บราซิลระงับการใช้ข้อมูลผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบริษัทเมตาเพื่อพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ ท่ามกลางข้อกังวลด้านความเป็นส่วนตัว

ได้ประกาศระงับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับล่าสุดของบริษัทเมตา ซึ่งอนุญาตให้บริษัทใช้โพสต์สาธารณะบน Instagram และ Facebook ของชาวบราซิล เพื่อฝึกฝนแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของบริษัท การตัดสินใจนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ หลังจากเมตาได้ยกเลิกแผนการใช้ข้อมูลผู้ใช้ใน สหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรป เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกัน

ANPD ให้เหตุผลว่าการดำเนินการดังกล่าวอาจก่อให้เกิด “ความเสี่ยงที่ใกล้จะเกิดความเสียหายร้ายแรงและไม่สามารถแก้ไขได้ หรือยากต่อการเยียวยาสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของบัญชีที่ได้รับผลกระทบ” ทั้งนี้ เมตามีระยะเวลา 5 วันในการแสดงหลักฐานว่า ได้แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยยกเว้นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากโพสต์สาธารณะเพื่อฝึกฝน AI แบบสร้างสรรค์ หากไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว บริษัทจะถูกปรับเป็นรายวัน วันละ 50,000 เรอัล หรือประมาณ 6,935 ปอนด์

ทางด้านเมตาได้แสดงความผิดหวังต่อการตัดสินใจนี้ โดยกล่าวว่าแนวทางของบริษัทสอดคล้องกับกฎหมาย ความเป็นส่วนตัวในท้องถิ่น และเห็นว่าการตัดสินใจดังกล่าว อาจส่งผลให้การพัฒนา AI และการนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับประชาชนชาวบราซิลล่าช้าออกไป

นอกจากนี้ ยังมีข้อกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างในการคุ้มครองข้อมูลระหว่างผู้ใช้ในบราซิลและยุโรป โดยเฉพาะในประเด็นการใช้ข้อมูลของผู้ใช้ที่เป็นเด็กและวัยรุ่น รวมถึงความยุ่งยากในขั้นตอนการปฏิเสธการใช้ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ในบราซิล

สถานการณ์นี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเทคโนโลยี AI และการปกป้องสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ในยุคดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนาอย่างบราซิล

โดย BBC News

 

 

Brazil blocks Meta from using social media posts to train AI

The National Data Protection Office of Brazil (ANPD) has announced the suspension of Meta’s latest privacy policy, which allowed the company to use public posts on Instagram and Facebook by Brazilian users to train its artificial intelligence (AI) models. This decision comes shortly after Meta canceled plans to use user data in the United Kingdom and European Union for the same purpose.

ANPD justified its action, stating that the implementation of such a policy could pose “an imminent risk of serious and irreparable damage, or damage difficult to repair, to the fundamental rights of affected account owners.” Meta has been given 5 days to provide evidence that it has amended its privacy policy, exempting the use of personal data from public posts for training generative AI. Failure to comply with these regulations will result in a daily fine of 50,000 reais, approximately £6,935.

Meta expressed disappointment with this decision, asserting that the company’s approach aligns with local privacy laws. The company believes that this decision may delay the development of AI and the implementation of AI benefits for Brazilian citizens.

Furthermore, concerns have been raised regarding the disparity in data protection between users in Brazil and Europe, particularly concerning the use of data from child and teenage users. There are also issues surrounding the complexity of the opt-out process for Brazilian users.

This situation reflects the challenges in balancing AI technology development and protecting user privacy rights in the digital age, especially in developing countries like Brazil.

By BBC News