นายกเทศมนตรี AI? ปิดเครื่องมือแชทบอท OpenAI สำหรับผู้สมัครทางการเมืองที่เป็น AI สองราย บทบาทการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการเมืองสหรัฐอเมริกา

เมื่อไม่นานมานี้ นายวิคเตอร์ มิลเลอร์ ชายชาวอเมริกันวัย 42 ปี ได้ยื่นเอกสารสมัครชิงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองไชแอนน์ รัฐไวโอมิง โดยระบุชื่อแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่เขาพัฒนาขึ้นชื่อ VIC (Virtual Integrated Citizen) แทนชื่อของตนเอง นายมิลเลอร์อ้างว่าใช้เทคโนโลยีจากบริษัท OpenAI ในการพัฒนา VIC เพื่อช่วยในการตัดสินใจทางการเมืองและบริหารเมือง

อย่างไรก็ตาม OpenAI ได้ระงับการเข้าถึงเครื่องมือที่นายมิลเลอร์ใช้ในการสื่อสารกับผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยอ้างว่าการใช้งานดังกล่าวขัดต่อนโยบายของบริษัทที่ห้ามใช้ ChatGPT ในการรณรงค์ทางการเมือง

นายชัค เกรย์ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัฐไวโอมิง ได้แสดงความกังวลต่อการสมัครดังกล่าว โดยระบุว่า กฎหมายของรัฐกำหนดให้ผู้สมัครต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่ง AI ไม่เข้าข่ายกรณีดังกล่าว

กรณีนี้เองได้จุดประเด็นถกเถียงเกี่ยวกับการใช้ AI ในบริบททางการเมืองและการปกครอง โดยผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มองว่า AI ควรถูกใช้เพียงเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของมนุษย์ ไม่ใช่ทดแทนการตัดสินใจทั้งหมดนอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้ AI ในการสร้างข้อมูลเท็จที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการเลือกตั้ง เหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการกำกับดูแลการใช้เทคโนโลยี AI ในบริบททางการเมือง และอาจนำไปสู่การอภิปรายเชิงนโยบายเกี่ยวกับบทบาทของ AI ในอนาคตของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

โดย CNN News

 

 

Mayor AI? OpenAI shuts down tools for two AI political candidates

Recently, Mr. Victor Miller, a 42-year-old American, applied for the mayoral position of Cheyenne, Wyoming, listing the name of an artificial intelligence (AI) chatbot he developed, VIC (Virtual Integrated Citizen), instead of his name. Mr. Miller claimed to have used technology from OpenAI to develop VIC to assist in political decision-making and city management.

However, OpenAI has suspended access to the tools Mr. Miller used to communicate with voters, citing that such usage violates the company’s policy prohibiting the use of ChatGPT for political campaigning.

Mr. Chuck Gray, Wyoming’s Secretary of State, expressed concerns about the application, stating that state law requires candidates to be qualified natural persons, a criterion that AI does not meet.

This case has sparked debate about the use of AI in politics and governance. Most experts believe that AI should only be used to support human decision-making, not to replace it entirely. There are also concerns about the use of AI to create false information that could affect the electoral process. This incident reflects the challenges in regulating the use of AI technology in political contexts and may lead to policy discussions regarding the role of AI in the future of governance and democratic systems.

By CNN News