The Thailanders Top Business Organization 2020

TOP BUSINESS ORGANIZATION 2020
 • TOP BUSINESS ORGANIZATION 2020

จากความสำเร็จของสื่อธุรกิจ สังคม และไลฟ์สไตล์ สองภาษา ไทย-อังกฤษ ชั้นนำของประเทศไทย The Thailanders ได้รับความนิยมทั้งในแบบรูปเล่ม และออนไลน์ โดยในทุกวันได้นำเสนอข่าวสารต่าง ๆ รอบโลกที่น่าสนใจ พร้อมด้วยคอลัมน์ประจำวันหลากหลายเรื่องราว ทั้งในด้านแฟชั่น ความงาม ไลฟ์สไตล์ และสังคม โดยมี E-Magazine ที่สามารถดาวน์โหลดโดยตรงได้จากเว็บไซต์ www.theThailanders.com

​ในโอกาสครบรอบเข้าสู่ปีที่ 4 The Thailanders ได้จัดงาน Top Business Organization 2020 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยมีองค์กรธุรกิจชั้นนำเข้าร่วมในครั้งนี้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Siampiwat, Beauty Gems, Sharp Thai และ King Food (Krispy Kreme) เป็นต้น ในปีนี้ท่านกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำของประเทศไทย ที่ผ่านการคัดเลือก เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการจัดงานที่มีคุณค่านี้

​จุดประสงค์ในการจัดงาน Top Business Organization จากวิสัยทัศน์ของบรรณาธิการบริหาร คุณอมรสิริ บุญญสิทธิ์ ซึ่งมองเห็นว่าการทำงานด้านสื่อเป็นส่วนที่จะช่วยผลักดันการทำงาน และสร้างขวัญกำลังใจให้กับองค์กรธุรกิจชั้นนำต่าง ๆ เพื่อพัฒนาองค์กร ให้มีคุณภาพ และศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรธุรกิจในสื่อต่างๆ ทั้งในสื่อออนไลน์ โทรทัศน์ หรือตีพิมพ์บทสัมภาษณ์ ใน E-Magazine ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถให้เนื้อหาที่ครบถ้วนทั้งบทสัมภาษณ์ขึ้นปกและการบอกเล่าเกี่ยวกับองค์กรที่สำคัญเพืโดยเมื่อปีที่ผ่านมา มีการจัดงาน The Thailanders Top Business Organization 2019 ขึ้นเป็นครั้งแรก ที่โรงภาพยนตร์สุดหรู Honda Ultimate Screen ศูนย์การค้าสยามพารากอน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 โดยได้รับเกียรติจากท่านรองนายก จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ให้เกียรติ์เป็นประธานในพิธี และมอบรางวัลแก่องค์กรธุรกิจชั้นนำ

ในครั้งนี้มีองค์กรชั้นนำมากกว่า 10 องค์กรที่ได้รับรางวัล โดยจัดในวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ ห้อง Front Room, Waldorf Astoria Bangkok ตั้งแต่เวลา 14.00 – 17.00

รายชื่อองค์กรที่ได้รับรางวัล (เรียงตามตัวอักษร)

1. Ammatara Pura Pool Villas
Best Design Thai Conservation Luxury Villa in Samui

2. Anantara Siam Bangkok Hotel
Best Hospitality Hotel

3. Beauty Gems Factory Co., Ltd.
Best Jewelry Brand of Thailand

4. Doctor Grace Clinic
Best Skin Clinic of 2020

5. Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit
Best Hotel in Sukhumvit

6. Kanebo Cosmetics (Thailand) Co., Ltd.
Best Skincare and Makeup of 2020

7. King Food Group Company Limited
Leader of Delicious Tastes and Creating Delightful Happiness

8. Phaiphannarat Marketing Company Limited
Number 1 Leader of Hair Care Products

9. Siam Piwat Company Limited
Leader of Retail and Property Developer

10. Silavadee Pool Spa Resort
Best Culinary and Hospitality Resort in Samui

11. TQM Insurance Broker Co.,Ltd.
Top Insurance Broker

 

The Thailanders Top Business Organization 2020

TOP BUSINESS ORGANIZATION 2020
 • TOP BUSINESS ORGANIZATION 2020

The success of Thailand’s leading Thai-English bilingual business, social and lifestyle media, The Thailanders has gained popularity in both booklets and online, with daily presenting interesting news around the world with a daily column of stories in terms of fashion, beauty, lifestyle and society, there is also have an E-magazine which is can be downloaded directly from the website by www.theThailanders.com

On the occasion of the 4th anniversary, The Thailanders organized the 2nd Top Business Organization 2020 with many leading business organizations participating in this event, including Siampiwat, Beauty Gems, Sharp Thai and King Food (Krispy Kreme), etc. This year Mr. kalin sarasin, Chairman of the Chamber of Commerce of Thailand honor the president of the ceremony and awarding to leading business organizations in Thailand qualified to build morale in organizing this valuable event.

The purpose of Top Business Organization From the vision of Managing Director/Publisher, Mrs. Amornsiri Boonyasit, who sees that working in media is one part which can help driving the work and build morale for leading business organizations for develop the organization to have more quality and potential. Moreover, it can be an important part of driving the country’s economy and also promotes business organizations in various media either online, television, or publishing interviews in E-Magazine, a channel that can provide complete content, including cover interviews and telling about important organizations.

The Thailanders Top Business Organization 2019 takes place for the first time at the luxury cinema Honda Ultimate Screen, Siam Paragon Shopping Center on December 3, 2019, with the honor of Vice President Jurin Laksanawisit presided over the ceremony and awarding to leading business organizations.

This time, more than 10 leading organizations were awarded. And the evernt is held on Wednesday, 23 December 2020 at the Front Room, Waldorf Astoria Bangkok from 14.00 – 17.00.

List of award winning organizations (Alphabetical)

 1. Ammatara Pura Pool Villas

Best Design Thai Conservation Luxury Villa in Samui

 1. Anantara Siam Bangkok Hotel

Best Hospitality Hotel

 1. Beauty Gems Factory Co., Ltd.

Best Jewelry Brand of Thailand

 1. Doctor Grace Clinic

Best Skin Clinic of 2020

 1. Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit

Best Hotel in Sukhumvit

 1. Kanebo Cosmetics (Thailand) Co., Ltd.

Best Skincare and Makeup of 2020

 1. King Food Group Company Limited

Leader of Delicious Tastes and Creating Delightful Happiness

 1. Phaiphannarat Marketing Company Limited

Number 1 Leader of Hair Care Products

 1. Siam Piwat Company Limited

Leader of Retail and Property Developer

 1. Silavadee Pool Spa Resort

Best Culinary and Hospitality Resort in Samui

 1. TQM Insurance Broker Co.,Ltd.

Top Insurance Broker