purification and doesn’t require a lot of maintenance. It is suitable for city air purification. There is also a plan to collect data from the air purifiers throughout 2020 to assess their efficiency from season to season as the temperature, humidity, wind speed, and wind direction change. We aim to understand dust behavior and collect dust for analysis as a more direct approach to solving the root problem. We can use this information to enhance the efficiency of the next generation of technology before rolling it out for the public as MQDC and RISC intend, benefiting not only MQDC residents but all people,” said Dr. Singh.

Dr. Siwaruk Siwamogsatham, Director of the National Science and Technology Development Agency (NSTDA), said: “NSTDA is very excited to work with RISC, a private organization that is ready to face many challenges. Our work with RISC has helped develop ‘Fresh One’, a large urban air purifier to help create fresh air for the city. It can be considered as a great benefit for society. We are uniting expertise and determination to develop new technologies for sustainable well-being for everyone. We sincerely hope that ‘Fresh One’ will be a part of solving the air quality crisis.”

Mr. Apisit Laistrooglai, Executive Director of the Creative Economy Agency (Public Organization), said: “As the organizer of the Bangkok Design Week 2020, I am delighted that RISC has honored the event by enabling it to showcase the ‘Fresh One’ electrostatic air purifier and the ‘Fahsai’ hybrid automatic air purifier. We are very proud to help support displays that can contribute greatly to the quality of life of Bangkokians. Bangkok Design Week 2020 can thereby expand its exhibition space and audience. The air quality crisis affects all of us. We sincerely hope that Bangkok Design Week 2020 will be another way to raise awareness of air quality problems and encourage further change.”

Mr. Chai Srivikorn, President of the Ratchaprasong Square Traders Association (RSTA), said: “The Ratchaprasong Square Traders Association is delighted and honored that MQDC has chosen to be our member and to be involved in supporting Ratchaprasong as a dust-reduction neighborhood. I would like to admire the intention to create sustainable living not only for MQDC residents but all society. RISC is as an organization with expertise in research and innovation for well-being. The installation of the ‘Fresh One’ electrostatic air purifier with 6 units at Ratchaprasong, which can be considered the city center, with 600,000 visitors a day, can help mitigate the air quality crisis and improve air quality in the area. I hope that MQDC can also analyze dust data to further develop new technologies that will be extended to the public under the vision of MQDC.”

The “Fresh One” electrostatic air purifier is in front of Magnolias Ratchadamri Boulevard on Ratchadamri Road. The “Clear Sky” hybrid automatic air purification tower is the Family Park of 101 True Digital Park project. Both devices will be installed throughout 2020.

 

About Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC)

Magnolia Quality Development Corporation Limited (MQDC) is a property developer that develops, invests in, and manages residential, community district, and ‘theme’ projects, including retail and hotels, with a corporate commitment ‘For All Well-Being’.

MQDC brands include Magnolias, Whizdom, The Aspen Tree, and Mulberry Grove, catering for a range of healthy, sustainable lifestyles.

The company provides an industry-leading 30-year warranty on its residential units in line with its exceptional construction standards.

Under its philosophy of ‘sustainnovation’ MQDC aims to lead its sector in sustainability. The company supports the Bangkok-based Research & Innovation for Sustainability Center (RISC), Asia’s first research base for sustainable building with a focus on well-being.

MQDC is determined to operate with concern for all life on Earth, advancing this agenda through sustainable development for the wider benefit of society.

For more information, visit www.mqdc.com

 

About Research & Innovation for Sustainability Center (RISC)

Research & Innovation for Sustainability Center (RISC) is a research hub for sustainable buildings with a focus on well-being that provides public information resources and operates an international network of researchers.

RISC’s 990 sq.m base in Bangkok includes Thailand’s first office built to the specifications of the WELL Building Standard from the International WELL Building Institute (IWBI). The site’s host of healthy and sustainable features includes Intelligent Systems that monitor and control energy consumption and indoor air quality (IAQ) across its 8 specialized zones.

RISC is committed to making its resources accessible to spur change within property sector. RISC curates Thailand’s first ‘eco-material library’, for example, with publicly accessible samples and details of over 400 materials. More information is available at www.risc.in.th