รัฐสภากานามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ผ่านร่างกฎหมายต่อต้านการรักร่วมเพศอันเป็นที่ถกเถียง ซึ่งก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติ

ร่างกฎหมายดังกล่าวเปิดตัวต่อรัฐสภาในปี 2564 ไม่เพียงแต่กำหนดความผิดทางอาญาให้กับความสัมพันธ์ระหว่าง LGBTQ แต่ยังมุ่งเป้าไปที่บุคคลที่สนับสนุนสิทธิ LGBTQ ด้วย “หลังจากกระบวนการที่ยืดเยื้อมา 3 ปี เราก็สามารถตราพระราชบัญญัติสิทธิทางเพศและค่านิยมของครอบครัวได้สำเร็จ” แซม จอร์จ หนึ่งในผู้สนับสนุนร่างกฎหมายดังกล่าว บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ซึ่งเดิมเรียกว่า Twitter ประเทศในแอฟริกาส่วนใหญ่ยังคงห้ามความสัมพันธ์ระหว่างเพศเดียวกัน เนื่องจากกฎหมายในยุคอาณานิคม อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายและกฎหมายที่เสนอจำนวนมากในแอฟริกามีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงและเสริมสร้างกฎระเบียบเหล่านี้ในบางกรณี

ร่างกฎหมายในกานายังคงรอการอนุมัติจากประธานาธิบดีของประเทศก่อนที่จะมีการตราเป็นกฎหมาย โวลเกอร์ เติร์ก หัวหน้าฝ่ายสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ กล่าวถึงการผ่านร่างกฎหมายของรัฐสภาว่า “น่ากังวลอย่างยิ่ง” และเรียกร้องให้รัฐบาลงดการให้สัตยาบัน เติร์ก แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า “ร่างกฎหมายดังกล่าวขยายขอบเขตบทลงโทษทางกฎหมายต่อเลสเบี้ยน เกย์ ไบเซ็กชวล คนข้ามเพศ ผู้ถูกเปลี่ยนเพศ และเควียร์ – เพียงเพื่ออัตลักษณ์โดยธรรมชาติของพวกเขาเท่านั้น – และก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายต่อผู้ที่มองว่าเป็นผู้สนับสนุนบุคคล LGBTQ+” วินนี เบียนยามา ผู้อำนวยการบริหาร UNAIDS เตือนว่าหากร่างกฎหมายนี้กลายเป็นกฎหมาย จะส่งผลกระทบต่อทุกคน และขัดขวางความพยายามของกานาในการต่อสู้กับ HIV และ AIDS

Byanyima เตือนว่าหากมีการประกาศใช้ร่างกฎหมายดังกล่าว จะส่งผลเสียต่อเสรีภาพในการพูด เสรีภาพในการเคลื่อนไหว และเสรีภาพในการสมาคม นอกจากนี้ยังจะขัดขวางการเข้าถึงบริการช่วยชีวิต ลดการคุ้มครองทางสังคม และเป็นอันตรายต่อความสำเร็จในการพัฒนาของกานาอีกด้วยเช่นกัน

Ghana’s parliament reached a unanimous decision to pass a contentious anti-homosexuality bill, which has sparked international criticism.

Introduced to parliament in 2021, the bill not only criminalises LGBTQ relationships but also targets individuals who advocate for LGBTQ rights. “After a prolonged three-year process, we have successfully enacted the Human Sexual Rights and Family Values Act,” said Sam George, one of the primary backers of the bill, on the social media platform X, formerly referred to as Twitter. Most African nations continue to outlaw same-sex relationships, largely due to colonial-era legislation. However, numerous bills and proposed laws in Africa have aimed to clarify and, in certain instances, strengthen these regulations.

The bill in Ghana is still pending the approval of the country’s president before it is enacted as law. The United Nations human rights chief, Volker Türk, described the parliament’s passing of the bill as “deeply concerning” and urged the government to refrain from ratifying it. Türk further commented, “The bill expands the range of legal penalties against lesbian, gay, bisexual, transgender, transsexual, and queer individuals – merely for their inherent identity – and poses legal repercussions for perceived supporters of LGBTQ+ individuals.” UNAIDS Executive Director Winnie Byanyima cautioned that if the bill became law, it would impact everyone and hinder Ghana’s efforts in combating HIV and AIDS.

Byanyima cautioned that if the bill is enacted, it will have adverse effects on free speech, freedom of movement, and freedom of association. It will also hinder access to life-saving services, diminish social protection, and jeopardise Ghana’s development achievements.

By CNN NEWS