Singha Ventures ก้าวใหม่สู่อนาคตของเครือบุญรอด

Singha Ventures บริษัทใหม่ในเครือ บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด เกิดจากความต้องการของสิงห์ที่จะผลักดันธุรกิจ startup ของคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียล้ำนำสมัยพร้อมก้าวสู่โลกแห่งอนาคต ภายใต้คอนเซ็ปต์ Brewing the Future

Singha Ventures ธุรกิจเงินร่วมลงทุน (Venture Capital Fund หรือ CVC) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยจดทะเบียนธุรกิจเงินร่วมลงทุนขึ้นที่ฮ่องกง มีบทบาทในการเป็นผู้สนับสนุนการลงทุนในนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตาร์ทอัพดาวรุ่งระดับโลก (World Start-up) เพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันในอนาคต โดยมุ่งลงทุนไม่เกิน 25% เพื่อธุรกิจสามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่

Singha  Ventures ให้ความสนใจเข้าไปลงทุนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ กลุ่มแรกคือสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer products) ทั้งกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ เครื่องปรุงรส รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ กลุ่มที่สองคือเทคโนโลยีในการจัดการห่วงโซ่การผลิต (Supply chain) ด้านการขนส่งและการจำหน่ายสินค้า เช่น การขนส่งถึงลูกค้าปลายทางโดยตรง(last mile) การขนส่งระหว่างภาคธุรกิจ(business to business solution : B2B) และการส่งสินค้าและบริการ e-commerce และกลุ่มสุดท้ายคือการลงทุนในระบบหรือโปรแกรมเพื่อช่วยในการทำงานขององค์กร (Enterprise solutions) เช่น Software as a service (SaaS) Cloud computing ระบบการจ่ายเงิน และระบบการให้สินเชื่อแก่คู่ค้า

นอกจากนี้ยังรวมไปถึงธุรกิจอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น ธุรกิจด้านสุขภาพ (Healthcare) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotech) เทคโนโลยีสำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Property technology) และ Internet of Things (IoT) เป็นต้น โดยจะเน้นธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีโมเดลธุรกิจชัดเจน มีตลาด และมีรายได้แล้ว (ระดับ Series A)  และมีความเป็นไปได้ในการเข้าไปลงทุนในระดับ Seed Funding stage หากมีไอเดียที่โดดเด่น และอยู่ในอุตสาหกรรมที่มีสามารถนำมาพัฒนาต่อยอด สามารถ Synergy กับสิงห์ได้

ในขณะนี้ Singha Ventures ได้เริ่มต้นลงทุนแบบ Fund of Funds ในกองทุน Kejora Ventures แพลตฟอร์มนระบบนิเวศน์ทางเทคโนโลยี (Technology ecosystem) ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ลงทุนในธุรกิจแล้วกว่า 29 ธุรกิจ และกองทุน Vertex Ventures จากสิงคโปร์ มีเครือข่ายของบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ในวงการ Technology และ Venture Capital อย่างกว้างขวางทั่วโลก

ดังนั้นสำหรับบริษัทอย่างบุญรอดเอง ถึงแม้จะเป็นธุรกิจที่มีหลักเป็นธุรกิจด้านอาหารและเครื่องดื่ม แต่การเรียนรู้และเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในอนาคตจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องรีบทำอย่างเร็วที่สุดในเวลานี้ เพราะไม่เช่นนั้น สิ่งที่ไม่คาดคิดจากการ Disrupt อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง

ที่มา http://www.thebusinessplus.com/singha-ventures-ลงทุนธุรกิจสตาร์ทอัพ/

 

Singha Ventures, a New Arm of Boon Rawd

Singha Ventures Capital Fund Ltd, a new investment arm of Boon Rawd Brewery Co., has been established as a part of the company’s goal to support new generation startup businesses with innovative ideas for the future under its ‘brewing the future’ concept.

Singha Ventures, a venture capital fund, was set up in Hong Kong last year. The company is helping to subsidize startup companies, investing up to 25% in them so that they can develop freely and efficiently.

Singha Ventures will focus, both domestically and internationally, on three key industrial pillars: consumer products, including food, drinks, health products, seasonings and packaging; supply chain management and logistical technologies; and enterprise solutions like the cloud computing, payment systems and software as a service (SaaS).

In addition to these, the company is also interested in healthcare, biotech, property technology and the Internet of Things. Singha Ventures will pursue ‘series A’ businesses with a clear business model and recognized market and revenue. The company is also likely to invest in seed funding stage projects if the idea shows promise and is in a growth industry.

As present, Singha Ventures has invested in two ‘funds of funds’: Kejora Ventures, headquartered in Jakarta, which is the largest platform for technology ecosystems in Southeast Asia with over 29 businesses in its portfolio, and Vertex Ventures from Singapore, which employs a wide network of experts in technology and venture capital from all over the world.

As a major food and beverage company, Boon Rawd Brewery sees learning and preparing itself to be ready for future changes in the business world as critical for staying ahead of the competition.