Vitruvian Man ผลงานชิ้นเอก Da Vinci เตรียมจัดแสดงที่ Louvre

“วิทรูเวียนแมน” (Vitruvian Man) หนึ่งในผลงานชิ้นเอกอันโด่งดังของ ลีโอนาร์โด ดา วินชี (Leonardo da Vinci) เตรียมถูกจัดแสดงที่ปารีส แม้ว่าจะมีการคัดค้านไมให้ผลงานดังกล่าวออกจากประเทศอิตาลีก็ตาม ภาพเขียนอายุร่วม 500 ปีนี้ได้ถูกเตรียมขนย้ายไปยังพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre) ประเทศฝรั่งเศสเนื่องในโอกาสครบรอบ 500 ปีแห่งการจากไปของดาวินชี

อย่างไรก็ตาม ศาลอิตาลีได้ระงับแผนการอนุมัติการยืมออกไปก่อน ภายหลังที่กลุ่มไม่แสวงหาผลกำไร “Italia Nostra” (Our Italy ในภาษาอังกฤษ) ชี้ว่าผลงานดังกล่าวมีสภาพเปราะบางเกินกว่าที่จะขนย้ายไปที่อื่น เมื่อวันพุธที่ผ่านมา พู้พิพากษามีมติให้การจัดแสดงผลงานชิ้นนี้เกิดขึ้นได้

ภาพเขียนวิทรูเวียนแมนจะถูกเก็บรักษาในตู้กระจกควบคุมสภาพอากาศที่ Accademia Gallery ในกรุงเวนิส ผลงานชิ้นนี้เป็นหนึ่งในผลงานชิ้นโบว์แดงของ ดา วินชี การจัดแสดงผลงานจึงสร้างความหวาดกลัวและความกังวลถึงสภาพที่บอบบางของผลงาน เนื่องจากเป็นภาพเขียนที่ใช้หมึกวาดลงบนกระดาษ ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายขณะจัดแสดง

ในเดือนกันยายน มีการทำข้อตกลงระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมของประเทศอิตาลีและพิพิธภัณฑ์ลูฟร์เพื่อที่จะทำการแลกเปลี่ยนผลงานทางศิลปะ จากผลงานของดา วินชีและจากผลงานของจิตรกรอิตาเลียนอีกคนหนึ่ง นั่นคือ ราฟาเอล (Raphael) อย่างไรก็ตาม กลุ่ม Italia Nostra กังวลถึงความปลอดภัยของผลงานชิ้นนี้ ด้านอดีตรัฐบาลชาตินิยมอิตาลียังตั้งแง่เกี่ยวกับการยืมผลงาน ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างอิตาลีและฝรั่งเศสเรื่องผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้น (…)

 

Vitruvian Man: Da Vinci piece to go on display in Louvre

Leonardo da Vinci’s famous Vitruvian Man is bound for Paris despite an attempt to ban it from leaving Italy. The 500-year-old drawing was set to be transported to the Louvre for an exhibition marking the 500th anniversary of da Vinci’s death.

But an Italian court had suspended the planned loan after non-profit group Italia Nostra (Our Italy) argued that the piece was too fragile to travel. On Wednesday, judges decided the rare public display could go ahead.

The iconic drawing is usually kept in a climate-controlled room in the Accademia Gallery in Venice. The piece is one of da Vinci’s most famous works, and there are fears that its delicate nature – it is drawn in ink on paper – means it is at risk of lasting damage while on display.

In September, an agreement was made between Italy’s culture ministry and the Louvre to temporarily swap works by da Vinci for works by Italian painter Raphael. Italia Nostra, however, was concerned for the safety of Vitruvian Man. Italy’s former nationalist government had also queried the loan, at a time of growing tensions between France and Italy over immigration.

Source: BBC News