สิงคโปร์ตั้งข้อกล่าวหาแก่นักกิจกรรม เนื่องจากเขียนจดหมายสนับสนุนปาเลสไตน์

รัฐบาลสิงคโปร์ได้ดำเนินการทางกฎหมายต่อนักเคลื่อนไหวทางสังคมจำนวนสามราย อันเนื่องมาจากการจัดกิจกรรมเรียกร้องทางการเมืองโดยมิได้รับอนุญาต กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกดดันให้รัฐบาลยุติความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศอิสราเอล

เหตุการณ์นี้สืบเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มบุคคลประมาณ 70 คน ซึ่งได้เดินทางจากย่านการค้าสำคัญไปยังสถานที่ราชการ โดยใช้สัญลักษณ์ที่สื่อความหมายถึงปาเลสไตน์ อาทิ ร่มลายแตงโม ซึ่งมีสีสอดคล้องกับธงชาติปาเลสไตน์ ทั้งนี้ กลุ่มผู้ชุมนุมได้ส่งจดหมายเรียกร้องต่อเจ้าหน้าที่รัฐ อีกทั้งทางการสิงคโปร์ได้ระบุว่า การกระทำดังกล่าวเข้าข่ายการจัดกิจกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับนโยบายต่างประเทศ บทลงโทษสูงสุดสำหรับความผิดนี้ คือ ปรับไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ หรือจำคุกไม่เกิน 6 เดือน

องค์กรภาคประชาสังคมในท้องถิ่นได้แสดงความกังวลว่า การดำเนินคดีนี้อาจเป็นการส่งสัญญาณข่มขู่ต่อผู้ที่แสดงความเห็นอกเห็นใจต่อชาวปาเลสไตน์ในสิงคโปร์ ในขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกแถลงการณ์เตือนประชาชนมิให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่อาจกระทบต่อความมั่นคงและความสามัคคีของประเทศ

แม้ว่าสิงคโปร์จะมีความสัมพันธ์อันดีกับอิสราเอลในหลายด้าน ทว่ารัฐบาลสิงคโปร์ก็ยังคงสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยการแบ่งดินแดนเป็นสองรัฐ และได้ลงมติสนับสนุนข้อมติขององค์การสหประชาชาติที่เรียกร้องให้ยุติความขัดแย้งในภูมิภาคดังกล่าว สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของรัฐบาลสิงคโปร์ในการรักษา    ดุลยภาพระหว่างการบังคับใช้กฎหมายภายในประเทศ และการดำเนินนโยบายต่างประเทศในประเด็นที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองระหว่างประเทศ

โดย BBC News 28 มิถุนายน 2567

 

 

Singapore charges activists over pro – Palestinian letters

The Government of Singapore has initiated legal proceedings against three social activists due to their organization of unauthorized political demonstrations. These activities were aimed at pressuring the government to terminate diplomatic relations with the State of Israel.

The incident stems from a gathering of approximately 70 individuals who proceeded from a major commercial district to government premises, employing symbols associated with Palestine, such as watermelon-patterned umbrellas, which bear colors reminiscent of the Palestinian flag. The demonstrators submitted a petition to government officials.

Singaporean authorities have indicated that these actions constitute unauthorized activities, contravening public assembly laws, particularly concerning matters of foreign policy. The maximum penalty for this offense is a fine not exceeding 10,000 Singapore dollars or imprisonment for a term not exceeding six months.

Local civil society organizations have expressed concern that this prosecution may be perceived as an intimidating signal to those sympathetic to the Palestinian cause in Singapore. Concurrently, law enforcement officials have issued a statement cautioning the public against participating in activities that might compromise national security and social cohesion.

Although Singapore maintains cordial relations with Israel across various domains, the Singaporean government continues to support a two-state solution to the conflict and has voted in favor of United Nations resolutions calling for the cessation of hostilities in the region. This situation underscores the challenges faced by the Singaporean government in maintaining a balance between enforcing domestic legislation and conducting foreign policy on matters of international political sensitivity.

By BBC News June, 28, 2024