Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดทำโครงการกระตุ้นการเดินทาง Workation Thailand ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติภายใต้โครงการผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ททท. สร้างเสริม เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า และการบริการทางการท่องเที่ยวของผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว อีกทั้งสื่อสารภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ เพื่อกระตุ้นตลาดในประเทศ แบบ Force Move Tourism โดยมีแก่นสำคัญในการสื่อสาร คือ Workation Thailandทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติภายใต้แนวคิด Working Outing & Meeting from Somewhere ความอิสระทั้งองค์กรและหน่วยงานสามารถเปลี่ยนทุกทางของประเทศไทยให้กลายเป็นที่ทำงาน พบปะ พูดคุย สังสรรค์ และจัดประชุมท่ามกลางบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิมญชวนบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ องค์กร และหน่วยงาน เดินทางท่องเที่ยวผ่านเส้นทางการท่องเที่ยว 5 ประเภท คือ CSR Outing ทำงานแบบสุขกาย สุขใจ ได้ตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม ต่อมาเป็น Special Interest ท่องเที่ยวไปกับความสนใจพิเศษที่คุณเลือกได้ เรียนรู้ควบคู่ไปกับการทำงาน ต่อมา Community สร้างทีมเวิร์ค ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน ด้วยกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชน ต่อมา Luxury & Gastronomy พบปะหารือ ประชุมบนเรือยอร์ช แบบ Exclusive และสุดท้าย Special Deal ดีลพิเศษเฉพาะ Workation Thailand เสนอส่วนลดพิเศษสุด พร้อมสิทธิพิเศษอื่น ๆและสำหรับหน่วยงานที่รวมใจช่วยชาติ ช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่รอดจะได้รับของรางวัล, Certificate และโล่ประกาศเกียรติคุณจาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ผ่านการสะสมคะแนนที่เรียกว่า “Survival Point” หรือคะแนนสะสมช่วยเหลือผู้ประกอบการให้อยู่รอด โดยแบ่งเป็นระดับต่าง ๆ ได้แก่ Bronze Certificate ใช้จ่าย 500,000 บาท คะแนนสะสมครบ 5,000 แต้ม Silver Certificate ใช้จ่าย 1,250,000 บาท คะแนนสะสม 12,500 แต้ม Goldใช้จ่าย 2,000,000 บาท คะแนนสะสม 20,000 แต้ม และ รางวัลสำหรับผู้ที่ใช้จ่ายมากที่สุด มาคะแนนสะสมสูงสุดจะได้รับรางวัลเพียงหนึ่งเดียว คือ Legendary Certificate อีกทั้งยังมีการมอบของสมนาคุณต่าง ๆ ให้แก่องค์กรและนิติบุคคลที่ร่วมซื้อแพ็กเกจในโครงการอีกด้วย 

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ workationthailand.com
และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สนใจซื้อแพกเกจได้ที่ Official Line : @workationthailand
สำหรับผู้ประกอบการทางโรงแรม หรือสินค้าบริการต่าง ๆ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @workationagency

 

Workation Thailand Working while Travelling. Hearts-to-Hearts to support Thailand.

The Ministry of Tourism and Sports and Tourism Authority of Thailand (TAT) have created a travel stimulus project called “Workation Thailand” under the TAT Creative Entrepreneurs Project to enhance the quality of tourism products and services of entrepreneurs while promoting Thailand as a quality tourist destination.
To stimulate the domestic market in the form of Force Move Tourism, this project aims to communicate the concept of “Working Outing & Meeting from Somewhere” to show that anywhere in Thailand can be wonderful work places, even for meetings or seminars. Organizations and agencies have the freedom to transform any place in Thailand into a workplace to meet, chat, socialize and hold meetings in a different atmosphere by inviting listed companies, organizations and travel agencies through 5 types of tourism routes: CSR Outing, to work in a healthier, rewarding society and protect the environment; Special Interest, for traveling with a special interest of your choice. Learn while working and build teamwork skills; Community, the engagement of personnel in the organization with local communities; Luxury & Gastronomy, for community-based tourism activities, and to meet and discuss meetings on exclusive yachts; and finally, Special Deal, a special deal for Workation Thailand, offering a very special discount along with other privileges.

For agencies that unite to help the nation, helping entrepreneurs survive will be incentivized with prizes, certificates and plaques from Prime Minister Prayut Chan-o-cha through the collection of points called “Survival Points” accrued by helping entrepreneurs survive. It is divided into different levels: A bronze certificate will be awarded for those who spend 500,000 baht or who have 5,000 reward points; silver certificates for spending 1,250,000 baht or 12,500 reward points, and gold certificates for spending 2,000,000 baht or 20,000 reward points. For those who spend the most, or who have the highest reward points, a legendary certificate will be awarded. Various other rewards will be given to organizations and entities who have purchased packages in the program.

For registration, please go to workationthailand.com and who are interested in buying the package, contact the official Line : @workationthailand For service providers, such as hotels or any kind of services involved in the journey, please request further information at the Official Line : @workationagency