หลังจากการเปิดเผยแผนของรัฐบาล แพทย์ชาวเกาหลีใต้ได้เข้าร่วมการชุมนุมเพื่อประท้วงนโยบายทางการแพทย์ของรัฐบาล

แพทย์หลายพันคนในเกาหลีใต้เดินขบวนประท้วงตามท้องถนนในกรุงโซลเมื่อวันอาทิตย์ โดยแสดงท่าทีต่อต้านแผนการของรัฐบาลที่จะขยายการรับเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ และจัดการกับสิ่งที่พวกเขามองว่าเป็นการขาดการสนับสนุนระบบการแพทย์ของประเทศในวงกว้าง แพทย์โต้ตอบโดยกล่าวว่าว่ารัฐบาลต้องจัดการกับความท้าทายในระบบการดูแลสุขภาพในวงกว้างมากกว่าการเพิ่มจำนวนแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมต่อปี ข้อกังวลของพวกเขา ได้แก่ การขาดแคลนในสาขาการแพทย์เฉพาะทาง การจ่ายเงินชดเชยจากรัฐบาลไม่เพียงพอสำหรับบริการทางการแพทย์ที่สำคัญ และความจำเป็นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งเพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษาแพทย์ใหม่จำนวนมากที่เข้ามา

การประท้วงเกิดขึ้นมาจากช่วงขณะที่รัฐบาลประกาศแผนการเพิ่มการรับเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์อีก 2,000 คน โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2568 ซึ่งจะทำให้ยอดรวมเป็น 5,000 คนต่อปี แพทย์ฝึกหัดรู้สึกไม่พอใจและได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมการทำงานที่ท้าทายด้วยค่าตอบแทนต่ำและชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานขึ้น ด้วยเหตุนี้ แพทย์ฝึกหัดประมาณ 8,000 คนในเกาหลีใต้จึงได้เริ่มการนัดหยุดงานเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ด้วยการยื่นใบลาออก และอีก 1,000 คนได้ลาออกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ประธานาธิบดี ยุน ซุก ยอล ของเกาหลีใต้ประกาศว่าฝ่ายบริหารของเขาจะไม่ประนีประนอมกับข้อเสนอของตน “การปกป้องบุคคล เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ทุพพลภาพ เชื่อมโยงโดยตรงกับนโยบายสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐบาลสำหรับกลุ่มเปราะบางในด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยเหตุนี้ การปฏิรูปทางการแพทย์จึงไม่ขึ้นอยู่กับการเจรจาหรือการประนีประนอม” เขากล่าวระหว่างแถลงข่าว เมื่อวันพฤหัสบดี รัฐบาลออกคำสั่งให้แพทย์เหล่านี้กลับมาทำงานได้ โดยเตือนพวกเขาว่าใบอนุญาตทางการแพทย์อาจถูกระงับหากพวกเขาปฏิเสธที่จะปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม โฆษกของแพทย์เกาหลีใต้ระบุว่า พวกเขาเห็นด้วยกับการหยุดงานประท้วง และจะยังคงเรียกร้องให้คลี่คลายความคับข้องใจของพวกเขา

Following the release of the government’s plan, South Korean doctors joined in a rally to protest the government’s medical policy.

Thousands of doctors in South Korea demonstrated in the streets of Seoul on Sunday, expressing their opposition to the government’s plans to expand medical school admissions and addressing what they perceive as a broader lack of support for the nation’s medical system. The doctors explain that the government must tackle a broader range of challenges in the healthcare system than just increasing the annual number of doctors trained. Their concerns include shortages in specific medical fields, inadequate government reimbursement for critical medical services, and the necessity to establish robust infrastructure for educating a large influx of new medical students.

The protest follows as the government announced a plan to increase medical school admissions by 2,000 students starting in the 2025 academic year, bringing the total to 5,000 annually. Trainee doctors are also frustrated and feel affected by challenging work environments with low compensation and extended working hours. Consequently, around 8,000 trainee doctors in South Korea initiated a strike on February 21 by submitting their resignations, and an additional 1,000 have resigned since then.

On Tuesday, South Korean President Yoon Suk Yeol announced that his administration would not compromise on its proposals. “Safeguarding individuals such as children, the elderly, and people with disabilities is directly connected to the government’s fundamental welfare policy for vulnerable groups in healthcare. Consequently, medical reform is not up for negotiation or compromise,” he stated during a press conference.On Thursday, the government issued an order for the doctors to return to work, warning them that their medical licences could be suspended if they refused to comply. Nevertheless, a spokesperson for South Korea’s doctors stated that they were in favour of the walkout and would persist in demanding that their grievances be addressed.

By CNN NEWS