Thailand’s 4th Phase of Lockdown Relaxation 11 Business & Activites in Bangkok Reopen With Restrictions From 15th June : เช็ค 11 กิจการ/กิจกรรมเปิดได้ใน กทม. พร้อมแนวปฏิบัติ หลัง ศบค. มีมติ ‘คลายล็อกดาวน์’ เฟส 4 มีผลบังคับใช้ 15 มิ.ย. นี้

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ “คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์การฉุกเฉิน พ..2548 (ฉบับที่ 4)” ลงนามโดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ รายละเอียด แนวปฏิบัติ “มาตรการป้องกันโรคตามที่ราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 โดย กิจการ/กิจกรรมที่ผ่อนคลายได้ในระยะที่ 4 ในกรุงเทพมหานคร  ประกอบด้วย 11 สถานที่ ดังนี้ 

 1. โรงเรียนกวดวิชา โรงเรียนขนาดเล็กมีขนาดไม่เกิน 120 คน โรงเรียนเอกชน โรงเรียนนานาชาติ สถาบันการศึกษานอกระบบ และโรงเรียนในสังกัด กทม. จำนวน 437 โรง สามารถเปิดได้ 1 กรกฎาคมนี้

ส่วนมาตรการควบคุมหลักสำหรับสถาบันศึกษา คือ ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสมผัสบ่อยๆ ทั้งก่อนและหลังการเรียนการสอน การฝึกอบรมและสัมนา รวมถึงห้องสุขา ต้องมีการกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน ผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ร่วมกิจกรรมต้องสวมใส่หน้ากาก มีจุดบริการชำละล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้เพียงพอ จัดให้มีการเว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกัน และเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะเรียนและที่นั่งอย่างน้อย 1 เมตร ให้มีการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด (กรณีห้องปรับอากาศให้คิดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรามตามขนาดพื้นที่ห้อง เกณฑ์ไม่น้อยกว่า 4 ตารางเมตร ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน) ให้มีการคสบคุมทางเข้าและออก ลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ และเพิ่มมาตรการใช้แอพพลิเคชั่นที่ราชการกำหนดไว้ให้ เป็นต้น

2.สถานรับเลี้ยงเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กก่อนวัยเรียน สถานดูแลผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์อื่นสามารถเปิดให้บริการแบบค้างคืนได้ แต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุข คือ เว้นระยะห่างและสวมใส่หน้ากากอนามัย

