CopenHill เนินสกีบนโรงงานเผาขยะ ความท้าทายการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน ฉบับสแกนดิเนเวีย

โรงไฟฟ้าพลังงานขยะ CopenHill หรือ Amager Bakke ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก โดยโครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นโรงงานเผาขยะเท่านั้น แต่ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนอีกด้วย โดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้สามารถแปรรูปขยะได้ถึง 485,000 ตันต่อปี ผลิตไฟฟ้าให้กับ 30,000 ครัวเรือน และความร้อนสำหรับ 72,000 ครัวเรือน นอกจากนี้ ยังมีการออกแบบที่โดดเด่น โดยมีลานสกียาว 400 เมตรบนหลังคาของอาคารสูง 85 เมตร

นาย เยนส์ ฮวิด ฮาล์เด็น ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการของ CopenHill กล่าวว่า “เราต้องการสร้างโรงงานที่ไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพในการจัดการขยะ แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนด้วย รวมทั้งลานสกีและพื้นที่สีเขียวบนหลังคาช่วยให้ประชาชนได้ใกล้ชิดกับโครงการนี้มากขึ้น”

CopenHill ใช้เทคโนโลยีการเผาไหม้ที่ทันสมัย สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึง 63 เมกะวัตต์ และพลังงานความร้อน 106 เมกะวัตต์ ซึ่งถูกนำไปใช้ในระบบทำความร้อนของเมือง โครงการนี้เป็นผลจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโคเปนเฮเกนที่ต้องการเป็น “เมืองหลวงด้านสิ่งแวดล้อม” ของยุโรป

นาง เมตเต เฟรเดริกเซน นายกเทศมนตรีกรุงโคเปนเฮเกน กล่าวว่า “CopenHill แสดงให้เห็นว่าเราสามารถจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้ นี่คือตัวอย่างที่ดีของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน” ความสำเร็จของ CopenHill ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับเมืองอื่น ๆ ทั่วโลกในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตอบสนองความต้องการของชุมชนไปพร้อมกัน

โดย Municipality of Copenhagen . (2009). Application for the Global District Energy Climate AwardCopenhagen District Heating System. Global District Energy Climate Awards –Copenhagen DH – Application 2009, 20-22.

 

 

CopenHill: A Ski Slope on a Waste Incineration Plant – The Scandinavian Approach to Sustainable Environmental Management

The CopenHill waste-to-energy plant, also known as Amager Bakke, has emerged as a new symbol of sustainable waste management in Copenhagen, Denmark. This project is not merely a waste incineration facility but also serves as a recreational area for the public. The power plant has the capacity to process up to 485,000 tons of waste annually, providing electricity to 30,000 households and heat to 72,000 households. Furthermore, it features a distinctive design, boasting a 400-meter ski slope on the roof of the 85-meter high building.

Mr. Jens Hvid Halden, Project Development Director of CopenHill, stated, “We aimed to create a facility that is not only efficient in waste management but also an integral part of the community. The ski slope and green areas on the roof help bring the public closer to this project.”

CopenHill employs advanced incineration technology, capable of generating up to 63 megawatts of electricity and 106 megawatts of heat, which is utilized in the city’s heating system. This project is the result of collaboration between the public and private sectors, aligning with Copenhagen’s vision to become Europe’s “Environmental Capital”.

Ms. Mette Frederiksen, Mayor of Copenhagen, commented, “CopenHill demonstrates that we can address environmental issues while simultaneously improving the quality of life for our citizens. This is an excellent example of sustainable urban development.” The success of CopenHill has inspired other cities worldwide to develop infrastructure that is environmentally friendly and responsive to community needs concurrently.

By Municipality of Copenhagen . (2009). Application for the Global District Energy Climate AwardCopenhagen District Heating System. Global District Energy Climate Awards – Copenhagen DH – Application 2009, 20-22.