 1. การจัดประชม อบรม สัมมนาของหน่วยงานราชการ การจัดนิทรรศการ งานพิธี การจัดเลี้ยงในกรณีที่มีการแสดงนาฏศิลป์ การจัดแสดงดนตรี จะต้องจำกัดจำนวนคน และลงทะเบียนแอพพลิเคชั่น ไทยชนะ โดยเฉพาะการจัดคอนเสิร์ตจะขายแค่ตั๋วนั่งเท่านั้น ขณะที่งานจัดแสดงหรือเปิดตัวสินค้าในสถานที่ เช่น โรงแรม โรงภาพยนตร์ โณงมหรสพ ศูนย์ประชุม ศูนย์การแสดงสินค้า สามารถจัดได้ แต่ต้องมีมาตรการให้ผู้ร่วมงานเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร หรือมีพื้นที่ 5 ตารางเมตรต่อคน ห้ามมีผู้มายืนชุมนุมล้อมรอบ และเป็นไปอย่างมีระเบียบ นอกจากนั้นยังงดให้มีการจัดกิจกรรม Meet & Greet
 2. ร้านอาหารและเครื่องดื่มทั่วไปสามารถเปิดได้ ถ้าหากร้านอาหารจะขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องขออนุญาตจากกรมสรรพสามิต และจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายที่สำคัญยังไม่อนุญาตให้จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเที่ยงคืน และในร้านอาหารห้ามมีการแสดงดนตรีสด สามารถเปิดเพลงได้แต่ควรจำกัดขีดความดังที่เหมาะสม
 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ ท้องฟ้าจำลอง สามารถเปิดให้บริการได้แต่ต้องจัดให้เข้าชมเป็นกลุ่มเล็กๆ และแบ่งเป็นรอบๆ
 2. กองถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ต้องมีทีมงานรวมไม่เกินทั้งหมด 150 คน หากมีผู้ชมต้องไม่เกิน 50 คน
 1. สถานบริการอบตัว อบสมุนไพร สปา นวดแผนไทย มีความผ่อนปรนมากขึ้น สามารถเปิดให้บริการได้ แต่ครให้บริการแบบแยกห้องเดี่ยว หากเป็นห้องรวม ต้องมีมาตรการจำกัดจำนวนคน และมีพื้นที่ 5 ตารางเมตรต่อคน และไม่ควรเกินระยะเวลา 2 ชั่วโมง
 1. สนามกีฬา สถานที่ฝึกสอนกีฬาและสถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่ออกกำลังกายแบบกลุ่มสาธารณะ สามารถเปิดบริการได้แล้ว แต่ควรจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่ให้เกิน 50 คน สำหรับจัดการแข่งกีฬาได้ และสามารถถ่ายทอดโทรทัศน์ได้ แต่ต้องไม่มีผู้ชมร่วมชมอยู่ในสนามและต้องดำเนินตามขั้นตอนและวิธีการที่ทางราชการกำหนดด้วย
 1. สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก ยกเว้นกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการติดโรคเพราะมีพื้นผิวสัมผัส ร่วมกันมาก เช่น บ้านลูกบอล บ้านลม ซึ่งยังเปิดบริการไม่ได้
 1. ตู้เกมส์ เครื่องเล่นยอดเหรียญที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายและตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดให้บริการได้แล้ว
 1. สนามกีฬากลางแจ้ง โรงยิม สามารถเปิดดำเนินการได้ ยกเว้น 5 สถานที่ดังต่อไปนี้

5 สถานที่ที่ยังไม่ได้รับการผ่อนปรนเนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ

– สถานบริการผับ บาร์

– สนามชนไก่

– ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต

– สถานบริการ อาบ อบ นวด ร้านคาราโอเกะ

– สนามชนโค

แหล่งข้อมูลอ้างอิง: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

According to the documents, published on the Royal Thai Government Gazette website on 13th June 2020, the Thai government had announced an easing of lockdown restrictions and allowed 11 types of businesses and activities to reopen with regulations from 15th June 2020.

 1. Private schools, international schools, education centers, universities with international programs are allowed to reopen. Government schools with less than 120 students are allowed to reopen, other schools will reopen in July.
 1. Hotels, theatres, celebrations, and concerts are allowed but there must be a limit to the maximum number of persons. Only seated tickets can be sold, standing tickets are not allowed. The government QR code system will be used to check-in and check-out of each event.
 2. All businesses selling alcoholic drinks are allowed to reopen except night clubs and karaoke shops. Restaurants and businesses must stop selling alcohol at midnight. Live music is not allowed, noise levels must be below the legal limit.
 1. Nurseries and retirement homes are allowed to reopen with an area of at least 2 square meters per person.
 1. Science Centers and Education Centers such as Planetariums are allowed to reopen.
 2. Film sets are allowed to continue with conditions to not exceed 150 people on the set and live audiences must not exceed 50 people.
 1. Thai Massage shops, Spas, and businesses that offer facial treatments are allowed to reopen except for massage parlors. Services cannot exceed 2 hours per customer.
 2. Public parks and activity areas are allowed to have activities such as aerobic exercises as long as no more than 50 people join. Participants must keep a distance of 2 meters apart and masks must be worn before and after the activities.
 3. Water parks, play parks, and theme parks are allowed to reopen. This does not apply to temporary fairs, inflatable houses, and ball pits. Businesses must limit the number of users according to the area and customers can stay inside for up to 2 hours.
 4. Sports activities are not allowed to have an audience. Rooster fights and animal fights are not allowed. Swimming pools are allowed with at least 8 square meters per person.

Arcades and vending machines in shopping malls are allowed to reopen.